Zaloguj się

Ekonomiczne aspekty ochrony morsko-lądowych łańcuchów dostaw

  •  Wojciech Łukomski, Adam Sadowski
  • Kategoria: Logistyka

Procesy tworzenia oraz rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, szczególnie w okresie ostatnich dwóch dekad determinowało wiele czynników o złożonej naturze. Wśród podstawowych można wyróżnić takie, jak: dynamiczny rozwój zarówno produkcji jak i handlu w skali globalnej; wzrost konkurencji zarówno kosztowej, jak i jakościowej, będący konsekwencją postępującej deregulacji oraz liberalizacji handlu; wzrost znaczenia logistyki; wzrost produktywności zasobów oraz efektywności gospodarowania kosztami; postępująca w skali globalnej standaryzacja i normalizacja procesów techniczno-technologicznych oraz produktów, certyfikacja oraz ujednolicanie różnego typu procedur handlowych i transportowych; zjawisko skracania cyklu życia produktów.

Odzwierciedleniem rozwoju globalnych łańcuchów dostaw są dane statystyczne przedstawiające wzrost wolumenu przewozów drogą morską, przeładunków kontenerów, obrotów w handlu międzynarodowym oraz liczby zarejestrowanych statków handlowych. Dla porównania wielkość przewozów drogą morską, w roku 2014 wzrosła o 2000 mln ton względem roku 2009, co stanowi wzrost o około 25%. Statki handlowe przewożąc towary o ogromnej wartości w skali świata na szlakach morskich zbliżają się często do regionów peryferyjnych z punktu widzenia zarówno cywilizacyjnego, jak i społeczno-gospodarczego. W latach 2006-2010 zgłoszono około 1600 aktów piractwa, których konsekwencją była śmierć ponad 54 osób, członków załóg statków. Liczba zabitych piratów jest nieznana, lecz można przypuszczać, że jest wielokrotnie większa.
Celem artykułu jest rozpoznanie i analiza elementów kosztowych, składających się na całkowite koszty ochrony morsko-lądowych łańcuchów dostaw oraz wskazanie tendencji rozwojowych i występujących współzależności dla poszczególnych kategorii kosztów. Badania empiryczne ograniczone zostały do analizy ryzyk związanych z takimi zagrożeniami, jak piractwo czy terroryzm morski w odniesieniu do nakładów związanych z zapewnieniem akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa morsko-lądowych łańcuchów dostaw.

 

Artykuł zawiera 46400 znaków (w dwóch częściach)

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 18 lipiec 2019 12:17
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe