Zaloguj się

Analiza procesu transportowego wybranej klasy materiałów niebezpiecznych

  •  Muślewski Łukasz, Musiał Janusz, Landowski Bogdan, Bojar Piotr
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Analiza procesu transportowego wybranej klasy materiałów niebezpiecznych

Transport to działalność człowieka, której celem jest przemieszczanie w przestrzeni osób i ładunków za pomocą odpowiednich środków transportu oraz tworzenie usług wspomagających, bezpośrednio z tym związanych. Transport to główny element łańcucha logistycznego, ponieważ występuje pomiędzy wszystkimi ogniwami procesu produkcji, dystrybucji i konsumpcji.

Transport towarowy ma zastosowanie w realizacji dostaw zaopatrzenia materiałowego do produkcji, a później w procesie dystrybucji wytworzonych artykułów do magazynu konsumenta lub półfabrykatów do dalszego przetworzenia. W stosunku do transportu permanentnie realizowane są działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, terminowości i niezawodności przewozów, postępu ekonomicznego i społecznego oraz w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie realizuje się działania mające na celu zwiększenie komfortu i ergonomiczności świadczonych usług przewozowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z realizacją usługi transportowej. Specyficzną grupą wśród towarów są towary niebezpieczne, które w Polsce stanowią 10-15% wszystkich usług przewozowych. Towary i substancje niebezpieczne to w głównej mierze produkty wytwarzane przez przemysł chemiczny, które niosą za sobą konieczność ich przemieszczania. Każdego dnia materiały i przedmioty wybuchowe, zakaźne, substancje zapalne, trujące, żrące czy promieniotwórcze są transportowane na znaczne odległości. Ciągły rozwój branży transportowej oraz wzrost zapotrzebowania na podstawowe surowce, takie jak benzyna czy olej napędowy, niosą ze sobą konieczność przedsięwzięcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportowanych towarów. Konieczne jest, aby wzrost ilości przewozów towarów i substancji niebezpiecznych nie był jednoznaczny z jednoczesnym wzrostem zagrożenia i prawdopodobieństwa zdarzenia wypadku, niezbędne jest dostosowanie przepisów prawa z tego obszaru oraz bezwzględnego ich egzekwowania w codziennej praktyce transportowej. Skuteczna i efektywna logistyka towarowa, która jest zintegrowaną częścią systemu transportowego, jest konieczna dla ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa człowieka. Jest to szczególnie ważne w przypadku transportu materiałów niebezpiecznych. Koniecznym jest zwrócenie szczególnej uwagi na infrastrukturę transportu drogowego oraz transportu kolejowego, gdyż to te dwie podstawowe gałęzie transportu zaspokajają potrzeby nabywców usług transportowych.

Definicja i rodzaje ładunków niebezpiecznych
Specyficznym rodzajem ładunków są towary niebezpieczne (ang. dangerous foods, hazardous materials). Są to wyroby, których właściwości fizykochemiczne i biologiczne powodują, że ich przewóz stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Aby uniknąć tych zagrożeń i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, związanym z obsługą ładunków niebezpiecznych i innym użytkownikom dróg oraz środowisku naturalnemu, ich transport został obwarowany przepisami i ograniczeniami.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 17 grudzień 2019 14:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe