Zaloguj się

Wariantowy projekt podsystemu konfekcjonowania w magazynie dystrybucyjnym

  •  Andrzej Ratkiewicz, Kinga Kosińska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wariantowy projekt podsystemu konfekcjonowania w magazynie dystrybucyjnym

Duże zróżnicowanie zamówień klientów prowadzi do konieczności uelastyczniania profilu działalności magazynów, w tym magazynów dystrybucyjnych. Magazyn dystrybucyjny jest to inaczej magazyn handlowy, czyli według [1] "zapewniający rozdział oraz ciągłość zaopatrzenia materiałowego i konsumpcji, w którym spełniane są głównie funkcje rozdziału, komisjonowania, transportu wewnętrznego i pakowania". Magazyn, będący przedmiotem zawartych w artykule badań, spełnia ww. funkcje.

W celu zaspokojenia potrzeb klientów, poza wykonywaniem podstawowych usług wchodzących w zakres magazynowania, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się uzupełniać swoją ofertę o tak zwane usługi dodawania wartości (VAS - Value Added Services). Pozwalają one na bardziej kompleksową i dostosowaną do klienta obsługę magazynowanych ładunków. W skład usług dodawania wartości (inaczej nazywanych usługami dodanymi lub według [3] dodatkowymi) wchodzi między innymi konfekcjonowanie. Konfekcjonowanie według [4] to "zamiana opakowania towaru lub wybranych cech informacyjnych opakowania bez zmiany cech użytkowych towaru (na przykład etykietowanie, pakowanie w paczki świąteczne, łączenie w zestawy promocyjne) realizowana z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i operacji". Istnieje duża różnorodność wariantów realizacji procesu konfekcjonowania. W magazynach wciąż zwykle wykonywane jest ono ręcznie, ale istnieją również magazyny, które wprowadzają mechanizację i automatyzację tych procesów. Automatyzacja procesów polega na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres danego procesu tylko przez urządzenia mechaniczne. Mechanizacja natomiast, poza używaniem urządzeń (niekoniecznie mechanicznych), oznacza także czynne uczestnictwo ludzi w operacjach wykonywanych w ramach określonego procesu. […] Usługi dodawania wartości generują zazwyczaj stosunkowo małe koszty w systemie magazynowania. […]

Zadanie logistyczne dla podsystemu konfekcjonowania
Przedsiębiorstwo obsługuje branżę księgarską i zabawkarską. We wspomnianych branżach nie obserwuje się zjawiska sezonowości. Zadanie logistyczne w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym polega na przeprowadzeniu procesu konfekcjonowania (pakowania i foliowania lub pakowania i wiązania) ładunków dostarczonych z magazynu (towaru od dostawców) w pomieszczeniu do konfekcjonowania, za pomocą dostępnych w tym pomieszczeniu materiałów i urządzeń oraz przetransportowaniu skonfekcjonowanych jednostek do magazynu, skąd są one wysyłane do klientów.

Ukształtowanie przestrzenne podsystemu konfekcjonowania
Podsystem konfekcjonowania został zorganizowany w prostokątnym pomieszczeniu, podzielonym na kilka stref funkcjonalnych. […]
Zaplecze technologiczne. Do celów konfekcjonowania w przedsiębiorstwie przeznaczone są urządzenia służące do konfekcjonowania ręcznego i automatycznego: są to wiązarki do paczek i foliarki. Wiązarki ręczne, nazywane również bandownicami, są urządzeniami służącymi do wiązania taśmą polipropylenową PP lub poliestrową twardą PET lekkich i średnio-ciężkich ładunków (na przykład kartonów z zawartością) za pomocą metalowych plomb. Pracownik po wprowadzeniu plomby do urządzenia wkłada do tego samego otworu taśmę, a następnie za pomocą prostego drążka napina ją. Po osiągnięciu pożądanego napięcia pociąga drugi (wygięty) drążek, spinając tym samym taśmę plombą. Przeciągając ten sam drążek w przeciwną stronę i ściskając uchwyt, pracownik powoduje odcięcie nadmiaru taśmy. Specyfikacja stosowanych bandownic dostępna w [6]. Wiązarki automatyczne posiadają wbudowane mechanizmy zarządzania zgrzewaniem taśmy, a praca człowieka ograniczona zostaje do zaprogramowania trybu pracy urządzenia, położenia paczki na maszynie, obrócenia jej o 90° po automatycznym związaniu w jednym kierunku, a następnie zdjęcia gotowego, spiętego pakietu. Specyfikacja stosowanych wiązarek dostępna w [9].

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 11 grudzień 2019 12:43
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe