Zaloguj się

Deepwater Container Terminal w Gdańsku w globalnych łańcuchach dostaw

  •  Ilona Urbanyi
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Widok terminalu GTC w Gdańsku. (źródło: materiały DCT Gdańsk). Widok terminalu GTC w Gdańsku.

Globalizacja gospodarki światowej stała się jednym z czynników stymulujących rozwój globalnych łańcuchów dostaw. Stały wzrost importu towarów państw europejskich i USA z Chin i innych krajów azjatyckich jak Korea Południowa, Tajwan, Japonia, Singapur, a w ostatnim okresie również Indie, spowodowały zmiany w strukturze towarowej i geograficznej handlu światowego.

Odzwierciedleniem tej tendencji jest wzrost obrotów towarami przetworzonymi, konsumpcyjnymi i inwestycyjnymi, przy jednoczesnym zwiększaniu się odległości przewozu. Wyrazem tego jest fakt, iż światowa wymiana handlowa realizowana jest w coraz większym stopniu przy wykorzystaniu technologii kontenerowej. Udział ładunków skonteneryzowanych wynosi około 25% obrotów światowego handlu morskiego tak zwanych ładunków suchych (dry cargo). Powyższe czynniki spowodowały wykształcenie się stałych ciągów ładunkowych i globalnych łańcuchów dostaw, w których żegluga kontenerowa ma szczególne znaczenie. Podstawowe szlaki kontenerowe przebiegają równoleżnikowo i łączą regiony o największym stopniu uprzemysłowienia. Są to serwisy w relacji Azja - Europa, Azja - Ameryka Północna, Europa - Ameryka Północna oraz wewnętrzny rynek azjatycki. W 2009 roku na 20 głównych szlakach przewieziono ponad 60% światowego wolumenu ładunków skonteneryzowanych. Na przestrzeni lat widoczny jest spadek udziału rynku północnoatlantyckiego, na obroty kontenerowe między krajami Unii Europejskiej a USA (westbound) przypada 2% przewozów światowych, w relacji przeciwnej (eastbound) przewozy nie przekraczają 1%. Powyższe dane odzwierciedlają strukturę handlu światowego. Udział 5 głównych destynacji przedstawia tabela 1.

Dynamiczny rozwój procesów globalizacyjnych powoduje oddalenie przestrzenno - czasowe partnerów biznesowych i w konsekwencji rozdzielenie zadań w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji pomiędzy podmioty zlokalizowane w różnych częściach świata. Skutkiem tychże procesów jest tworzenie wspomnianych globalnych łańcuchów dostaw. Wymagania stawiane łańcuchom są często przeciwstawne. Z jednej strony ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego przepływu towarów. Z drugiej - długi czas realizacji i niepewność co do dotrzymania terminu dostaw, konieczność konsolidacji i dekonsolidacji przesyłek, występowanie wielu ogniw, pomiędzy którymi zachodzą wielorakie powiązania funkcjonalne, wymagają sprawnej organizacji przepływu i dostosowania konfiguracji łańcuchów do potrzeb klientów.

Efektywność globalnych łańcuchów w dużej mierze uzależniona jest od transportu morskiego. Obok ceny, zasadniczą rolę w obsłudze klientów - gestorów ładunków odgrywa standard usług świadczonych przez operatorów kontenerowych, obejmujący takie wyróżniki jak czas transportu między portem załadunku i wyładunku (transit time), częstotliwość, terminowość, dostępność do sieci połączeń.

Artykuł zawiera 17550 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 5/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 lipiec 2013 12:10
Zaloguj się by skomentować