Zaloguj się

Progi zwalniające jako element uspokajania ruchu

Polecamy! Progi zwalniające jako element uspokajania ruchu Fot. Pixabay

Progi zwalniające - definicja i rodzaje
Próg zwalniający - jest to środek służący do uspokajania ruchu, przeważnie w postaci poprzecznej wypukłości na jezdni. Jego celem jest ograniczanie prędkości pojazdów poruszających się po drodze, na której został zainstalowany.

Skutkiem przejazdu przez próg zwalniający z prędkością powyżej dopuszczalnej skutkuje podbiciem kół samochodu oraz dyskomfort zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów, przez co (w założeniu) zmusza do przejazdu przez niego z ograniczoną prędkością, zazwyczaj 20 lub 30 km/h. Materiał służący do wykonania progów to zazwyczaj guma, bądź kostka betonowa. Miejsca, w których na drodze znajdują się progi zwalniające, są oznaczone znakiem A-11a.

Idea progów zwalniających jest nieustannie rozwijana. Cel nakierowany jest przede wszystkim na ograniczanie niedogodności związanych z przejazdem przez próg pojazdów poruszających się po drodze z dozwoloną prędkością. Poniżej przedstawiono kilka proponowanych rozwiązań:
- próg z zawiasem w środku i zamontowanym amortyzatorem o tak dobranych parametrach, by próg spłaszczał się przy powolnym przejeździe, a pozostawał wypukły przy przejeździe z większą prędkością;
- próg ma postać rękawa wypełnionego cieczą, która rozpływa się przy powolnym najeździe pojazdu, a stawia opór przy najeździe z dużą prędkością;
- próg ma nawierzchnię elastyczną, która zapada się przy przejeździe ciężkiego pojazdu, np. autobusu, a pozostaje na miejscu podczas przejazdu samochodu osobowego. Dzięki temu ogranicza się wibracje, które powstają podczas przejazdu pojazdów ciężkich przez progi zwalniające i zwiększa się komfort pasażerów komunikacji zbiorowej.

Poza znanymi powszechnie i przedstawionymi powyżej stosuje się też inne rodzaje progów zwalniających. Do takich nietypowych progów zwalniających zaliczane są:
- pinezka - to próg stosowany na skrzyżowaniach, ma postać okrągłej wypukłości na środku skrzyżowania o średnicy tak dobranej, by przejazd przez skrzyżowanie odbywał się częściowo przez próg. Skrzyżowanie z progiem typu pinezka jest bardzo podobne do mini ronda, lecz różni się od niego tym, że nie obowiązuje na nim ruch okrężny.
- poduszka - to także próg stosowany na skrzyżowaniach. Od progu typu pinezka różni się kształtem. Próg typu poduszka ma kształt prostokątny. W przeciwieństwie do skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią nie obejmuje całej tarczy skrzyżowania, lecz jedynie jej środkowy fragment.
- próg wyspowy (określany też jako: przyjazny autobusom lub poduszka berlińska) - to próg zwalniający, najczęściej w postaci prostokątnej wypukłości na jezdni, o szerokości takiej, która umożliwia autobusowi przejazd nad progiem (bez wpływu na ruch autobusu), a samochodom osobowym nie, ze względu na ich węższy rozstaw kół.

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

 

O transporcie pisaliśmy więcej w czasopiśmie Logistyka 2/2018.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w środa, 15 lipiec 2020 14:09
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe