Zaloguj się

Komputerowe systemy wspomagania decyzji w procesach produkcyjno-logistycznych przedsiębiorstw - cz. 2

 •  Joanna Rut
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Komputerowe systemy wspomagania decyzji w procesach produkcyjno-logistycznych przedsiębiorstw - cz. 2

Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning - czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa)
Wśród systemów informatycznych wspomagających decyzje w procesach produkcyjno-logistycznych należy wymienić systemy klasy ERP, które integrują wszystkie aspekty działania przedsiębiorstwa. Zaawansowane systemy ERP umożliwiają nie tylko gromadzenie danych, dotyczących bieżącej działalności, ale przede wszystkim przekształcają pozyskane informacje w niezbędną wiedzę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Podstawową własnością systemów ERP jest optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw. Skuteczność systemów ERP oraz funkcjonalność w całym łańcuchu produkcyjno-logistycznym, a nie w jego poszczególnych ogniwach, ma znaczenie podczas podejmowania decyzji. Wdrożenie systemu informatycznego typu ERP to korzyści dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Korzyści z wdrożenia systemu informatycznego ERP należy mierzyć indywidualnie w każdym przedsiębiorstwie, jednak implementacja ERP powinna przynieść rezultaty i korzyści między innymi w postaci:

 • skrócenia czasu decyzji kadry zarządzającej (integracja danych i procesów),
 • usprawnienia zarządzania strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa,
 • poprawy procesów produkcyjnych i skrócenia czasu wytwarzania produktów,
 • wzrostu wydajności pracy i całkowitego wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 • optymalnego wykorzystania zasobów (redukcja stanów magazynowych i lepsza rotacja zapasów),
 • wzrostu przejrzystości raportowania i analizowania danych,
 • identyfikacji i minimalizacji błędów lub nieefektywnych działań,
 • poprawy terminów, warunków dostaw i obsługi zobowiązań,
 • zmniejszenia czasu obsługi klientów oraz poprawy sprzedaży i dystrybucji,
 • zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Podsumowując, systemy klasy ERP ułatwiają optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Ponadto systemy ERP zwiększają wydajność oraz szybkość i dokładność podejmowanych decyzji, umożliwiają wgląd we wszystkie działania zachodzące w przedsiębiorstwie, porządkują procesy biznesowe (w całej organizacji), a także gwarantują przejrzystą i dostępną w każdym momencie informację. Systemy ERP są z reguły bardzo elastyczne, co umożliwia dokładne dostosowanie i dopasowanie ich do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Systemy klasy MES (Manufacturing Execution Systems - czyli systemy realizacji produkcji)
Systemy MES to również oprogramowanie wspomagające proces decyzyjny. MES stanowi źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych, pozwalającej na śledzenie procesów produkcyjnych bieżącego przebiegu produkcji, wydajności maszyn oraz jakości produkcji. Dane produkcyjne, gromadzone w sposób automatyczny, gwarantują wiarygodność pozyskiwanych informacji, a następnie mogą zostać wykorzystane do podniesienia efektywności istniejących zasobów oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Istnieje przekonanie, iż prawie każdy proces produkcyjny, niezależnie od wielkości, stopnia skomplikowania czy rodzaju produktu, może odnieść korzyści z zastosowania MES. Dzięki temu przepływy informacji zostają przyspieszone, co wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesu produkcji i przyczynia się zarówno do wzrostu wydajności produkcji, jak i poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Systemy MES są uważane za kluczowy czynnik technologiczny poprawy efektywności produkcji na bardzo konkurencyjnym rynku globalnym.

Komputerowe systemy wspomagania decyzji w procesach produkcyjno-logistycznych przedsiębiorstw - cz. 1 

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:17
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe