Zaloguj się

Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym

  •  Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym

Jednym z głównych działań realizowanych w procesie logistycznym jest świadczenie usług transportowych. W celu zaspokajania dóbr konsumentów należy przemieszczać towary z jednego miejsca na inne miejsce, zaspokajając potrzeby odbiorców. Stale zwiększająca się wymiana towarów przyczynia się nie tylko do rozwoju usług transportowych, ale i do zwiększenia udziału kosztów transportu w cenie oferowanych produktów przez sprzedawców.

Procesy transportowe są źródłem kosztów, które obciążają trzy grupy podmiotów: przewoźników - przedsiębiorstwa transportowe, zleceniodawców usług transportowych oraz państwo i społeczeństwo. Koszty własne produkcji usług transportowych można rozpatrywać według różnych kryteriów, w których dominujące znaczenie mają takie czynniki jak:
- rodzaj przewożonego ładunku,
- rodzaj i stan taboru,
- kierunek i odległość przewozu,
- stopień wykorzystania taboru,
- stan infrastruktury,
- wielkość zatrudnienia,
- warunki atmosferyczne,
- ukształtowanie terenu.

Analiza procesu logistycznego
Do najważniejszych obszarów powstawania kosztów logistycznych w jednostkach gospodarczych zalicza się:
- transport ładunków - rozumiany bardzo szeroko i obejmujący czynności przygotowawcze środków transportowych, transport właściwy, czyli przemieszczanie dóbr lub osób, powrót do bazy, postoje związane z przepisami prawa transportowego lub uwarunkowaniami załadunku/wyładunku,
- manipulację ładunkiem - występuje ona pomiędzy etapami procesu logistycznego w całym łańcuchu dostaw; obejmuje zarówno czynności załadunkowe/wyładunkowe, jak również przemieszczanie ładunku w miejscach składowania oraz oznakowanie, przeliczanie, pakowanie,
- magazynowanie ładunku - zawiera również koszty dostosowania powierzchni magazynowej do danego typu ładunku oraz wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem magazynu i zabezpieczeniem ładunku przed skutkami zdarzeń nadzwyczajnych,
- proces zamawiania - obejmujący wszystkie koszty zakupu, które ponosi przedsiębiorstwo w procesie zamówienia towaru, począwszy od kosztów wynikających z działań przygotowawczych (na przykład szukanie dostawcy), poprzez koszty zmian dokumentacji, udziały w targach i tym podobne.

Podstawowym jednak działaniem realizowanym na rynku usług logistycznych jest świadczona usługa transportowa. Wynika ona z potrzeby przemieszczania dóbr z jednego miejsca na inne miejsce w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby. Intensywny wzrost wymiany towarów, w tym międzynarodowej wymiany handlowej, postępująca specjalizacja pracy, przyczyniają się do znacznego rozwoju usług transportowych. Ma to związek z faktem, iż transport odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce narodowej, umożliwiając sprawne i efektywne funkcjonowanie wszystkich jej działów. Gospodarka stawia przed transportem coraz większe zadania, wynikające z rosnącego wolumenu produkcji oraz poziomu specjalizacji i kooperacji produkcji. Z drugiej strony, bez rozwoju transportu nie mógłby występować dalszy rozwój produkcji. Zależności te są istotne, ponieważ transport powinien wyprzedzać swoim tempem rozwój innych działów gospodarki. Ostatecznie transport podnosi cenę końcową transportowanych wyrobów.

 

Artykuł zawiera 9470 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 26 czerwiec 2019 09:03
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe