Zaloguj się

Model optymalizacji tras przejazdowych jako narzędzie zmniejszenia kosztów logistycznych

  •  Małgorzata Baryła-Paśnik, Wiesław Piekarski, Andrzej Kuranc, Anna Piecak, Szymon Ignaciuk, Jacek Wawrzosek
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Model optymalizacji tras przejazdowych jako narzędzie zmniejszenia kosztów logistycznych

Współcześnie do zasadniczych celów logistyki zalicza się, oprócz typowych decyzji jak: zmniejszenie zapasów, optymalizacja wykorzystania infrastruktury, wzrost pracy personelu, usprawnienie procesu zarządzania, poprawa poziomu obsługi klienta. Ponadto eliminacja ogniw pośrednich, szybki i bezawaryjny przepływ informacji, a także skrócenie czasu realizacji dostaw, przekładają się w końcowym efekcie na obniżenie kosztów przepływu dóbr. Takim instrumentem, który wspiera zmniejszanie kosztów są modele optymalizacji tras przewozowych.

Rozwój ich wynika z faktu, że globalizacja i internacjonalizacja przedsiębiorstw sprawia, że większość przepływów towarowych obecnie odbywa się na arenie międzynarodowej, co wymusza presję na redukcję kosztów, które przejawiają się obniżką zarobków i marży. Nowoczesne technologie umożliwiają znacznie szybsze i łatwiejsze pozyskiwanie informacji o przepływach towarów i działaniach przedsiębiorstw, które są uczestnikami danego łańcucha dostaw. Tym samym dąży się do optymalizacji funkcjonowania całego łańcucha dostaw, jako jednego spójnego systemu.

Na proces podejmowania optymalnych decyzji logistycznych, w tym tras przejazdowych, składają się następujące podstawowe etapy:

  • sformułowanie problemu i celu, ustalenie warunków brzegowych (ograniczających) i utworzenie funkcji oceniającej "dobroć" uzyskiwanych rozwiązań (tzw. funkcja celu);
  • budowa modelu;
  • próbne rozwiązanie problemu w oparciu o model;
  • weryfikacja modelu;
  • "ostateczne" rozwiązanie danego problemu;
  • wdrożenie rozwiązania i kontrola jego przebiegu.

Poprawnie opracowany i "przyjazny" program komputerowy, wspomagający podejmowanie optymalnych decyzji, powinien - poprzez kolejne pytania na ekranie - prowadzić użytkownika przez zasygnalizowane etapy, bez ukazywania gąszczu działań statystyczno-matematycznych, zachodzących w tej "czarnej skrzynce", a wywoływanych naciskaniem odpowiednich klawiszy.
Jednym z podstawowych problemów nieustannie pojawiających się w procesach logistycznych, jest powiązanie transportowe punktów wysyłki danego towaru (surowca, materiału, części zamiennej itp.) lub usług z punktami, w których występuje nań zapotrzebowanie. Optymalizacja takiej sieci powiązań prowadzi do zaspokojenia popytu przy najniższych kosztach transportu z tym związanych.
Większość problemów spotykanych w rzeczywistym świecie to problemy, które rozwiązywane są, biorąc pod uwagę wiele kryteriów, na przykład gdy jest potrzeba zmaksymalizowania zysków z przedsięwzięć, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Podczas działań może się też zdarzyć, że jedno kryterium wyklucza drugie czy też, że jedne kryteria są z jakiegoś powodu bardziej istotne niż inne (przypisujemy im różne wagi). W takiej sytuacji trudno jest zdefiniować jednoznacznie rozwiązanie optymalne.

 

Artykuł zawiera 14210 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 20 marzec 2019 13:06
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe