Zaloguj się

Outsourcing usług logistycznych w Polsce

  •  Kozerska Monika
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Outsourcing usług logistycznych w Polsce

Działalność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji wymaga szybkiego podejmowania decyzji dotyczących wiodących kierunków ich rozwoju, a także elastyczne dopasowywanie strategii do zmieniających się szybko warunków rynku.

Koncentracja na podstawowych obszarach i nośnikach wartości umożliwia skuteczne budowanie pozycji firmy na rynku. Oprócz jakości i elastyczności działania niezbędne jest budowanie strategii działania w warunkach spadających cen, determinujących konieczność obniżania kosztów. Taką możliwość stwarza właśnie outsourcing.

Według M. Trockiego ogólna istota outsourcingu logistycznego wynika z przeświadczenia, że najlepsze efekty osiąga się poprzez koncentrację na działalności kluczowej (core business), a pozostałe czynności powierza firmom zewnętrznym - specjalizującym się w konkretnej dziedzinie. W. Nowaczyk uważa, że outsourcing opiera się na zasadzie, że każdy robi to, co potrafi najlepiej (efekt doświadczenia) i co zrobi najtaniej (efekt skali). Outsourcing usług logistycznych staje się wyraźnym trendem w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ przedsiębiorstwo zlecające może ograniczyć koszty, zmniejszyć liczbę inwestycji i zaangażowanie kapitału, przeznaczając go na inne cele, zwiększyć poziom i jakość usług oraz skoncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach, oferując wyższą elastyczność w dopasowaniu oferty do swoich odbiorców. Natomiast firma zewnętrzna zwiększa obroty, a zdobytą wiedzę może wykorzystać dalej we współpracy z innymi podmiotami.

Określenie outsourcing pochodzi z języka angielskiego, jest skrótem wyrażenia outside-resource-using, które oznacza wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Outsourcing definiowany bywa zazwyczaj jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Polskimi odpowiednikami pojęcia outsourcing mogą być terminy: wydzielenie lub wyodrębnienie.
Według autorów W. M. Lankforda oraz F. Parsa outsourcing polega na "pozbywaniu się zadań, z których można zrezygnować bądź które mogą być wykonywane taniej, a często lepiej poza przedsiębiorstwem. Firma koncentruje się na działalności zasadniczej, w której ma przewagę konkurencyjną. Natomiast obszary nie zapewniające przewagi, stanowiące często działalność pomocniczą lub uboczną, są wydzielane z procesów działania jednostki gospodarczej i realizowane przez firmy zewnętrzne".

 

Artykuł zawiera 25590 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 08 marzec 2016 16:10
Zaloguj się by skomentować