Zaloguj się

Model szynowo-łańcuchowego transportu bliskiego oraz przystanowiskowych buforów krótkotrwałego magazynowania

 •  Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Model szynowo-łańcuchowego transportu bliskiego oraz przystanowiskowych buforów krótkotrwałego magazynowania

Proces transportu wewnętrznego i międzyoperacyjnego jest bardzo ważnym elementem sprawnego działania i całości produkcji, począwszy od transportu surowca, poprzez częściowo przetworzone półwyroby przemieszczane pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, aż do produktu finalnego. Nabiera także szczególnego znaczenia w ujęciu wyszczuplania produkcji i eliminowania marnotrawstwa.

W koncepcji Lean Management zdefiniowano siedem tzw. "muda", co z języka japońskiego znaczy "marnotrawstwo", a określa czynności, procesy, działania, które nie przynoszą wartości dodanej, a generują koszty w postaci zaangażowania siły roboczej, środków technicznych, finansowych, itp.
Aż trzy z siedmiu głównych "muda" ma związek z transportem:

 • zbędne przetwarzanie - używanie niedopasowanych narzędzi, procedur lub systemów. W ujęciu transportu cecha ta ma wpływ na zaplanowanie właściwych przenośników, pojemników;
 • oczekiwanie - czas bezczynności. Oczekiwanie na komponenty, na opakowania, na decyzje co do produkcji, itp. zakłóca płynność procesu. Zakłócenia w procesie przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami produkcyjnymi mogą prowadzić do braku detali do obróbki;
 • nadmierny transport - niepotrzebny lub zbyt złożony przepływ materiałów. Chodzi tu o złe wykorzystanie przestrzeni i nadmierne, niepotrzebne wydłużanie dróg transportowych, plątanie. To marnotrawstwo łatwo zwizualizować za pomocą narzędzia zwanego "diagram spaghetti", które wskazuje na istotność właściwego zaplanowania tras transportowych.

Proces produkcyjny, zgodnie z klasyfikacją z punktu widzenia procesów logistycznych produkcji i stopnia złożoności sterowania nimi, jest procesem obróbczo-montażowym. Procesy te charakteryzują się funkcją syntetyzującą, oznacza to, że z kilku lub wielu materiałów/komponentów wytwarza się jeden rodzaj produktu finalnego. Drugą cechą charakterystyczną tych procesów jest dominująca technologia mechaniczna (obróbka skrawaniem, spawanie, tłoczenie, montaż, itp.).

Dlatego przy wyborze środka transportu w procesach produkcyjnych, bierze się pod uwagę następujące wymogi:

 • rozwiązanie ma wspomagać funkcjonowanie zasady "przepływ jednej sztuki" (ang. One Piece Flow), czyli materiały, półwyroby lub wyroby powinny być przekazywane na poszczególne stanowiska w procesie produkcyjnym w określonym tempie, niezmiennym takcie, nieprzerwanie; partia produkcyjna wynosi w takim przypadku 1 sztukę, gdyż każdy obrabiany element jest natychmiast przekazywany do następnej operacji i zastępowany kolejną częścią do obróbki;
 • rozwiązanie ma w stopniu minimalnym angażować powierzchnię produkcyjną;
 • rozwiązanie ma być dostosowane do charakterystycznych cech wyrobów;
 • rozwiązanie ma wspomagać funkcjonowanie zasady FIFO.

W artykule przedstawiono model szynowo-łańcuchowego transportu bliskiego i przystanowiskowych buforów krótkotrwałego magazynowania zastosowany w jednym z przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, która stosuje koncepcję Lean Management. Celem artykułu jest próba oceny skuteczności stosowanego rozwiązania pod względem następujących aspektów:

 • wpływu na aspekty jakościowe produkowanych detali;
 • wpływu na eliminację zbędnego przetwarzania, oczekiwania oraz tzw. nadmiernego transportu;
 • wspomagania funkcjonowania zasady "przepływ jednej sztuki";
 • minimalnego angażowania powierzchni produkcyjnej;
 • wspomagania funkcjonowania zasady FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło).

 

Artykuł zawiera 16700 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 12 czerwiec 2019 14:36
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe