Zaloguj się

WMS a potrzeby branży automotive

Użytkowników oprogramowania WMS można umownie podzielić na branże. Każda szuka w nim innego zestawu kluczowych dla swoich potrzeb funkcji. Co więcej, każda firma stawia przed producentem systemu klasy WMS nieco inne wymagania. Co wyróżnia i czego szuka tzw. automotive?

Branża automotive kładzie ogromny nacisk na szybkość produkcji oraz jednoczesną redukcję kosztów. Wszystkie procesy muszą przebiegać płynnie, bez przestojów, z maksymalną wydajnością. Nikt nie może sobie pozwolić na zatrzymanie linii produkcyjnej ze względu na niedostępność komponentów, obniżenie jakości produktów lub jakiekolwiek wady. Z drugiej strony mamy koncepcję Lean, opartą m.in. na minimalizacji zapasów i ograniczeniu zbędnych procesów transportowych. Automotive to szyta na miarę precyzja, a więc nie lada wyzwanie dla producentów oprogramowania WMS.


WMS a „Just in time”

Dla branży samochodowej szczególnie liczy się natychmiastowa i nieprzerwana dostępność wykorzystywanych w produkcji części, ale w takiej ilości, jaka jest w danej chwili potrzebna. O tę dostępność może dbać magazyn realizujący zlecenia w trybie „Just in time” (JIT), a więc „Dokładnie na czas”. Oznacza to ciągły napływ zleceń na artykuły wydania. W konsekwencji magazyn realizuje wysyłkę określonych podzespołów nieprzerwanie, np. co jedną lub dwie godziny. Tych komponentów nie tylko nie może zabraknąć na magazynie, ale również nie może być ich tam zbyt wiele, ponieważ duży zapas oznacza wyższe koszty i jest zaprzeczeniem koncepcji Lean. Nietrudno sobie wyobrazić, że realizowanie takich wysyłek bez wsparcia ze strony specjalistycznego oprogramowania byłoby niemożliwe lub doprowadziłoby do chaosu. Dlatego w systemie JIT dobry WMS musi przejąć zdecydowaną większość czynności, które w innych magazynach mogą wykonywać ludzie. O jakie czynności chodzi? Otóż po otrzymaniu informacji na temat zlecenia, czyli tego, jakie artykuły, i w jakich ilościach mają zostać wydane, system automatycznie rezerwuje wymagany w ten sposób stan towaru obecny na magazynie. Rezerwacja stanu ma na celu zatrzymanie na potrzeby danego zlecenia odpowiednich ilości artykułów po to, aby nie zostały one „podebrane” przez inne operacje magazynowe – w szczególności przez inne zlecenia wydania. Rezerwacja zlecenia może pociągnąć za sobą jego automatyczną aktywację oraz automatyczne utworzenie, aktywację i zaplanowanie wysyłki. W wyniku działania tych mechanizmów – których szybkość można konfigurować – system tworzy zlecenia transportowe, które automatycznie przydzielane są operatorom terminali radiowych. Dopiero w tym momencie, po raz pierwszy w procesie, może pojawić się człowiek, ponieważ system nie jest w stanie fizycznie skompletować zamówienia. Chociaż już teraz wiadomo, że w niedalekiej przyszłości WMS wyda polecenie skompletowania zamówienia nie do człowieka, a robota, który uda się na magazyn, pobierze właściwy towar i umieści go na samochodzie. Niewykluczone, że nawet auto ciężarowe będzie pod kontrolą sztucznej inteligencji, ponieważ transport samochodowy z punktu A do punktu B już teraz nie stanowi dla nas większego wyzwania. Zanim jednak automaty przejmą zdecydowaną większość czynności magazynowych, warto zastanowić się, dlaczego JIT jest dla automotive tak ważne.
Kiedy w grę wchodzi realizacja dużych zamówień na dość skomplikowany produkt – jakim niewątpliwie są samochody – znaczenia nabiera dążenie do jak najwyższej jakości usług i produktów, praca z jak najniższą liczbą przestojów oraz ciągła redukcja kosztów. JIT radzi sobie z tym znakomicie, ponieważ pozwala w dużym stopniu ograniczyć poziom zapasów, a tym samym przestrzeń potrzebną do ich składowania, co już stanowi znaczną oszczędność. Problem w tym, że tak działająca produkcja uzależnia się od dostawców zewnętrznych, którzy muszą dostarczać wszystkie zamówienia na czas, natychmiast. Dzięki temu upłynnia się przepływ, produkcja nie zmaga się z zapasem, może nawet zrezygnować z posiadania magazynu głównego. Dobry WMS radzi sobie z tymi wyzwaniami znakomicie. Umożliwia zarządzanie magazynem zaopatrującym produkcję, który dodatkowo działa w systemie JIT. Warto jednak wiedzieć, że praca w tym wymagającym trybie nie jest możliwa bez sprawnego i natychmiastowego uzupełniania miejsc zbiórki.

 

Sprawne uzupełnianie miejsc zbiórki

W systemie regularnych i częstych wydań wciąż można rozróżnić towary rotujące wolniej lub szybciej. Warto je podzielić - na dwie, trzy lub cztery klasy - aby nadać im priorytety i na ich podstawie realizować uzupełnianie miejsc zbiórki. Wiadomo bowiem, że komponenty rotujące najszybciej są dla produkcji kluczowe, dlatego zwyczajnie nie może zabraknąć ich na magazynie. Jeśli znajdują się w grupie o najwyższym priorytecie, to będą uzupełniane najczęściej, z określoną wcześniej częstotliwością. A jeśli osoba realizująca zbiórkę zobaczy, że na danym miejscu brakuje towaru lub jest go niewiele, natychmiast zgłasza konieczność uzupełnienia tego miejsca, do czego automatycznie zostaje oddelegowany pracownik – wszystko po to, aby kolejny operator mógł pobrać z miejsca taką ilość towaru, jakiej potrzebuje. Jest to konieczne, aby zaopatrywać produkcję na czas i w ten sposób chronić ją przed przestojami.
Szybka i niczym niezakłócona zbiórka to nie tylko sprawne uzupełnianie kończącego się towaru. To również jego logiczne ułożenie na magazynie. Towary szybko rotujące można umieścić blisko bramy, aby skrócić proces kompletacji zamówień. Skraca go również układanie trasy zbiórki w taki sposób, by osoba odpowiedzialna za jej realizację nie musiała się cofać, wracać do miejsc, obok których była wcześniej. Jej pracę można dodatkowo kontrolować poprzez zapytania generowane przez system, np. czy praca idzie zgodnie z planem, czy nie ma opóźnień, czy operator nie napotkał żadnych problemów.
Kiedy wózek widłowy wjedzie w serwerownię…
A co jeśli pojawią się problemy? I nie chodzi bynajmniej o brak towaru na półce, a np. zdarzenie losowe, które pozbawi cały obiekt dostępu do Internetu, a tym samym uniemożliwi realizowanie kluczowych operacji magazynowych przez system? Może się zdarzyć, że magazyn będzie wówczas zmuszony wydać towar, ponieważ wstrzymanie produkcji spowodowane brakiem komponentów nie wchodzi w grę. Wówczas operatorzy mogą wykonywać swoją pracą, ale ważne jest, aby wszystkie czynności były odnotowywane np. w pliku Excell, który później można z łatwością zaimportować do systemu. Dobry i funkcjonalny system oferuje takie procedury awaryjne. Można wyobrazić sobie sytuację odwrotną, kiedy człowiek chce wykonać operacje niejako wbrew logice działającego systemu, np. przyspieszyć realizację danego wydania. Taka operacja powinna być dozwolona, ale koniecznie musi wykonać ją osoba z odpowiednio wysokimi uprawnieniami.

 

Zamienniki

Sytuacją awaryjną może okazać się również brak części u jednego z dostawców. Magazyny radzą sobie wówczas w różny sposób, w zależności od ustaleń z producentem. W przypadku, kiedy produkcja korzysta z zamienników - właśnie na wypadek np. takich nieoczekiwanych zdarzeń - istnieje możliwość wysłania ich zamiast komponentów wykorzystywanych najczęściej. Dobry system WMS jest w stanie zarządzać także zamiennikami, nawet jeśli konieczność ich stosowania nie zdarza się często.

 

Kontrola jakości

- Jako producent systemów Qguar WMS Pro oraz Qguar WMS Easyway, po studium przeróżnych przypadków i wymagań odnośnie oprogramowania do zarządzania magazynem, wiemy, że każda firma ma swój niepowtarzalny zestaw rozwiązań wynikających ze specyfiki produkcji lub wewnętrznej polityki - mówi Jakub Płaza z Quantum Qguar. - Ma również liczne procedury, związane np. z kontrolą jakości. Wyobraźmy sobie sytuację, w której magazyn musi sprawdzać co drugą lub co trzecią dostawę komponentów od jednego ze swoich dostawców – natychmiast po wypakowaniu z samochodu. Bez wsparcia ze strony systemu do zarządzania magazynem taka kontrola szybko stałaby się źródłem problemów i bałaganu.

Traceability

Unikać należy nie tylko bałaganu, ale również niebezpieczeństw związanych np. z wadliwymi podzespołami. Staje się to znacznie prostsze dzięki tzw. traceability, czyli śledzeniu partii od momentu wejścia na magazyn. Ma to ogromne znaczenie w przypadku wad, niedoskonałości oraz niezgodności składników produktu. Wówczas można szybko sprawdzić, do kogo została wysłana dana partia i wycofać ją z obrotu. Skutki zaniechania takiego działania mogą być jeszcze gorsze niż w przypadku branży spożywczej, ponieważ produkty z niezgodnościami w składzie (leki) lub wadliwe (części samochodowe) mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu konsumentów.


Jeden dla wszystkich

Czy specyfika oraz wymagania branży powinny mieć wpływ na wybór systemu WMS? Zdecydowanie tak, ponieważ tylko dobre oprogramowanie jest konfigurowalne i elastyczne, aby w razie potrzeby dało się je dostosować do nawet najmniej standardowych wymagań najbardziej wymagających klientów. Co więcej, dobry WMS jest również wszechstronny, więc znajdzie zastosowanie w każdym magazynie, niezależnie od branży.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 24 październik 2016 12:40
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe