Zaloguj się

Kontrola jakości i narzędzia jakości w doskonaleniu procesu produkcji pojazdów samochodowych

  •  Liliana Wojtynek, Ryszard Budzik
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Kontrola jakości i narzędzia jakości w doskonaleniu procesu produkcji pojazdów samochodowych

Problematykę jakościową można uznać za jeden z kluczowych czynników wpływających na efektywność systemów logistycznych, a także rozwój logistyki przedsiębiorstw. Działania kształtujące jakość przeplatają się z czynnościami logistycznymi, w związku z tym wdrażanie i realizacja koncepcji zarządzania jakością i logistyki w sposób niezależny od siebie nie może przynieść wymiernych efektów.

Zarządzanie procesami zgodnie z wymaganiami jakościowymi jest dla przedsiębiorstw podstawowym warunkiem sprostania coraz większej konkurencji na rynku. Konieczne staje się zidentyfikowanie, zdefiniowanie procesów w przedsiębiorstwie, a także sformułowanie systemu, który pozwoli na ich ocenę i doskonalenie, poprzez wskazanie kryteriów, mierników i metod oceny. Kluczowym elementem jest również wiedza kadry zarządzającej w obszarze możliwości podwyższania efektów pracy. Doskonalenie jakości może być osiągnięte tylko przez kierowanie wysiłków przedsiębiorstwa na planowanie i zapobieganie problemom, które pojawiają się u źródła. Szeroki zakres dostępnych metod i narzędzi zarządzania jakością i wielokierunkowe ich wykorzystanie powoduje, że można je zastosować zarówno w procesach produkcyjnych, jak i w planowaniu, logistyce czy zakupach. Szczególnie przemysł motoryzacyjny stawia wysokie wymagania w zakresie zarządzania jakością wyrobu, produktywności, konkurencyjności i ciągłego doskonalenia.

Klasyczne i nowoczesne narzędzia zarządzania jakością
Wykorzystuje się wiele ilościowych i jakościowych metod, narzędzi i technik dla poprawy jakości. Narzędzia i techniki mające zastosowanie w procesie doskonalenia jakości są istotne przy planowaniu poprawy jakości, a także sprawdzaniu i analizowaniu rezultatów po wdrożeniu zmian. Sam proces poprawy jakości jest skuteczny wówczas, gdy pojawia się sposobność i narzędzia dostosowane do wprowadzania usprawnień.
Według Spring’a i innych, zastosowanie narzędzi i technik jakościowych w zakresie efektywnej metodologii rozwiązywania problemów stanowi podstawę zrozumienia i umiejętności poprawy każdego procesu. Jednak wyniki zastosowania danego narzędzia lub techniki zależą ściśle od umiejętności i doświadczenia w ich wdrażaniu. Każda technika ma unikalną jakość i kładzie nacisk na te same dane w różny sposób.
W literaturze spotyka się często określenie siedmiu głównych lub klasycznych narzędzi zarządzania jakością, przedstawionych na rysunku 1. Na rysunku 2 przedstawiono nowoczesne narzędzia zarządzania jakością. W rzeczywistości narzędzi tych jest więcej. Klasyczne narzędzia opierają się na analizie danych ilościowych. Dlatego zastosowanie ich jest możliwe dopiero wtedy, gdy posiada się podstawowe dane wejściowe.
W branży motoryzacyjnej jedną z grup wymagań stawianych przed dostawcami na pierwszy montaż są kluczowe narzędzia, takie jak: APQP (zaawansowane planowanie jakości), CP (plan kontroli), PPAP (proces zatwierdzania detali produkcyjnych), SPC (statystyczne sterowanie procesem), MSA (analiza systemu pomiarowego), FMEA (analiza skutków potencjalnych błędów), PFD (diagram przepływu procesu), 8D (proces rozwiązywania problemów).

 

Artykuł zawiera 16040 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 18 kwiecień 2019 08:37
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe