Zaloguj się

Wymiar strategiczny obsługi logistycznej

  •  Smyk Stanisław
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wymiar strategiczny obsługi logistycznej

Poziom obsługi logistycznej jest zależny od sposobów realizacji przedsięwzięć logistycznych w ramach określonych procesów logistycznych. Menedżerowie logistyki rozstrzygają jeden z zasadniczych dylematów, jakim jest identyfikacja niezbędnych zasobów i wykonawców zadań wchodzących w skład określonego procesu. Niewątpliwie rozumienie wymiaru strategicznego logistyki jest konieczne do identyfikacji zasobów logistycznych koniecznych do zaangażowania w ramach tych procesów, co wiąże się z odzwierciedleniem istoty i znaczenia obsługi logistycznej w strategii przedsiębiorstwa.

Treści artykułu są zdeterminowane celem badań, jakim było określenie wymiaru strategicznego obsługi logistycznej i jego wpływu na systemy logistyczne przedsiębiorstw. Tak wyznaczony cel skłonił autora do sformułowania następującego problemu badawczego: Jakie czynniki determinują wymiar strategiczny obsługi logistycznej i jaki jest ich wpływ na systemy logistyczne przedsiębiorstw? Wyniki badań pozwoliły potwierdzić hipotezę badawczą, że zakres logistycznych projektów outsourcingowych, stopień integracji łańcucha dostaw i oczekiwania konsumentów determinują wymiar strategiczny obsługi logistycznej i stanowią podstawę do modelowania systemów logistycznych przedsiębiorstw.
Osiągnięcie celu badań wiązało się z potrzebą identyfikacji wymiaru strategicznego obsługi logistycznej i koniecznością odniesienia się do wpływu czynników determinujących ten wymiar na systemy logistyczne przedsiębiorstw, tym samym na osiąganie logistycznych celów strategicznych.

Produkt logistyczny jako kluczowe pojęcie obsługi logistycznej
"Ludzie nie kupują produktów, lecz korzyści". Stwierdzenie to często jest przytaczane jako pewne kryterium jakości decyzji współczesnych menedżerów. Odnosi się ono do koncepcji produktu rozszerzonego (ang. augmented product), który obejmuje wtórne korzyści - stanowiące jego integralny element - w stosunku do produktu fizycznego. Z kolei produkt fizyczny (rzeczywisty) lub usługa (ang. tangible or physical product or service itself) jest niejako rdzeniem produktu rozszerzonego. Tym samym można stwierdzić, że usługowe otoczenie produktu nadaje mu nową jakość, za którą klient jest gotów zapłacić wyższą cenę. Zakres usług jest zależny od form działalności gospodarczej podejmowanych w związku z dostarczaniem produktów na rynki zbytu. Jednak zasadnicze znaczenie posiada działalność logistyczna, która przyczynia się w głównej mierze do zaistnienia użyteczności miejsca i czasu. Użyteczność ta jest efektem funkcjonowania konkretnego łańcucha dostaw. Jeśli uwzględnimy spełnienie warunków opisywanych przez tak zwaną "regułę siedmiu R", to możemy stwierdzić, że efektem funkcjonowania systemu logistycznego łańcucha dostaw jest produkt logistyczny jako kompleksowa oferta logistyczna dla klienta - ostatecznego nabywcy dóbr i usług.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:19
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe