Zaloguj się

Zarządzanie łańcuchem dostaw z zamkniętą pętlą (CLSCM) - teoretyczne podstawy koncepcji

  •  Starostka-Patyk Marta
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie łańcuchem dostaw z zamkniętą pętlą (CLSCM) - teoretyczne podstawy koncepcji

Już od kilku dekad, a szczególnie w ostatnich latach, koncepcja zrównoważonego rozwoju obecna jest w bardzo wielu dziedzinach życia i biznesu, w tym też w koncepcjach zarządzania, technologii i zarządzania łańcuchami dostaw (SCM). Łącząc koncepcję zrównoważonego rozwoju z zarządzaniem łańcuchem dostaw, można uznać za najbardziej akceptowaną definicję zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw (SSCM) tę, która mówi, że wszystkie produkty konsumenckie są tworzone i wytwarzane, wykorzystywane, a następnie podlegają procesom recyklingu lub utylizacji w systemie tzw. zamkniętej pętli.

Zarządzanie łańcuchem dostaw z pętlą zamknięta (CLSCM) odnosi się zarówno do wszystkich procesów logistyki w łańcuchu tradycyjnym (jak zakup materiałów, produkcja i dystrybucja), jak również procesów logistyki odwrotnej, czyli do gromadzenia i przetwarzania zwracanych produktów i / lub części produktów (wykorzystanych lub nie), których przebieg ma na celu zapewnienie socjoekonomicznego i ekologicznie zrównoważonego odzysku. W ciągu ostatnich lat, zarządzanie łańcuchem dostaw z pętlą zamknięta (CLSCM) zyskało znaczną uwagę zarówno w przemyśle, jak i środowisku akademickim. Literatura związana z poruszoną w niniejszym artykule tematyką analizuje i omawia kluczowe tematy, takie jak: działania zielone (logistyka odwrotna), zielone projektowanie, zielona produkcja, zarządzanie i gospodarka odpadami oraz ocena cyklu życia produktu. W dalszej części artykułu, oprócz prezentacji zarządzania łańcuchami dostaw z zamkniętą pętlą, zostaną omówione właśnie te obszary, które w kompleksowy sposób uzupełniają to zarządzanie i przyczyniają się do wywołania efektu zrównoważenia działań logistycznych w łańcuchach dostaw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw z zamkniętą pętlą (CLSCM)
Łańcuch dostaw jest zestawem procesów i działań, które obejmują między innymi: zakupy, produkcję, logistykę, dystrybucję, marketing i które pełnią funkcje mające na celu dostarczanie wartości do klienta końcowego. Mimo iż od wielu lat nacisk na aktywne stosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i "zielonych" zasad w ekonomii i gospodarce rośnie, w literaturze nadal nie ma zbyt dużej ilości badań poświęconych tej tematyce w powiązaniu z łańcuchami dostaw i logistyką. Poszukując informacji związanych z tymi koncepcjami i ich połączeniem należy posługiwać się zróżnicowanymi słowami kluczowymi i dopiero dzięki nim, możliwe jest uzyskanie pełniejszego obrazu teoretycznego w tym zakresie. Zatem zarządzanie łańcuchem dostaw z zamkniętą pętlą najczęściej jest łączone z koncepcjami związanymi z zarządzaniem zielonym łańcuchem dostaw (GrSCM), zarządzaniem łańcuchem dostaw z zamkniętą pętlą (CLSCM), zarządzaniem odwrotnym łańcuchem dostaw (RSCM), logistyką odwrotną (RL), zrównoważonymi łańcuchami dostaw (SSC), zrównoważonym transportem itp.
Zagadnienia systemów zamkniętej i otwartej pętli (z ang. closed i open loop) w łańcuchach dostaw są efektem utworzenia koncepcji logistyki odwrotnej oraz zarządzania logistycznego strumieniami odpadów. Ich istotą jest dalsze postępowanie ze zużytymi produktami i odpadami - jeśli nie są one poddawane żadnym procesom, a jedynie przekazywane do punktów zbiorczych bądź składowisk odpadów, to mamy do czynienia z pętlą otwartą, a jeśli są poddawane procesom mającym na celu odzyskanie z nich jakiejkolwiek wartości to z pętlą zamkniętą, gdyż odzyskana wartość powraca do łańcucha logistycznego.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:18
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe