Zaloguj się

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 5

Polecamy! Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 5

W piątej części specjalnego raportu dotyczącego wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych eksperci z firmy Prologis szacują potencjalny wzrost popytu w perspektywie długoterminowej. Wzrost ten wynikać ma ze zwiększonych poziomów zapasów i upowszechnienia e-handlu w trzeciej fazie pandemii, tzw. Nowej Normalności (New Normal).

Zwiększone upowszechnienie handlu elektronicznego i wyższe poziomy zapasów mają potencjał do wygenerowania popytu na nieruchomości logistyczne w USA na poziomie 37 mln m kw. lub więcej, albo od 14 do 18,5 mln m kw. powierzchni rocznie, w perspektywie dwóch do trzech lat.
- Reorganizacja łańcuchów dostaw w celu realizacji większej liczby zamówień powinna zwiększyć popyt netto o 13-17 mln m kw. powierzchni. Największego zapotrzebowania w obszarze e-fulfillment można się spodziewać w lokalizacjach znajdujących się w pobliżu konsumentów końcowych (obiekty typu Last Touch® i miejskie centra dystrybucji).
- Aby zapewnić odpowiednią odporność, firmy mogą zwiększyć swoje zapasy o 5-10 procent, co przełoży się na wzrost popytu na poziomie 26-53 mln m kw. powierzchni magazynowej. Nowy popyt wygenerowany zwiększeniem zapasów, może zostać równomiernie rozłożony w poszczególnych sieciach dystrybucji.

Firmy najlepiej prosperujące w fazie gospodarki Zostań w Domu powinny być motorem zmian w nowej rzeczywistości post-COVID
To właśnie w branży spożywczej, medycznej, produktów konsumenckich oraz w różnorodnej sprzedaży detalicznej handel elektroniczny i ponowna ocena poziomu zapasów mogą przynieść najtrwalsze skutki. Klienci z tych sektorów stanowią około jednej trzeciej portfolio Prologis i już teraz odpowiadają za zdecydowaną większość bazy klientów nieruchomości logistycznych spośród wszystkich sektorów gospodarki. To właśnie oni powinni być nastawieni na osiąganie najlepszych wyników w okresie ożywienia. To z kolei sprawia, że wraz z malejącą niepewnością w fazie Nowej Normalności, można spodziewać się szybkich działań w celu dostosowania łańcuchów dostaw do sytuacji na rynku.

Nowe praktyki w zakresie zaopatrzenia mogą wpływać na rozwój kolejnych ośrodków konsumpcji
Chcąc przygotować się na przyszłe zakłócenia, wiele firm może stopniowo przenosić swoje procesy produkcyjne do różnorodnych lokalizacji zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Pomimo tego, że produkcja generuje znacznie mniejszy popyt na nieruchomości logistyczne niż obsługa konsumentów w łańcuchach dostaw, to zmiana lokalizacji może przyczynić się do powstania nowych ośrodków konsumpcji. Te z kolei będą wymagały obsługi ze strony klientów rynku nieruchomości logistycznych w wielu sektorach. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się ośrodki produkcyjne wymagające mniejszych nakładów finansowych, takie jak Meksyk czy Europa Środkowo-Wschodnia. Zmiany w tym obszarze - bardziej kosztowne i złożone niż opisane powyżej stosunkowo nieskomplikowane zmiany w sieciach dystrybucji - prawdopodobnie będą nadal obserwowane w dłuższej, wieloletniej perspektywie.


Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://www.prologiscee.eu/pl/dzialalnosc-deweloperska/badania

 

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 4

Ostatnio zmieniany w wtorek, 26 maj 2020 17:47
Zaloguj się by skomentować
https://sundaypolska.pl/?utm_source=b2b_logistyka_logistyka&utm_medium=ff&utm_campaign=SundayDajeMoc_TK&utm_content=display&utm_term=gitara
Strony internetowe