Zaloguj się

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w sieci sklepów detalicznych w oparciu o ISO 220001

  •  Wioletta Bieńkowska, Marcin Wysokiński, Piotr Gołasa
  • Kategoria: Logistyka

Przepisy prawne, jakie składają się na prawo żywnościowe dotyczą zasad produkcji i dystrybucji żywności. Zasady te najogólniej można zdefiniować jako zespół norm prawnych, które ustalają zasady wytwarzania i obrotu surowcami, produktami spożywczymi, używkami oraz przedmiotami użytku wchodzącymi w kontakt z nimi, w zakresie niezbędnym do ochrony zdrowia i zaspokojenia oczekiwań konsumentów. W gospodarce rynkowej jest miejsce dla wszystkich organizacji będących elementami tzw. "łańcucha dostaw", bez względu na ich wielkość.

Jednak ich sukces w przeważającej mierze zależy od tego, czy firmy te sprostają wymaganiom, wyzwaniom rynku, czy postawią na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne, jak również będą dążyły do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu jakości wymaganej przez konsumentów. Jakość produktów, jest jednym z najistotniejszych (obok ceny) składnikiem konkurencji na rynku. Coraz większe wymagania konsumentów oraz nasycony rynek różnymi produktami, zmuszają producentów do podejmowania określonych działań, zmierzających do ciągłego podnoszenia jakości swoich produktów. Współcześnie bezpieczeństwo zdrowotne żywności staje się wartością nadrzędną. Dobra jakość wytwarzanego produktu staje się więc problemem szczególnej rangi, gdyż ściśle związane jest ze zdrowiem i życiem człowieka.

Zmiany dokonujące się w gospodarce w ciągu ostatnich lat, sprawiły, że jakość produktów i usług stała się dość istotnym kryterium decydującym o sukcesie przedsiębiorstw na rynku. Błędna identyfikacja źródeł pojawiających się problemów, a także niedostateczna jakość oferowanych produktów i usług oraz brak odpowiedniej wiedzy wśród kadr zarządzających spowodował, że wiele firm podejmujących próby na rzecz uzyskania lepszych efektów pracy, niestety nie osiągnęło zakładanych celów. Aby uniknąć tego typu problemów w przyszłości, należy położyć nacisk na pogłębienie znajomości teoretycznych podstaw doskonalenia organizacji oraz na zastosowanie praktycznych i sprawdzonych metod.

We wrześniu 2005 roku została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną nowa norma dla firm działających w branży spożywczej ISO 22000:2005 (Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain. "System zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym". Norma ta przeznaczona jest do zastosowania we wszystkich firmach bez względu na ich wielkość i złożoność, ale związane są z łańcuchem żywnościowym. Norma ta pozwala spełnić wymagania, zarówno krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości zdrowej żywności. ISO 22000:2005 dotyczy nie tylko firm związanych w sposób bezpośredni z łańcuchem dostaw, ale i tych które uczestniczą w nim pośrednio, np. producentów pasz, rolników, producentów dodatków do żywności, producentów materiałów, które mają kontakt z żywnością, handlowców, firm cateringowych, czy firm zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją żywności, transportem, produkcją maszyn i urządzeń oraz świadczących usługi sanitarno-higieniczne. (...)

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 08 lipiec 2013 14:14
Zaloguj się by skomentować