Zaloguj się

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 1

Polecamy! Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 1

W świecie pełnym globalnych powiązań istotne zakłócenia uwidaczniają zapotrzebowanie na odporne łańcuchy dostaw. Zagrożenia, jakie dla wzrostu gospodarczego niesie ze sobą wirus COVID-19, w najbliższym czasie wpłyną także na rynek nieruchomości, jednak skala tego zagrożenia nie jest jeszcze znana. Trendy strukturalne, kształtując ogólną sytuację rynkową oraz otoczenie inwestycyjne, wskazują jednak na odporność rynku nieruchomości logistycznych. Dział Badań Prologis prezentuje raport pt.: "Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych".

Wiele firm COVID-19 zmotywował do znalezienia rozwiązań, które z czasem mogą przekształcić się w stałą praktykę, w rezultacie powodując spadek popytu w niektórych sektorach nieruchomości (np. telepraca a praca w biurze, handel elektroniczny kontra detaliczny). Zmiany te mogą przełożyć się na wzrost popytu na nieruchomości logistyczne (zapasy, handel elektroniczny, czwarta rewolucja przemysłowa). W miarę rozpowszechniania się tych trendów reakcja rynków kapitałowych będzie prawdopodobnie szybka, co z kolei spowoduje, że zmiany te znajdą odzwierciedlenie w wycenach i wynikach inwestycyjnych. Zwiększone ryzyko związane z łańcuchem dostaw daje początek nowym, długoterminowym trendom, które mogą spowodować pobudzenie popytu.

Autorzy raportu dostrzegają co najmniej trzy konkretne obszary zmian, które po zakończeniu trwającego obecnie okresu niepewności, mogą przełożyć się na zwiększenie popytu:

1. Rosnące poziomy zapasów.
Z założenia łańcuchy dostaw minimalizują poziomy zapasów, aby prowadzić dystrybucję towarów po niskich cenach. Źle tolerują wahania, które prowadzą do spadku sprzedaży i utraty przychodów. W przeszłości zdarzenia, takie jak klęski żywiołowe czy przestoje w portach, prowadziły do znaczących zmian w praktykach magazynowania towarów. W obliczu COVID-19 klienci prawdopodobnie ponownie ocenią, jakie są najlepsze poziomy zapasów i zweryfikują plany dotyczące ciągłości działania, co może przełożyć się na wzrost popytu.

2. Dalsze upowszechnienie handlu elektronicznego.
Obecną ścieżkę rozwoju charakteryzuje rosnąca popularność zakupów przez internet, w przypadku których w 2019 r. odnotowano wzrost o 16,7% w skali światowej. Wydaje się więc mało prawdopodobne, że COVID-19 spowoduję zmianę tej tendencji. Może natomiast przyspieszyć tempo upowszechniania się tej formy handlu oraz przyczynić się do wzrostu liczby konsumentów robiących zakupy przez internet. Mając na uwadze korzyści, jakie oferuje handel elektroniczny, w szczególności na najbardziej dotkniętych rynkach, ta forma handlu może jeszcze bardziej zyskać na znaczeniu, szczególnie w podstawowych wymiarach życia codziennego.

3. Dywersyfikacja miejsc produkcji.
COVID-19 może spowodować nasilenie się innego trendu o charakterze strukturalnym: przenoszenia produkcji do nowych lokalizacji. Przy udziale zwiększających produktywność trendów związanych z czwartą rewolucją przemysłową, producenci wprowadzają zmiany do swoich strategii dotyczących łańcucha dostaw, kładąc większy nacisk na pobliskie lokalizacje (np. Meksyk, Europa Środkowo-Wschodnia) oraz tzw. reshoring (przenoszenie na teren kraju macierzystego działalności, która była prowadzona poprzednio w innym państwie). Trendy te nie będą miały wpływu na strategie skoncentrowane na konsumenckim aspekcie łańcuchów dostaw. Chociaż same lokalizacje dla końcowych etapów produkcji nie są najważniejszym elementem strategii inwestycyjnych, to jednak takie rozszerzenie działalności producentów generuje popyt wtórny zarówno dzięki dostawcom, jak i sieciom obsługującym dobrze prosperujące rynki konsumenckie.

 

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://www.prologiscee.eu/pl/dzialalnosc-deweloperska/badania

 

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 2

Ostatnio zmieniany w środa, 06 maj 2020 11:06
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe