Zaloguj się

Zwiększenie efektywności funkcjonowania magazynu w wyniku zastosowania dynamicznego podziału produktów na grupy

  •  Lorenc Augustyn Krzysztof
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zwiększenie efektywności funkcjonowania magazynu w wyniku zastosowania dynamicznego podziału produktów na grupy

Zapewnienie pożądanej efektywności funkcjonowania dużego magazynu wymaga odpowiedniego zaplanowania rozmieszczenia całego asortymentu nawet wielu tysięcy produktów. Zwiększenie efektywności funkcjonowania magazynu może być osiągnięte za pomocą trzech sposobów, tj. poprzez zarządzanie zamówieniami (dzielenie ich na kilka kompletacji, multikompletacje, itd.), optymalizację ścieżki kompletacji oraz reorganizację rozmieszczenia produktów (np. poprzez klasyfikację i podział towarów na grupy). Klasyfikacji produktów dokonuje się w celu uzyskania podziału na grupy odpowiadające znaczeniu - istotności - przechowywanych produktów. Następnie planując rozmieszczenie towarów w magazynie uwzględnia się takie ich rozplanowanie, aby zapewnić najkrótszą drogę od strefy kompletacji/wydań do najbardziej istotnych produktów.

Wśród metod i narzędzi wykorzystywanych do klasyfikacji i rozmieszczenia produktów w magazynie wyróżnić można takie, które uwzględniają tylko jedno kryterium oraz takie, które uwzględniają ich większą ilość. Ich dobór zależy w głównym stopniu od systemu składowania produktów oraz sposobu kompletacji zamówień.
Przeprowadzone studia literatury polskiej związane z klasyfikacją produktów oraz ich rozmieszczeniem w magazynie wykazały dalekie braki w stosunku do badań zagranicznych. W krajowych publikacjach pojawiają się najczęściej zagadnienia związane z klasycznymi analizami ABC oraz XYZ oraz samym układzie magazynu i metodach składowania. W literaturze zagranicznej można znaleźć natomiast więcej tego typu publikacji, a także wiele opracowań na temat klasycznych metod klasyfikacji produktów oraz ich rozwiniętych odpowiednikach. Studium literatury pozwoliło określić aktualnie wykorzystywane metody do planowania rozmieszczenia produktów oraz trendy rozwojowe, co było przedmiotem publikacji [10, 11].
Analiza ABC jest najczęściej stosowaną analizą pozwalającą sklasyfikować produkty na grupy o różnym znaczeniu (mniej lub bardziej priorytetowe). Klasyczna analiza ABC pozwala podzielić produkty na trzy grupy o procentowym udziale wynoszącym: A - 80%, B - 15%, C - 5%. Można spotkać odmiany tej analizy wyodrębniające więcej grup o odpowiednio skorygowanym udziale procentowym. Analiza ABC jest analizą jednokryterialną, nie ma zatem możliwości wzięcia pod uwagę kilku cech jednocześnie. Możliwe jest jednak kilkukrotne wykonanie analizy - za każdym razem, uznając jako kryterium inną cechę, a następnie dokonać "scalenia" wyników przyjmując stosowne wagi dla każdej cechy (wyniku analizy). Wspomniana analiza najczęściej jest wykonywana według kryteriów przedstawionych w [2, 7, 9, 14], czyli:
- wartości sprzedaży lub zysku ze sprzedaży,
- częstości pobrań,
- wielkości wydań,
- wagi i objętości.

 

Artykuł zawiera 16960 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 13 wrzesień 2019 09:54
Zaloguj się by skomentować