Zaloguj się

Analiza wybranych instrumentów jakości do wspomagania zarządzania procesem magazynowym

  •  Drzewiecka Milena
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza wybranych instrumentów jakości do wspomagania zarządzania procesem magazynowym

Wzrost zainteresowania problematyką jakości uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których można zaliczyć między innymi potrzebę doskonalenia zarówno jakości pracy, procesów, jak i produktów i świadczonych usług. Potrzeba ta wynika z rosnącej świadomości w tym zakresie i zmierza do poprawy efektywności gospodarowania. Zarządzanie jakością stanowi źródło doskonalenia przedsiębiorstw. Poprzez doskonalenie rozumie się takie działania, które polegają na ciągłym lub skokowym ulepszaniu, poprawianiu stanu aktualnego i zmierzaniu do spełnienia coraz to wyższych wymagań.

Zakłócenia są czynnikami niekontrolowanymi wpływającymi negatywnie na jakość procesu wytwarzania oraz eksploatację wyrobu. A zatem występowanie niezgodności jest zjawiskiem niepożądanym, które należy uwzględnić i maksymalnie ograniczyć. Dla skutecznego i efektywnego spełnienia wymagań normy ISO 9001 konieczne okazuje się podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie przyczyn niezgodności, związanych z różnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Niezwykle ważne okazuje się w tym zakresie stosowanie dodatkowych instrumentów. W zarządzaniu jakością wykorzystywany jest szeroki zestaw różnego rodzaju metod i narzędzi, które umożliwiają usprawnianie realizowanych w ramach organizacji działań oraz zapewnienie pożądanych dla zatrudnionego warunków realizacji zadań. Każda organizacja, z uwagi na elastyczność wdrażanych systemów projakościowych zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001, ma możliwość ostatecznego doboru instrumentów jakości, w zależności od potrzeb.

Charakterystyka wybranych instrumentów jakości
Metody i narzędzia wspierające zarządzanie jakością pozytywnie oddziałują na funkcjonowanie organizacji. Większość metod i narzędzi przeznaczona jest do identyfikowania potencjalnych problemów, poszukania ich przyczyn czy oceny ryzyka. W związku z tym, że istnieje wiele instrumentów, trudno mówić o jednym najlepszym rozwiązaniu. […] Polscy menedżerowie posiadają niestety niewielką wiedzę i praktyczne umiejętności na temat instrumentów jakości. Przyczyn braku wykorzystania metod i narzędzi wsparcia doszukiwać się można w tym, że w publikacjach brak konkretnych informacji służących do praktycznego ich stosowania.

Istota procesu magazynowego
Proces magazynowy to "zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych". W procesie magazynowym wyodrębnia się cztery fazy […].
W operacjach magazynowych wyróżnia się dwa typu przyjęć:

  • zewnętrzne - od dostawcy spoza przedsiębiorstwa,
  • wewnętrzne - od dostawcy znajdującego się na terenie magazynu.

Przyjmowanie jest podprocesem w procesie magazynowym, składa się z wykonywanych w odpowiedniej kolejności czynności, których realizacja prowadzi do właściwego zakończenia podprocesu, a następnie procesu.

 

Artykuł zawiera 23370 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 17 sierpień 2018 09:38
Zaloguj się by skomentować