Zaloguj się

Koszty stosowania rozwiązań informatycznych w logistyce i transporcie

  •  Wojciech Zalewski
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Koszty stosowania rozwiązań informatycznych w logistyce i transporcie

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dobie ogromnej konkurencji rynkowej wskazuje na ciągle rosnące znaczenie stosowania nowoczesnych systemów informatycznych, które w sposób kompleksowy wspomagają procesy zarządzania.

W wielu sektorach gospodarki możemy mówić o zróżnicowanym poziomie ich zastosowania, jednakże w branży transportowo - logistycznej, gdzie zachodzi procesowe podejście do realizacji zadań stosowanie rozwiązań informatycznych i telematycznych, wydaje się koniecznością. Umiejętne wdrożenie i ich wykorzystywanie bywa drogą do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Z kolei technologie informatyczne nie rozwijają się w rynkowej próżni, ale w ścisłym związku z sytuacją gospodarczą i dostarczają rozwiązań odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie. Czasami wyprzedzają świadomość zaistnienia tego zapotrzebowania u potencjalnych odbiorców. Nie jest bowiem przypadkiem, że rozwój e-biznesu czy rozwiązań EDI idzie w parze z rozwojem rynku korporacyjnego oraz dominacji tendencji integracyjnych i globalizacyjnych. Zastosowanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych doprowadziło również do niemal całkowitej automatyzacji procesów przetwarzania i przesyłania danych, w których rola człowieka sprowadza się jedynie do sprawowania nadzoru. Zatem rozwiązania te ułatwiają pracę, wymianę informacji z klientem, skracają czas trwania procesów logistycznych i eliminują błędy ludzkie.

W wielu publikacjach bardzo szeroko omawiane są struktury systemów informatycznych, podejścia do ich projektowania, zastosowania odpowiednich technologii informatycznych oraz realizowanych funkcji. Bardzo niewiele natomiast mówi się zarówno o efektywności wykorzystania systemów informatycznych jak i kosztach, które towarzyszą ich produkcji, wdrażaniu i nadzorowi. Z reguły oceny takiej dokonują tylko przedsiębiorstwa duże i średnie, które inwestują znacznie większe środki finansowe na implementację dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań, a także dysponujące odpowiednio wyspecjalizowanym personelem.

Systemy informatyczne w logistyce i transporcie
Cytując M. Chaberka, który w opracowaniu pt. "Informatyczne narzędzia procesów logistycznych" pisze: Nie sposób wyobrazić sobie możliwości realizacji zadań logistyki na poziomie 6W, bez wsparcia informatycznego, można odnieść wrażenie, że działalność logistyczna i transportowa musi współzależnie być zdeterminowana stosowaniem rozwiązań informatycznych. Tak postawiona teza wydaje się jednak słuszna jedynie w przypadku przedsiębiorstw o całkowicie ukształtowanej strukturze i pozycji na rynku usług logistycznych, zwłaszcza dużych korporacji, często o charakterze ponadnarodowym lub światowym. W Polsce mamy nadal do czynienia z bardzo dużym rozdrobnieniem firm świadczących usługi logistyczne. Analizując ranking największych firm logistycznych, działających w naszym kraju na podstawie danych podawanych przez Rzeczpospolitą, według wielkości przychodów ze sprzedaży podstawowej TSL w 2011 roku, w grupie 500 przedsiębiorstw zaledwie 30 firm uzyskało przychód w wysokości ponad 100 mln zł, a 59 firma rankingu uzyskała tylko ponad 7 mln zł przychodu. Jeżeli odniesiemy to do definicji dotyczącej sektora MSP to jasno wynika, że mamy w tej branży bardzo istotny podział na firmy duże (w tym przypadku 42 przedsiębiorstwa), średnie (zaledwie kilkanaście przedsiębiorstw) oraz małe i mikro, które stanowią ponad 88% sektora. W rankingu jako osobne podmioty traktowane są firmy kurierskie.
Regułę powyższą potwierdza również statystyka dotyczącą reprezentatywnej części polskiego transportu drogowego w postaci liczby przedsiębiorstw i liczby posiadanych wypisów licencyjnych na transport międzynarodowy rzeczy i osób na dzień 31 stycznia 2012 roku.

Artykuł zawiera 24130 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 2/2013

Ostatnio zmieniany w wtorek, 31 grudzień 2013 13:48
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe