Zaloguj się

Selektywna bramka RFID

  •  Adam Maćkowiak, Krzysztof Sieczkarek, Józef Wojciechowski, Paweł Kaźmierczak, Adam Wojciechowski
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Selektywna bramka RFID

Technologia RFID (ang. Radio Frequency Identification) to jedna z najnowszych i najszybciej rozwijających się technik automatycznej identyfikacji obiektów. W typowych rozwiązaniach systemów RFID dane zakodowane w znacznikach (ang. tag) odczytywane są za pośrednictwem dedykowanych anten, przez czytniki, skąd mogą zostać pobrane do dalszego wykorzystania, na przykład w systemach ERP (ang. Enterprise Resource Planning).

Znaczniki RFID mogą być "aktywne", to znaczy zasilane z wewnętrznej baterii lub "pasywne" - to znaczy zasilane przez pole elektromagnetyczne emitowane z anteny czytnika. Dane w znaczniku mogą zawierać na przykład identyfikator pozycji towarowej, jednostki logistycznej, palety ładunkowej, pojazdu, zwierzęcia itp. Przez włączenie dodatkowych danych do jego pamięci możliwe jest uzyskanie informacji na przykład o wymiarach logistycznych danej jednostki transportowej, o dacie produkcji, o odbiorcy i dostawcy produktu, itp. Oprócz znaczników istotnym elementem systemów RFID jest czytnik, który za pośrednictwem anten wysyła fale radiowe w kierunku znacznika i odbiera od niego informację również w postaci fal radiowych. Odczyt zawartości informacyjnej znacznika następuje najczęściej podczas przejścia przez tak zwaną bramkę RFID, czyli zestaw anten osadzonych na konstrukcji, która może być dostępna jako element gotowy, bądź też jest tworzona na potrzeby określonego wdrożenia (kiedy na przykład wymagają tego nietypowe rozmiary dróg transportowych w obiekcie). Właściwości konstrukcyjne bramki mogą wpływać bezpośrednio na jakość odczytu, a co za tym idzie, na niezawodność całego procesu automatycznej identyfikacji.

Zdecydowana większość aktualnie dostępnych bramek RFID to rozwiązania oparte na konstrukcjach metalowych, które mogą wchodzić w interakcję z falami radiowymi wykorzystywanymi w systemach RFID jako nośnik informacji. Ponadto standardowe bramki nie pozwalają na kształtowanie obszaru odczytu znaczników - wynika on bezpośrednio z charakterystyk zastosowanych anten i często wymusza konieczność specyficznej organizacji otoczenia bramki (o ile jest taka możliwość), tak, aby w zasięgu jej odczytu nie znajdowały się znaczniki niepożądane. Na rysunku 1 pokazano charakterystykę promieniowania typowej anteny używanej w systemach RFID, którą można bezpośrednio przełożyć na obszar odczytu znaczników - jak widać zakres odczytu anteny w płaszczyźnie jej zamocowania sięga 180°, a ponadto obejmuje jeszcze obszar za anteną.

Powoduje to, że typowa bramka RFID nie jest selektywna, to znaczy może realizować odczyty ze znaczników znajdujących się nie tylko w jej "świetle", ale również poza tym obszarem. Ponieważ w działaniu procesów automatycznej identyfikacji jest to zjawisko zdecydowanie niepożądane, w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych przy Instytucie Logistyki i Magazynowania podjęto prace mające na celu zaprojektowanie i wykonanie prototypu bramki RFID pozwalającej na kształtowanie obszaru odczytu znaczników. Na rysunku 2 pokazano zamierzony efekt jej działania. Cecha selektywności może być szczególnie pożądana w takich zastosowaniach jak:

  • identyfikacja przemieszczającego się personelu (na przykład wyrobiska kopalniane, platformy wiertnicze)
  • automatyzacja procesów odprawy w środkach transportu (na przykład lotniska)
  • inwentaryzacja elementów wchodzących i wychodzących z obiektów.


Artykuł zawiera 9020 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 1/2013

Ostatnio zmieniany w wtorek, 12 listopad 2013 13:04
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe