Zaloguj się

Usługi elektroniczne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Interesującą propozycją dla przedsiębiorców jest możliwość elektronicznego wykonania wielu procedur realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (w szczególności przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego). Służy do tego portal elektronicznego Punktu Kontaktowego prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. Dla elektronicznej realizacji procedur, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego (jak uzyskać profil zaufany lub podpis kwalifikowany?).

Warto podkreślić, że nawet, gdy przedsiębiorca nimi nie dysponuje, to może wypełnić formularz elektroniczny i wydrukować wniosek, który następnie może złożyć w urzędzie.

Poniżej prezentujemy procedury GITD, które można zrealizować elektronicznie:

Licencje wspólnotowe na przewóz osób oraz rzeczy.

Korzystając z Punktu Kontaktowego przedsiębiorca może złożyć wnioski o przyznanie licencji wspólnotowych, zezwalających na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy (towarów) oraz międzynarodowych autobusowych oraz autokarowych przewozów osób:

Zmiany w posiadanych zezwoleniach, licencjach oraz wydawanie wtórników.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego o zmianie nazwy, adresu przedsiębiorstwa, osoby zarządzającej transportem, a także o nowej lokalizacji bazy transportowej. Dlatego też, pomocna może być możliwość poinformowania GITD drogą elektroniczną o zmianie tych danych.

Także możliwe jest uzyskanie w ten sposób wtórników odpowiednich zezwoleń oraz licencji. Za pomocą Punktu Kontaktowego można zrealizować następujące procedury (podzielone zgodnie z ich zakresem na transport osób oraz transport rzeczy):

Transport osób:

Transport rzeczy:

Świadectwa kierowcy w transporcie drogowym rzeczy.

Korzystając z Punktu Kontaktowego przedsiębiorcy mogą realizować elektronicznie procedury dotyczące świadectw kierowców, obowiązkowe dla obywateli państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Pozostałe elektroniczne procedury GITD.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego umożliwia także realizację drogą elektroniczną innych procedur. W ten sposób przedsiębiorca może obiegać się o zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy, a także wyrazić zgodę na doręczenie kurierem dokumentacji zezwalającej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (przesyłki kurierskie są preferowaną przez GITD formą doręczania dokumentacji). Korzystając z Punktu Kontaktowego można również ubiegać się o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

Planowane jest udostępnienie przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego kolejnych procedur możliwych do realizacji w formie elektronicznej. O udostępnieniu nowych usług elektronicznych realizowanych przez ten urząd będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie usługi elektroniczne udostępniane przez Punkt Kontaktowy można znaleźć pod adresem: https://ewnioski.biznes.gov.pl.

Ostatnio zmieniany w piątek, 26 czerwiec 2015 12:43
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe