Zaloguj się

Problem wyboru tras dostaw z uwzględnieniem różnych środków transportu

Polecamy! Problem wyboru tras dostaw z uwzględnieniem różnych środków transportu

The Council of Logistics Management sformułowała w 1997 roku następującą definicję logistyki: "Logistyka to ta część procesu w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania, w celu spełnienia wymagań klientów". W definicji tej zaakcentowano istotne znaczenie planowania dla sprawnego przepływu dóbr w łańcuchu dostaw.

Planowanie, ze względu na okres planowania, można podzielić na: strategiczne, taktyczne, operatywne i bieżące. W wielu obszarach logistyki stosowane są różnorodne metody planowania, przy czym inne metody wykorzystywane są do opracowywania planów strategicznych, a inne do planów operacyjnych czy bieżących.
W ramach planowania operacyjnego jednym z wielu zadań logistyków jest planowanie tras transportowych, wielkości ładunków i wykorzystania środków transportu. Celem planowania przewozów jest możliwie najwyższy poziom wykorzystania potencjału floty transportowej, przy jak najkrótszej drodze i najkrótszym czasie przewozu ładunku, osiągając tym samym obniżenie kosztu jednostkowego w transporcie. W praktyce przedsiębiorstw stosowanych jest wiele metod planowania tras z możliwością ich komputerowego wspomagania.
Przedsiębiorstwa funkcjonują obecnie w środowisku, w którym konkurencja jest niezmiernie wymagająca, a systemy logistyczne stają się coraz bardziej złożone. Wymaga to stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz metod ilościowych, które wspomagają podejmowanie optymalnych decyzji logistycznych. Z drugiej strony, poprawa mocy obliczeniowych oraz dostępności komputerów pozwala wykorzystywać w coraz większym stopniu matematyczne modele optymalizacyjne, między innymi w celu planowania procesów transportowych.

Zastosowania badań operacyjnych w planowaniu tras dostaw
Tematyka niniejszej publikacji mieści się w zakresie problematyki marszrutyzacji środków transportu w planowaniu tras dostaw towarów. Zagadnienia te, z racji licznych uwarunkowań koniecznych do rozważenia, mają bardzo wiele różnych wariantów, szerzej opisanych np. w [4]. Najważniejsze z nich to:
- zagadnienie komiwojażera (Travelling Salesman Problem);
- klasyczny problem marszrutyzacji pojazdów na trasach zaopatrzeń (Vehicle Routing Problem - VRP).
Zagadnienie komiwojażera to najprostszy wariant planowania marszrutyzacji dostaw dla pojedynczego środka transportu, bez dodatkowych ograniczeń dotyczących jego ładowności. Polega na wyznaczeniu optymalnej zamkniętej trasy dostaw, łączącej wyróżniony punkt dostaw (baza) z n kolejnymi punktami zaopatrzeń (odbiorcami) o znanej lokalizacji.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 20 grudzień 2019 12:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe