Zaloguj się

Inteligentna i kreatywna logistyka - determinanta przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

  •  Joanna Rut
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Inteligentna i kreatywna logistyka - determinanta przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Poszukiwanie nowoczesnych dróg prowadzących do osiągnięcia sukcesu i przewagi konkurencyjnej stają się jednym z głównych celów wielu przedsiębiorstw. Nietrudno zatem zauważyć, że współczesność wyklucza ze swoich ram stagnację i zatrzymanie. Na piedestale naszych czasów wznoszą się ruch i zmiana, postęp i rozwój. Wiedza, kreatywność i podejście innowacyjne, ale i też myślenie wyzwolone ze stereotypów, warunkują wzrost i postęp gospodarczy w każdej dziedzinie życia.

Otwartość i elastyczność również umożliwiają adaptację do nowych warunków w zmieniającej się rzeczywistości. Obecnie bardzo silnie akcentuje się znaczenie inteligencji kreatywnej i konieczność twórczego rozwoju przedsiębiorstw. Wyzwaniem zatem dla wielu przedsiębiorstw stało się poszukiwanie nowych inteligentnych i kreatywnych rozwiązań. W ostatnich latach zauważalne jest coraz częstsze postrzeganie logistyki jako istotnej determinanty wzrostu efektywności i osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwo, a także jako determinanty tworzenia przewagi konkurencyjnej. Dziś nowoczesna logistyka staje się wysoko zintegrowanym procesem, a najnowsze zdobycze techniki i najnowsze technologie udostępniają niebywałe możliwości kontroli nawet najbardziej skomplikowanych procesów występujących w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie inteligentnej i kreatywnej logistyki jako istotnego czynnika zwiększającego konkurencyjność przedsiębiorstw, zaprezentowanie wybranych przykładów zastosowania inteligentnej i kreatywnej logistyki w praktyce, wykorzystując różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych korzyści.

Inteligentna logistyka
Logistyka jest działalnością rozwojową, o dużej dynamice zmian w zakresie rozwiązań związanych z zarządzaniem, optymalizacją czy przekazywaniem danych. Wiele z nich można określić mianem inteligentnych. Jest to specyficzny rodzaj inteligencji, dotyczy ona ogółu uczenia się i przewidywania ruchów w obrębie łańcuchów logistycznych. Dzięki poznaniu wymagań klientów i dopasowaniu do nich zasobów każda sieć logistyczna może być na swój sposób inteligentna, ponieważ spełnia swoje założenia oraz ewoluuje wraz ze wzrostem wymagań lub zmianą trendów. Struktury tworzenia wartości i świadczeń przez operatora logistycznego nie można traktować jako konglomeratu statycznych funkcji - musi to być zrestrukturyzowana sieć dynamicznych połączeń. Inteligentna logistyka to pojęcie, które ma wiele znaczeń. Przyjmuje się jednak, że pod pojęciem tej inteligencji kryje się proaktywne podejście do obsługi logistycznej, czyli takie, które wyprzedza potrzeby klienta i jego decyzje. Największe znaczenie inteligentnych rozwiązań logistycznych rynek dostrzega w oprogramowaniu software. Ma ono za zadanie automatyzowanie przebiegu pracy, oszczędzanie energii, integrowanie wszystkich systemów w przedsiębiorstwie oraz docieranie do klientów. Inteligentną logistykę wyróżnia unikalność i zaawansowanie technologiczne rozwiązań, dzięki którym można zyskać przewagę konkurencyjną. Ważnym aspektem są innowacje i pionierskie podejście w ich zastosowaniu na szeroką skalę, tak, aby system był spójny i jednolity na całym obszarze działań operatora.

Kreatywna logistyka
Kreatywna logistyka stanowi nową koncepcję rozwoju organizacji, którą można zdefiniować jako niekonwencjonalne podejście do zarządzania procesami logistycznymi, wywierające istotny wpływ na ich funkcjonowanie. Kreatywna logistyka jest pojęciem kryjącym w sobie nowoczesne podejście do zarządzania, wykorzystujące przy tym wszystkie możliwości doskonalenia procesów logistycznych, istotnie wpływające na ich funkcjonowanie. Odnosić się może do organizacji różnego typu i wykorzystywana może być jako uniwersalna koncepcja, umożliwiająca wzrost efektywności procesów tworzenia i realizacji wartości dodanej. Wartość dodana stanowi jedną z najbardziej istotnych kategorii, którą można uwzględnić w ocenie wydajności i efektywności przedsiębiorstw. W efekcie czego wzrasta przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw. Celem kreatywnej logistyki jest uzasadniony ekonomicznie proces przepływu surowców, produktów i usług wraz z niezbędną informacją od punktu powstania do punktu ostatecznej konsumpcji w celu spełnienia wymagań klienta, w tym klienta wewnętrznego oraz klienta łańcucha dostaw.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 12 marzec 2020 15:08
Zaloguj się by skomentować