Zaloguj się

Wariantowy projekt podsystemu konfekcjonowania w magazynie dystrybucyjnym

  •  Andrzej Ratkiewicz, Kinga Kosińska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wariantowy projekt podsystemu konfekcjonowania w magazynie dystrybucyjnym

Duże zróżnicowanie zamówień klientów prowadzi do konieczności uelastyczniania profilu działalności magazynów, w tym magazynów dystrybucyjnych. Magazyn dystrybucyjny jest to inaczej magazyn handlowy, czyli według [1] "zapewniający rozdział oraz ciągłość zaopatrzenia materiałowego i konsumpcji, w którym spełniane są głównie funkcje rozdziału, komisjonowania, transportu wewnętrznego i pakowania".

Magazyn, będący przedmiotem zawartych w artykule badań, spełnia ww. funkcje. W celu zaspokojenia potrzeb klientów, poza wykonywaniem podstawowych usług wchodzących w zakres magazynowania, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się uzupełniać swoją ofertę o tak zwane usługi dodawania wartości (VAS - Value Added Services). Pozwalają one na bardziej kompleksową i dostosowaną do klienta obsługę magazynowanych ładunków. W skład usług dodawania wartości (inaczej nazywanych usługami dodanymi lub według [3] dodatkowymi) wchodzi między innymi konfekcjonowanie. Konfekcjonowanie według [4] to "zamiana opakowania towaru lub wybranych cech informacyjnych opakowania bez zmiany cech użytkowych towaru (na przykład etykietowanie, pakowanie w paczki świąteczne, łączenie w zestawy promocyjne) realizowana z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i operacji". Istnieje duża różnorodność wariantów realizacji procesu konfekcjonowania. W magazynach wciąż zwykle wykonywane jest ono ręcznie, ale istnieją również magazyny, które wprowadzają mechanizację i automatyzację tych procesów. Automatyzacja procesów polega na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres danego procesu tylko przez urządzenia mechaniczne. Mechanizacja natomiast, poza używaniem urządzeń (niekoniecznie mechanicznych), oznacza także czynne uczestnictwo ludzi w operacjach wykonywanych w ramach określonego procesu. […] Usługi dodawania wartości generują zazwyczaj stosunkowo małe koszty w systemie magazynowania.

Zadanie logistyczne dla podsystemu konfekcjonowania
Przedsiębiorstwo obsługuje branżę księgarską i zabawkarską. We wspomnianych branżach nie obserwuje się zjawiska sezonowości. Zadanie logistyczne w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym polega na przeprowadzeniu procesu konfekcjonowania (pakowania i foliowania lub pakowania i wiązania) ładunków dostarczonych z magazynu (towaru od dostawców) w pomieszczeniu do konfekcjonowania, za pomocą dostępnych w tym pomieszczeniu materiałów i urządzeń oraz przetransportowaniu skonfekcjonowanych jednostek do magazynu, skąd są one wysyłane do klientów.
Ukształtowanie przestrzenne podsystemu konfekcjonowania
Podsystem konfekcjonowania został zorganizowany w prostokątnym pomieszczeniu, podzielonym na kilka stref funkcjonalnych. […] Do celów konfekcjonowania w przedsiębiorstwie przeznaczone są urządzenia służące do konfekcjonowania ręcznego i automatycznego: są to wiązarki do paczek i foliarki.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 grudzień 2019 13:46
Zaloguj się by skomentować