Zaloguj się

Blockchain - korzyści dla logistyki

  •  Grzegorz Prajzner
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Blockchain - korzyści dla logistyki

Obecne rozwiązania logistyczne, bez względu na zasięg operacyjny, czy to będzie logistyka wewnętrzna, czy też globalna, bazują na scentralizowanych systemach zapewniających płynność sterowania procesami. Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne wspierają działalność poszczególnych uczestników procesu logistycznego poprzez stosowanie systemów klasy CIM czy ERP. W ujęciu szerszym, gdzie chcemy mieć spójny i optymalny kosztowo system łączący w sobie wielu różnych interesariuszy procesu logistyki, trzeba sięgnąć do najbardziej zaawansowanych systemów wsparcia klasy SCM czy też e-SCM.

Niezależnie od tego, z jakiego narzędzia korzystamy, podstawą sprawnego działania jest bezpieczny, wiarygodny przepływ informacji, który gwarantuje integrację poszczególnych ogniw łańcucha w jeden spójny system. Z punktu widzenia architektury technologia blockchain stoi trochę w kontrze do takiego podejścia, ponieważ mamy do czynienia z architekturą zdecentralizowaną, która tworzy rozproszoną bazę danych DLT, gdzie wszyscy uczestnicy na równych prawach mają do niej dostęp. Nie oznacza to, że chcemy podważać to wszystko, co do tej pory zostało zrobione w systemach informatycznego wsparcia dla procesów logistycznych - wręcz przeciwnie. Taka architektura blockchain implikuje określone unikalne cechy, dzięki którym ta technologia znajduje nowe zastosowania lub pozwala zwinniej osiągnąć te same cele. Główne korzyści wynikające z takiego podejścia to m.in.:

  • transparentność i niezmienność danych zapisanych w łańcuchu bloków; każde kolejne zdarzenie, czyli blok, jest powiązane z poprzednim, przez co nie można zmieniać danych historycznych,
  • bezpieczeństwo i trwałość danych; technologia blockchain wykorzystuje zaawansowane mechanizmy kryptograficzne, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa jest zdecydowanie wyższy niż przy klasycznym podejściu, a dodatkowo mechanizmy replikacji informacji pomiędzy węzłami sieci pozwalają zapewnić trwałość i integralność danych w rozproszonych rejestrach - nie ma ryzyka pojedynczego punktu awarii czy też ataku na jednostkę centralną,
  • automatyzacja procesów; uproszczenie procedur decyzji, możliwość integracji z systemami klienta wykorzystywanymi do ewidencji towarów i usług, możliwość wykorzystania urządzeń IoT, to wszystko przekłada się na większą szybkość, niższe koszty. Dynamiczny rozwój e-gospodarki wymusza bardziej elastyczne podejście do zarządzania, niż te, które proponuje SCM, stąd zaczęło funkcjonować nowe określenie e-SCM (Electronic-SCM). Nowoczesne środki komunikacji, miniaturyzacja, internet i związane z nim pojęcie Internetu Rzeczy IoT, to wszystko stwarza możliwość zaadresowania rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby e-commerce czy e-manufacturing. Pojawiają się doraźne łańcuchy dostaw, potrzeba większej elastyczności, która jeszcze bardziej wymaga szybkiej i bezpiecznej wymiany informacji, aby zapewnić spójne współdziałanie pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces.

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka
Czasopismo Logistyka - zaprenumeruj już dziś!

 

O zastosowaniu technologii blockchain w logistyce czytaj także:

- Blockchain dla logistyki

Ostatnio zmieniany w wtorek, 14 styczeń 2020 14:56
Zaloguj się by skomentować