Zaloguj się

Koncepcja rachunku kosztów logistyki wspomaganego metodą Activity Based Costing

  •  Kołosowski Mariusz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koncepcja rachunku kosztów logistyki wspomaganego metodą Activity Based Costing

W warunkach gospodarki rynkowej, dynamicznie postępującej globalizacji i związanej z tym narastającej konkurencji, niemożliwe jest skuteczne zarządzanie firmą bez umiejętności pozyskiwania dokładnych danych i przeprowadzania analizy ponoszonych kosztów produkcji. Szybko zmieniające się otoczenie współczesnych organizacji oraz wysoki stopień złożoności realizowanych procesów wytwórczych wymagają wdrożenia rozwiązań, które dostarczałyby szybkich i wiarygodnych informacji dotyczących kosztów. Stąd też w praktyce gospodarczej można zaobserwować znaczne zainteresowanie problematyką rachunku kosztów.

W literaturze z zakresu rachunkowości dostępnych jest wiele definicji rachunku kosztów, przy czym najistotniejsze różnice odnoszą się do jego zakresu. W tradycyjnym ujęciu rola rachunku kosztów ograniczała się do pomiaru, ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów. Tak wąski zakres rachunku kosztów sytuował go jako podsystem systemu ewidencyjnego rachunkowości. Rozwinięcie zakresu rachunku kosztów zmieniało się wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony menedżerów na odpowiednie informacje wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Coraz częściej przedsiębiorstwa sięgają po nowoczesne koncepcje rachunku kosztów, które stają się po prostu strategiczną koniecznością współczesnych organizacji gospodarczych. Formułowanie strategii działania firmy i jej skuteczna realizacja wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi zarządzania, do których niewątpliwie należy zaliczyć rachunkowość zarządczą zorientowaną na strategię przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim strategiczne zarządzanie kosztami zorientowane na strategię konkurencji.

Jednym z najistotniejszych zagadnień analizy przebiegu procesu produkcyjnego jest określenie kosztów własnych produkcji wyrobu i jego elementów składowych, realizowane w ramach rachunku kalkulacyjnego kosztów. Jednak oprócz dokładnego określania kosztów produktów i usług, nie mniejsze potrzeby widoczne są w zakresie pozyskiwania dokładnych danych dotyczących przebiegu poszczególnych faz realizacji wyrobu lub usługi. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów nie dają możliwości precyzyjnego wyznaczania kosztów procesów, a bez tego trudno mówić o sukcesie podejścia procesowego, które jest obecnie jedną z głównych koncepcji zarządzania współczesnymi organizacjami. Bez dokładnych danych dotyczących kosztów realizowanych procesów niemożliwe jest efektywne i skuteczne zarządzanie procesami, a tym samym ich doskonalenie. Dlatego też koniecznością jest szukanie rozwiązań umożliwiających rzetelne prowadzenie rachunku kosztów związanego z realizowanymi w przedsiębiorstwie procesami dotyczącymi: logistyki, marketingu, jakości, ochrony środowiska, zarządzania zmianami i innowacjami itp. Problem dokładności określania kosztów poszczególnych procesów w przedsiębiorstwach wynika z tego, że nie są one ewidencjonowane na osobnych kontach w tradycyjnych systemach rachunkowości finansowej przedsiębiorstw. Należy je starannie selekcjonować z układów rodzajowego czy funkcjonalnego. To powoduje, że wdrożenie i rzetelne prowadzenie np. rachunku kosztów jakości czy logistyki nastręcza przedsiębiorstwom wielu trudności.
Udział kosztów logistyki w ogólnych kosztach przedsiębiorstw zależy od branży, w której organizacja działa, jednak z reguły jest on znaczący. Koszty logistyczne przedsiębiorstw mogą stanowić od 10% do 35% przychodów ze sprzedaży, co sprawia, że jest to obszar, w którym istnieją potencjalnie znaczne rezerwy dla działań oszczędnościowych. Dlatego też podejmowanie wysiłku umożliwiającego dokładne ich określanie i analizowanie jest w pełni uzasadnione.

 

Artykuł zawiera 24170 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
Ostatnio zmieniany w środa, 05 wrzesień 2018 15:11
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe