Zaloguj się

Logistyka w strategii przedsiębiorstwa rodzinnego

  •  Joanna Rudzińska, Wiesław Piekarski, Agnieszka Dudziak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Logistyka w strategii przedsiębiorstwa rodzinnego

Znaczenia słowa "logistyka" można znaleźć już w języku starogreckim, gdzie słowo lego znaczyło "myśleć", a lógos - "rozsądek", czy logistyka - "praktyczna sztuka rachunku", zaś w starożytnym Rzymie logistikas oznaczało zaopatrzenie legionów w środki do życia. Było to związane z planowaniem tras przemieszczania legionów, tak aby w pobliżu miejsc postoju znajdowały się pastwiska dla bydła. Już wówczas logistyka była bardzo ważną dziedziną wiedzy, trzecią po taktyce i strategii nauką o prowadzeniu wojny.

Za podstawową definicję "logistyki" uważa się międzynarodową definicję sformułowaną przez Radę Zarządzania Logistycznego (Council of Logistic Management, CLM), zgodnie z którą jest to "proces planowania, realizacji i kontrolowania sprawności i ekonomicznej efektywności przepływu surowców, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych oraz związanych z tym informacji od miejsc pochodzenia do miejsc konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klientów".
Logistyka jest popularną dyscypliną zarządzania. Dlatego występuje mnogość jej definicji, kolejna z nich mówi, iż: "logistyka to zorganizowany system planowania, realizacji i kontroli procesów fizycznego przepływu towaru z miejsca ich pochodzenia do miejsca ich spożytkowania wraz z przypisanymi im strumieniami informacyjnymi". Wpływ na to ma bez wątpienia jej szeroki zakres zainteresowań, przede wszystkim jest to: obsługa klienta, transport, magazynowanie, utrzymywanie zapasów na odpowiednim poziomie, dokonywanie zamówień, procesy zaopatrzeniowe, obsługa zwrotów, zagospodarowanie odpadów, przepływ informacji itp. Trudno wymienić wszystkie obszary w jakich logistyka ma zastosowanie. Można wyróżnić cztery sfery działań logistycznych: ekonomiczną, marketingową, informatyczną i inżynieryjną. […]
Zarządzanie logistyczne musi być ściśle wkomponowane w system zarządzania przedsiębiorstwem, co powinno odbywać się poprzez zdefiniowanie celów logistycznych tożsamych z celami podstawowymi przedsiębiorstwa, zaś strategie logistyczne muszą wiązać się z ogólną strategią przedsiębiorstwa. Zarządzanie logistyczne swoim obszarem obejmuje różne aspekty działania. […]
Strategie logistyczne są tak jak inne strategie stosowane w przedsiębiorstwie, często w toku funkcjonowania ulegają modyfikacjom, będącymi wynikiem ciągle zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstwa.

Można przyjąć, iż strategia logistyczna polega na konkretnych i dość precyzyjnych działaniach, tj.:
- w prawidłowy sposób zaplanowanej strukturze dystrybucji;
- doprecyzowaniu wymagań kontrahentów dotyczących jakości i poziomu obsługi;
- określeniu miejsca własnej firmy na rynku oraz zestawieniu go z konkurentami;
- wyodrębnieniu jakie funkcje będą przekazywane na zewnątrz firmy;
- optymalizacji kosztów logistycznych w głównych obszarach je generujących, m.in. magazynowanie, transport, realizacja zapasów.

 

Artykuł zawiera 13330 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 09 październik 2019 14:35
Zaloguj się by skomentować

Strony internetowe