Zaloguj się

Możliwość stosowania analizy struktury niezawodnościowej systemu w ocenie punktualności realizowanego procesu transportowego

Polecamy! Możliwość stosowania analizy struktury niezawodnościowej systemu w ocenie punktualności realizowanego procesu transportowego

Dynamiczny rozwój przemysłu narzuca konieczność rozwoju innym sektorom gospodarki. Jednym z nich jest transport. Przy różnorodnych procesach produkcyjnych realizowanych przez jedną fabrykę, wymagane są też różnorodne podzespoły i części.

Niejednokrotnie o przeprowadzaniu danych procesów produkcyjnych decydują indywidualne potrzeby czy upodobania zleceniodawców. Żeby nie tracić powierzchni na magazynowanie surowców, coraz ważniejsze staje się szybkie, i co ważniejsze: terminowe, dostarczanie konkretnych towarów. Przewoźnikom stawiane są coraz wyższe wymagania niezawodnościowe. Dla sprostania tym oczekiwaniom poprawiana jest jakość poszczególnych środków transportu. Poprawia się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Niemały wpływ na cały proces ma jednak szukanie alternatywnych rozwiązań. Sieć transportu samochodowego jest najbardziej rozwiniętą w Polsce. Z tego powodu, ta gałąź transportu przewozi też największy udział ładunków. Do przewozu ładunków masowych znacznie lepiej sprawdzają się wagony kolejowe czy barki pchane. Ich przeplatanie pozwala na zwiększenie niezawodności systemu takiego transportu łamanego. Ponadto wykorzystywanie tych gałęzi transportu jest mniej uciążliwe dla innych użytkowników ruchu. Transport kolejowy i śródlądowy mogłyby część procesów realizować samodzielnie, ale poprzez zwiększanie liczby alternatywnych dróg po których można przewieźć ładunek, zwiększa się elastyczność całego systemu. W opracowaniu omówiono możliwość oceny niezawodności systemu transportowego przy pomocy analizy struktury niezawodnościowej. Ze względu na specyfikę systemów transportowych niezawodność rozumiana jest jako punktualność dostaw. Rozważania oparto na przykładzie istniejącego systemu transportu łamanego wodno-kolejowego, kontynuując prace zawarte w [8].

Infrastruktura w łamanym systemie transportowym
Analizując proces transportowy duże znaczenie ma właściwa dekompozycja systemu. Nie bez znaczenia pozostaje też odpowiednie uszczegółowienie elementów infrastruktury i ewentualnych powodów ich niezdatności. Poniżej przedstawiono infrastrukturę punktową i  liniową dla transportu wodnego i kolejowego oraz punkty styku ich obu. Przedstawiono także najczęstsze powody niezdatności poszczególnych elementów i ich wpływ na zdatność całego systemu. (...)

Ostatnio zmieniany w środa, 10 wrzesień 2014 14:11
Zaloguj się by skomentować