Zaloguj się

Zagadnienie doboru punktów pobrań dla zleceń na komisjonowanie

  •  Michał Kacprzak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zagadnienie doboru punktów pobrań dla zleceń na komisjonowanie

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru punktów pobrań jako jeden z podproblemów związanych z procesem komisjonowania. Zaprezentowany zostanie przykładowy algorytm doboru punktów pobrań. Za pomocą przykładu obliczeniowego przeanalizowany zostanie wpływ wspomnianego algorytmu na długość dróg kompletacyjnych dla różnych układów przestrzennych strefy komisjonowania oraz z wykorzystaniem różnych algorytmów wyznaczania trasy kompletacyjnej.

Komisjonowanie definiujemy jako zestawienie określonych podzbiorów artykułów z asortymentu (czyli całkowitego zbioru dostępnych artykułów), na podstawie zlecenia na komisjonowanie. Z pojęciem komisjonowania bezpośrednio wiąże się pojęcie kompletacji - kompletacja jest częścią procesu komisjonowania, odpowiada za sam proces związany z wybraniem z określonych miejsc składowania odpowiedniej liczby artykułów oraz zestawienie ich w odrębną, wydzieloną całość. Innymi słowy, aby dokonać kompletacji należy wiedzieć, które i w jakiej kolejności punkty pobrania należy odwiedzić. Za ustalenie kolejności odpowiada algorytm wyznaczający trasę kompletacji. Natomiast wybór konkretnych punktów pobrania jest oczywisty tylko w przypadku, kiedy jednemu artykułowi zostaje przypisane dokładnie jedno miejsce pobrania.
W takiej sytuacji, samo rozmieszczenie asortymentu w strefie komisjonowania jednoznacznie wskazuje dostępne punkty pobrania (relacja 1 do 1 pomiędzy artykułami a miejscami pobrania). W przeciwnym wypadku (relacja 1 do wielu dla artykułów i miejsc pobrania) należy dokonać wyboru, z którego (spośród wszystkich dostępnych miejsc pobrań zawierających dany artykuł) miejsca należy dokonać pobrania. Łatwo zauważyć, że sposób, w jaki zostaną wybrane konkretne punkty pobrania, będzie miał wpływ (między innymi) na długość drogi kompletacyjnej dla danego zlecenia. Można stwierdzić, że bez względu na wykorzystany algorytm doboru trasy kompletacyjnej, trasa wyznaczona dla punktów wybranych zgodnie z rysunkiem 2a będzie zdecydowanie dłuższa niż trasa pomiędzy punktami przedstawionymi w punkcie 2b. Ponieważ poprawa wydajności strefy komisjonowania najczęściej jest utożsamiana z poszukiwaniem sposobów na redukcję długości dróg kompletacyjnych, widać że zagadnienie doboru poszczególnych punktów będzie miało wpływ na efektywność całego procesu komisjonowania.

Przegląd literatury
Samo zagadnienie doboru punktów pobrań jest praktycznie nieobecne zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. Procesem poprzedzającym wyznaczenie punktów pobrania jest rozmieszczenie asortymentu wewnątrz strefy komisjonowania, natomiast czynnością następującą po wyborze miejsc pobrań jest wyznaczenie trasy kompletacyjnej (alternatywnie: zastosowanie algorytmu grupowania zleceń, a dopiero następnie wyznaczenie trasy kompletacyjnej). Oba te zagadnienia są szeroko opisane w literaturze. W części obliczeniowej wykorzystano algorytm rozłożenia asortymentu w strefie komisjonowania oparty na klasach oraz następujące metody wyznaczania trasy kompletacji: trasa optymalna (na podstawie algorytmu przedstawionego w [5]) oraz trasa "kombinowana+" (jako przykład algorytmu heurystycznego) - patrz [2], [12].

Artykuł zawiera 33030 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 26 wrzesień 2019 16:23
Zaloguj się by skomentować