Zaloguj się

Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki - cz. 1

Polecamy! Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki - cz. 1

Zmiana jest jedną z głównych cech realiów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Celem umiejętnego przystosowania się do tendencji na rynku i usług, i jak najlepszego spełnienia oczekiwań klientów, przedsiębiorstwa zmuszane są do wprowadzania zmian w zakresie prowadzonej działalności. Zmiany te obejmują zarówno ofertę produktową, sposób organizacji oraz realizacji procesów biznesowych, jak i podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać się na rynku towarów i usług, muszą być elastyczne, nastawione na zmiany, szybko reagować na pojawiające się zarówno szanse, jak i zagrożenia. Przedsiębiorstwa powinny efektywnie zarządzać zasobami, w tym zasobami materialnymi i niematerialnymi. Istotnego znaczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw nabiera problem właściwego wdrożenia oraz zarządzania wiedzą na potrzeby osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, podniesienia poziomu innowacyjności danego przedsiębiorstwa na rynku. Należy podkreślić, że efektywność działania przedsiębiorstw łączy się również z efektywnością działania pracowników przedsiębiorstw. Przyszłość każdego przedsiębiorstwa zależy w dużym stopniu od skutecznego zarządzania, które bazuje na kapitale ludzkim - wiedzy, kwalifikacjach oraz zaangażowaniu w działania przedsiębiorstwa. Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, szczególnie w obszarze logistyki, wymaga zatem m.in. zatrudniania menedżerów logistyki o określonych kompetencjach, pozwalających na współdziałanie z pracownikiem, wymianę poglądów, wspólne ustalanie celów i środków ich realizacji oraz rzetelnego informowania. Konieczne są zatem zmiany w postawach oraz kompetencjach menedżerów logistyki. Kształtowanie właściwych postaw oraz rozwijanie odpowiednich kompetencji tych pracowników jest uzasadnione z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że kompetencje pracowników są równocześnie głównym elementem kompetencji przedsiębiorstwa. Konsekwencją opisanych powyżej zmian jest zmiana oczekiwań w stosunku do kandydatów na stanowiska menedżerów logistyki oraz wzrost zapotrzebowania na menedżerów logistyki o odpowiednich kompetencjach. Pracownicy, którzy chcą pozostać atrakcyjnymi na rynku pracy, muszą umiejętnie dostosowywać się do oczekiwań obecnych, jak i potencjalnych pracodawców. Obserwowane zmiany na rynku towarów i usług mają istotny wpływ na rozwój współczesnej logistyki oraz kompetencji współczesnych menedżerów logistyki. Szczególnie w kontekście zmian w podejściu zarządzania przedsiębiorstwami poprzez różnorodne projekty będące pochodną zleceń klientów oraz inwestycji w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Podejście projektowe coraz częściej jest wprowadzane do praktyki przedsiębiorstw celem zwiększenia efektywności gospodarowania poprzez właściwe prowadzenie projektów. Niniejszy artykuł prezentuje problematykę kompetencji menedżerów logistyki. Praca została podzielona na dwie części. W części pierwszej dokonano analizy zmian na rynku towarów i usług. Wskazano pożądane kierunki zmian w obszarze logistyki. Przedstawiono istotę zagadnienia kompetencji zawodowych. W drugiej części pracy zaprezentowano wyniki badań kompetencji menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach branży transport - spedycja - logistyka. Zaproponowano model kompetencji współczesnego menedżera logistyki w oparciu o wyniki badań.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
 

Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki - cz. 2

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 czerwiec 2020 10:30
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe