Zaloguj się

Polskie porty morskie - prywatyzacja, inwestycje i dywersyfikacja usług

  •  Marek Grzybowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Polskie porty morskie - prywatyzacja, inwestycje i dywersyfikacja usług

Wzrost liczby kontenerów i masy towarów jest wynikiem aktywnego marketingu sprywatyzowanych terminali kontenerowych. Dzięki temu wystąpiło zwiększenie podaży zarówno drobnicy, jak i ładunków masowych: w Gdańsku przekroczono 30 mln t, terminale zespołu Szczecin-Świnoujście zbliżyły się do 23 mln t, a w Gdyni znacznie przekroczyły 17,7 mln t. Szacunkowa wartość ładunków przemieszczanych przez polskie porty zbliżyła się do 500 mld zł.

Prywatyzacja i inwestycje
Przełom w rozwoju oferty na rynku przeładunku kontenerów stanowiło nabycie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT - Baltic Container Terminal) przez międzynarodową korporację ICTSI (z siedzibą na Filipinach). W 2006 roku uruchomiony został Gdynia Container Terminal SA (GCT). Inwestorem jest Hutchison Port Holdings (HPH), który zbudował terminal kontenerowy na terenie o łącznej powierzchni 18,6 ha z linią brzegową o długości 625 m. Inwestycje w terminalach kontenerowych zaowocowały wzrostem potencjału przeładunkowego pojemników i wzrostem przeładunków przed recesją w 2009 roku, a następnie odbudową rynku po 2010 roku. W sąsiedztwie terminalu, w 2013 roku rozpoczęła się budowa Nabrzeża Bułgarskiego, które zostanie przystosowane do obsługi kontenerowców.

W Gdańsku rozbudowuje się terminal DCT, a tworzone nowe stanowisko powinno zapewnić zwiększenie potencjału przeładunkowego o 1 mln TEU. Inwestuje również należąca do belgijskiej Grupy SEA-INVEST Przedsiębiorstwo Przeładunkowo - Składowe "Port Północny" Sp. z o. o., które zarządza obszarem o powierzchni 59,2 ha z dwoma pirsami (węglowym i rudowym) do przeładunku towarów masowych. W najbliższym czasie wykonany będzie remont pirsu rudowego, zbudowane zostaną place składowe (około 100 000 m kw.), zakupione zostaną nowe urządzenia technologiczne i rozbudowany układ drogowy. W Świnoujściu, w terminalu promowym buduje się nowe stanowisko do obsługi promów, a firma OT Logistics rozbudowuje potencjał Portu Handlowego Świnoujście o nowy terminal kontenerowy. Zakłada się, że po zakończeniu inwestycji będzie można przeładowywać 200 000 TEU rocznie.

Prywatyzacja i marketing
Znajdujące się w prywatnych rękach terminale prowadzą aktywny marketing, który przyczynił się do zmian struktury i wzrostu przeładunków. W Gdańsku i zespole portów Szczecin-Świnoujście większą rolę zaczęły odgrywać przeładunki drobnicy, a w Gdyni zwiększyła się podaż węgla. Spektakularnym przykładem jest budowa od podstaw DCT, w którym w 2013 roku przekroczono granicę 1 mln TEU w przeładunku kontenerów, zaznaczając wyraźnie drobnicowy charakter portu w Gdańsku. Poprzez silne związki DCT z Maersk Line, największym liniowym operatorem kontenerowców na świecie, Gdańsk został włączony do serwisu dalekowschodniego tego operatora. Wprowadzenie do serwisu największych kontenerowców Triple-E o pojemności 18 000 TEU wprowadziło do serwisu nową jakość, a w najbliższej perspektywie Gdańsk będzie docelowym portem na Bałtyku aliansu P3.
Od chwili, gdy Morski Terminal Masowy Gdynia włączony został do Grupy ATIC, w porcie Gdynia nieustannie rosną przeładunki węgla. Grupa ATIC (z siedzibą w Paryżu) jest czołowym operatorem ładunków masowych. Dzięki marketingowi na rynkach globalnych w Gdyni zwiększyła się podaż ładunków węgla.

 Artykuł zawiera 11330 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 20 maj 2015 11:53
Zaloguj się by skomentować