Zaloguj się

Wpływ inteligentnych systemów transportowych na oszczędność czasu w transporcie pasażerskim

Polecamy! Wpływ inteligentnych systemów transportowych na oszczędność czasu w transporcie pasażerskim

Rozwiązania telematyczne na czele z inteligentnymi systemami transportowymi są odpowiedzią współczesnej i innowacyjnej technologii na kluczowe problemy, z jakimi zmagają się użytkownicy systemów transportowych miast, regionów i całych gospodarek. Do problemów tych zalicza się znacząca liczba wypadków zwłaszcza w pasażerskim transporcie drogowym oraz nadmierne koszty transportu, związane ze zjawiskiem kongestii i brakiem sprawnych systemów organizacji i zarządzania ruchem.

W dobie coraz silniej rozpowszechniającej się motoryzacji indywidualnej i wzrastającej mobilności społeczeństw poszukuje się rozwiązań, które z jednej strony zachęcą pasażerów do podróżowania środkami transportu zbiorowego, z drugiej zaś usprawnią podróżowanie poprzez obniżenie kosztów przejazdu. Ze względu na fakt, iż istotną kategorią kosztów transportu jest wartość czasu poświęcana na przemieszczanie się, w artykule zwrócono uwagę na problem oszczędności czasu w transporcie pasażerskim, jakie mogą być generowane dzięki wdrażaniu systemów ITS.

Systemy telematyczne w transporcie
Termin "telematyka", będący połączeniem wyrażeń "telekomunikacja" i "informatyka", łączy z naukowego punktu widzenia dorobek trzech dziedzin - telekomunikacji, informatyki oraz automatyki. Rozwiązania telematyczne wykorzystywane są przykładowo w przemyśle i medycynie, ale stanowią również istotny element nowoczesnych systemów transportowych. Pod pojęciem telematyki rozumie się zespół rozwiązań technologicznych, które mogą usprawniać m.in. procesy transportowe, spedycyjne i logistyczne, zapewniając zwiększenie ich bezpieczeństwa i wydajności oraz redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Bez względu na to, w jakim obszarze szeroko pojętego sektora TSL wykorzystywana jest telematyka, bardzo istotnym celem wdrażania systemów na niej opartych jest oszczędność czasu, która bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów, w tym kosztów transportu [10, s. 36].

Telematyka transportu to przede wszystkim rozwiązania technologiczne wchodzące w zakres tzw. inteligentnych systemów transportowych (ITS - Intelligent Transport Systems). Na taki system składają się trzy podstawowe, inteligentne grupy elementów - pojazdy, drogi i centra zarządzania, które wyposażone są w nowoczesne urządzenia i aplikacje takie jak: Internet, systemy łączności radiowej, sieci komórkowe, geograficzne bazy danych, systemy nawigacji satelitarnej, kamery, radary, urządzenia monitorowania pogody i wiele innych [10, s. 36]. Implementacja systemów ITS ma na celu wspomaganie zarządzania ruchem, transportem publicznym czy flotą pojazdów, upraszczanie działania systemów płatności transportowych, wspomaganie zarządzania wypadkowego, udoskonalanie systemów bezpieczeństwa i sterowania informacją oraz wspieranie zarządzania i utrzymania infrastruktury transportu [1, s. 75].

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:17
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe