Zaloguj się

Zarządzanie ryzykiem w systemach logistycznych

  •  Szymonik Andrzej
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie ryzykiem w systemach logistycznych

Systemy logistyczne zapewniają użyteczność miejsca i czasu przemieszczanego strumienia rzeczowego oraz towarzyszących informacji. W praktyce oznacza to, że materiały, wyroby oraz usługi są dostarczane tam, gdzie jest na nie popyt, zgodnie z zasadą 4W (odpowiednia ilość, czas, miejsce, jakość) i popularną koncepcją zarządzania JiT (Just in Time). Tym działaniom zawsze towarzyszy niepewność, która może mieć wpływ korzystny lub niekorzystny na realizowane procesy biznesowe. Ta niepewność, to nic innego jak ryzyko wewnętrzne (ściśle związane bezpośrednio z procesami logistycznymi realizowanymi w systemach logistycznych) oraz zewnętrzne (wynikające z otoczenia mającego wpływ na wynik procesów logistycznych).

Istota ryzyka w systemach logistycznych
Zrozumienie oraz wyjaśnienie roli i miejsca ryzyka w systemach logistycznych wymaga przytoczenia i przeanalizowania trzech definicji: ryzyka, systemu logistycznego, ryzyka w systemach logistycznych.
Pochodzenie wyrazu ryzyko nie jest jednoznacznie zdefiniowane. W języku arabskim risq oznacza los, dopust boży, w hiszpańskim ar-risco oznacza odwagę i niebezpieczeństwo, w angielskim oznacza sytuację powodującą niebezpieczeństwo lub możliwość, że zdarzy się coś złego.
Współcześnie ryzyko jest definiowane jako:

  • deficyt informacji co do realizacji jednego wyznaczonego celu lub wielu celów;
  • potencjalna niemożliwość osiągnięcia celów przedsięwzięcia lub umowy zgodnie z określonymi wymogami dotyczącymi parametrów (charakterystyk) wyrobu, harmonogramu realizacji dostaw lub kosztów;
  • miara niepewności, ilościowa ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niekorzystnych (zakłóceń), czyli tego, co postrzegamy jako zagrożenie;
  • zbiór dwóch głównych elementów: prawdopodobieństwo nieosiągnięcia określonego rezultatu oraz konsekwencji i skutku nieosiągnięcia określonego rezultatu;
  • zjawiska towarzyszące decyzjom niedeterministycznym.

W ślad za przywołanymi definicjami, w odniesieniu do systemów logistycznych celowe jest określenie ryzyka jako: warunki, w których logistyk zna przypuszczalną wielkość prawdopodobieństwa uzyskania działalności przez celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów) jak np. zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni: rzeczowego i informacji. Zaprezentowana definicja pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

  • ryzyko jest ściśle związane z zapewnieniem użyteczności miejsca i czasu strumienia rzeczowego oraz towarzyszących informacji w systemie logistycznym;
  • potencjalna niemożliwość osiągnięcia celu przez system logistyczny jest uzależniona od zdarzeń niekorzystnych występujących w jego podsystemach (np. logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji) oraz w otoczeniu dalszym (np. na rynku dostawców i odbiorców).

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 styczeń 2020 15:56
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe