Zaloguj się

Diagnozowanie efektywności podmiotów publicznego transportu zbiorowego

Polecamy! Diagnozowanie efektywności podmiotów publicznego transportu zbiorowego

Istota transportu zbiorowego pojęcie efektywności podmiotów publicznego transportu zbiorowego
Działalność ludzka czy wykonywanie codziennych czynności związane jest z przemieszczaniem. Na obszarach zurbanizowanych przemieszczeniu służy publiczny transport zbiorowy. Jest to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.

Publiczny transport zbiorowy odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Publiczny transport zbiorowy może odbywać się na podstawie:

 • umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 • potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
 • decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Obecnie na rynku usług transportu miejskiego funkcjonują podmioty o różnym stopniu zaangażowane w przebieg procesu transportowego. Zaliczyć do nich można: organizatorów transportu, operatorów transportowych i przewoźników.
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym organizator publicznego transportu zbiorowego to właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Rola organizatora nie polega na wykonywaniu przewozu, ale na realizowaniu czynności organizacyjnych względem niego. Do podstawowych operacji organizatora transportu można zaliczyć:

 • operacje poprzedzające przewóz - poradnictwo związane z przewozem, koncepcję procesu przewozu, przygotowanie i zawarcie umów,
 • operacje w trakcie przewozu - organizację i koordynacje zadań, kontrolę wykonywanych zadań, koordynację czynności przesiadkowych,
 • operacje po dokonaniu przewozu - organizację kontroli jakościowej procesu przewozowego, zabezpieczenie dokumentacji, załatwienie reklamacji.

Do szczegółowych zadań organizatora komunikacji miejskiej należy zaliczyć:

 • badanie rynku usług transportu miejskiego,
 • projektowanie rozwoju transportu miejskiego,
 • opracowanie rozkładów jazdy,
 • sprzedaż biletów za wykonywane usługi,
 • kontrolę biletów,
 • promocję sprzedaży,
 • przygotowanie projektów taryfowych,
 • określenie poziomu dotacji do usług transportu miejskiego,
 • zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych,
 • realizację płatności za usługi transportowe,
 • kontrolę realizacji umów pod względem jakościowym i ilościowym,
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego,
 • ustawianie, remontowanie i konserwowanie wiat przystankowych,
 • utrzymywanie czystości wiat i przystanków.


Artykuł zawiera 21210 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 03 lipiec 2015 14:38
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe