Zaloguj się

Ocena logistyki miejskiej w obszarze przewozów pasażerskich w bydgoszczy

Transport stanowi jeden z podstawowych elementów zagospodarowania przestrzennego miast i aglomeracji miejskich. Prawie dwukrotny spadek liczby pasażerów komunikacji miejskiej w ciągu ostatnich 20 lat wymaga nowoczesnych rozwiązań, aby powstrzymać tę tendencję.
Artykuł prezentuje wyniki pilotażowych badań poziomu zadowolenia klientów korzystających z komunikacji autobusowej w Bydgoszczy na tle badań własnych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz badań 24 miast należących do Związku Miast Polskich.
1. WPROWADZENIE
Transport miejski to sfera działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. Problematyka transportu miejskiego obejmuje w głównej mierze zagadnień transportu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem komunikacja miejska [2]. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić można miejski transport szynowy, miejski transport drogowy oraz miejski transport wodny.
W miastach małych i niektórych średnich coraz większą rolę w przewozach zbiorowych odgrywa prywatna komunikacja mikrobusowa, funkcjonująca bez dotacji gminnych. W wielu przypadkach stanowi ona jedyną możliwość, wobec wycofywania się z obsługi przewoźników regionalnych, w tym kolei [4].
W Polsce notuje się spadek korzystających ze zbiorowej komunikacji miejskiej. Liczba pasażerów spadła z 7,2 mld podróżnych w 1990 do 4,9 mld w 2001 i następnie do 3,8 mld w
2009 roku. W samym 2009 roku taborem komunikacji miejskiej przewieziono o 7,1% mniej pasażerów niż w roku 2008. Jest to wynik procesu wyludniania się centrów miast, czyli eksurbanizacji, który pociąga za sobą niekontrolowany rozwój motoryzacji indywidualnej [1].
Prognozując zapotrzebowanie na usługi transportowe w zakresie transportu osobowego, do roku 2020 należy się spodziewać dalszego wzrostu motoryzacji indywidualnej; przewidywany jest wzrost liczby pojazdów z około 13 mln obecnie do 19 mln (2 osoby na samochód), niekorzystnych zmian w podziale zadań przewozowych w miastach, w tym zwiększenia się udziału transportu indywidualnego w przewozach do 60-70% w zależności od scenariusza zdarzeń, co prowadzi do znacznego spadku (o ok. 20-25%) liczby pasażerów miejskiego transportu publicznego, w szczególności autobusowego i tramwajowego [4]. (...)
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe