Zaloguj się

Prawa logistyki produkcji w analizie przepływu materiałów

  •  Michlowicz Edward, Smolińska Katarzyna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Prawa logistyki produkcji w analizie przepływu materiałów

Cechą charakteryzującą zarządzanie przedsiębiorstwami w ostatnich latach jest ciągłe poszukiwanie metod poprawiających efektywność prowadzonej działalności. Rozwój koncepcji SCM (Supply Chain Management) wymusza na przedsiębiorstwach transformację z organizacji zorientowanych funkcjonalnie na organizacje zorientowane procesowo. Oprócz sfery technicznej, dziedziną wiedzy, która bardzo wiele wnosi w obszar poprawy produktywności przedsiębiorstw produkcyjnych, jest logistyka produkcji.

W wielu opracowaniach dotyczących logistyki przedsiębiorstw najwięcej uwagi zwraca się na procesy związane z zamówieniami, zaopatrzeniem materiałowym, zakupami, magazynowaniem i dystrybucją wyrobów. Tymczasem w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesem, w który angażuje się najwięcej kapitału jest wytwarzanie wyrobów. Wytwarzanie sprawia, że w procesie produkcyjnym główny strumień materiałów przepływa przez poszczególne komórki (stanowiska) produkcyjne przedsiębiorstwa. Przepływ ten zależy od wielu czynników, z których struktura systemu produkcyjnego zdecydowanie najbardziej wpływa na procesy przepływu. Elementem wspólnym, łączącym różne podejścia do logistyki produkcji, są przepływy rzeczowe. Stąd pojawiają się nowe koncepcje i zadania logistyki produkcji. Jako środek zaradczy na eliminowanie marnotrawstwa (muda) J.P. Womack i D.T. Jones zalecają szczupłe podejście, szczupłe myślenie (lean thinking) poprzez tworzenie strumienia wartości w przedsiębiorstwie. Według J. Burtona lean można zdefiniować najprościej jako proces nieustannego eliminowania marnotrawstwa. Dostęp do dużych przestrzeni powoduje gromadzenie zapasów, co prowadzi do powstawanie nadmiernej produkcji w toku WIP - (Work in Process). W ujęciu proponowanym przez M. Rothera i J. Harrisa najistotniejszym zadaniem w systemach produkcyjnych jest zachowywanie ciągłości w przepływach materiałów, a także permanentne doskonalenie (kaizen) ciągłości. W nawiązaniu do łańcuchów dostaw P. Nyhuis i H.P. Wiendhal stwierdzają że: podstawowy cel logistyki produkcji można określić poprzez zdolność do zwiększenia oraz niezawodności dostaw przy możliwie najniższych kosztach logistycznych i produkcji. Aktualnie istnieje wiele metod i technik możliwych do wykorzystania w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Stąd też właściwy ich wybór (dla przedsiębiorstwa lub procesu) jest nieraz trudny. Obszerną publikację różnych narzędzi, technik, metod wspomagających koncepcję lean przedstawili J. Bicheno i M. Holweg w pracy: The Lean toolbox: The Essentials guide to Lean transformation. Logistyka produkcji obejmuje wszystkie czynności, które są związane z zaopatrywaniem procesu produkcji w stosowne materiały oraz z przekazywaniem półwyrobów i wyrobów gotowych do magazynów. Stąd bardzo istotnym problemem jest właściwy dobór sterowania tym przepływem. Do podstawowych zadań sterowania procesem przepływu materiałów należą:

  • optymalizacja i bilansowanie zapotrzebowania zewnętrznego i zasobów przedsiębiorstwa,
  • optymalna realizacja zarządzania przepływem (planowanie, kontrola, uwzględniające konieczne sprzężenia zwrotne),
  • osiągnięcie celów finansowych poprzez minimalizację kosztów (m.in. wytwarzania),
  • zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi.

Oczywistym wydaje się, że z logistycznego punktu widzenia odpowiednie sterowanie strumieniem materiałów w systemie produkcyjnym powinno należeć do podstawowych zadań logistycznych. Przez "odpowiednie sterowanie" należy tu rozumieć takie sterowanie, które gwarantuje ciągłość procesów wytwarzania zgodnie z logistycznymi zasadami 7R. W tym zakresie ważnym jest właściwe zrozumienie procesów produkcyjnych. Pomocne mogą tu być wszelkie indywidualne rozwiązania przyczyniające się do poprawy produktywności procesów wytwarzania. Do analizowania prawidłowości przepływów materiałowych w procesach produkcyjnych P. Nyhuis i H.P. Wiendhal zaproponowali dziewięć podstawowych praw logistyki produkcji (PLP). Natomiast autorzy proponują własne algorytmy do poprawy efektywności produkcji wykorzystujące m.in. metody mapowania VSM i utrzymywania sprawności maszyn TPM oraz prawa logistyki PLP.

 

Artykuł zawiera 22230 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 26 wrzesień 2019 12:40
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe