Zaloguj się

Budowanie wartości łańcucha dostaw - sześć złotych zasad

  •  oprac. ŁP
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Budowanie wartości łańcucha dostaw - sześć złotych zasad

Ewolucja europejskiego rynku logistycznego następuje w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz aktualnie poszukiwane usługi i wartości. Rynek jest obecnie większy, szybszy, bardziej złożony i bardziej ukierunkowany na technologię niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to transformacja dopiero się rozpoczyna, a spedytorzy oraz dostawcy usług logistycznych będą musieli coraz ściślej współpracować ze sobą, aby zapewnić maksymalną wartość dodaną dla obu stron, w tym także dla użytkowników końcowych. Mając powyższe na uwadze, GEFCO przygotowało zestawienie sześciu najważniejszych zasad, jak to osiągnąć.

1. Elastyczność
Wraz z dynamiczną zmianą preferencji konsumentów, w podobny sposób zmienia się również popyt. Gdy rosną oczekiwania względem szybkich, niezawodnych i punktualnych dostaw, rośnie również konieczność właściwej reakcji spedytorów oraz dostawców usług logistycznych. Reakcji, której efektem będą usługi odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie w miejscu i czasie, gdzie występuje popyt. Konsolidacja dająca przewagę ze względu na skalę działalności i przynależność do sieci, przekłada się na niższe koszty i większą efektywność, niemożliwe do osiągnięcia w pojedynkę.

2. Szybkość
W przypadku częstszych wysyłek mniejszych partii towaru szybkość realizacji usługi i niezawodność łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie zarówno w przemyśle wytwórczym, jak i handlu detalicznym. Dlatego operatorzy logistyczni powinni za wszelką cenę zabezpieczać przed stratami wynikającymi z niezrealizowanych transakcji czy wstrzymanych linii produkcyjnych. Klienci oczekują od dostawców usług logistycznych coraz szybszej reakcji, a także coraz krótszego czasu realizacji zlecenia, od przyjęcia poprzez przetworzenie, wysłanie i dostarczenie zamówienia. Współpraca obu stron poprzez udostępnianie prognoz popytu i danych dotyczących wydajności ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zwiększenia szybkości w ramach łańcucha dostaw, ale także dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów.

3. Informacje o usłudze w czasie rzeczywistym
Wraz ze wzrostem elastyczności i szybkości działania rośnie też potrzeba wglądu w czasie rzeczywistym w szczegółowe informacje dotyczące realizowanej usługi. Zapewnienie dostępu do tych danych to zadanie operatorów logistycznych. Chodzi o takie informacje jak lokalizacja, czas dostarczenia czy warunki panujące podczas przewożenia ładunku, a także ich udostępnianie w czasie rzeczywistym w celu zminimalizowania potencjalnych zakłóceń. Zapewnienie dostępu do takich danych ma kluczowe znaczenie dla sprawnej i szybkiej reakcji w przypadku łańcuchów dostaw, umożliwiając wszystkim partnerom optymalizację swoich działań zgodnie z aktualnymi wydarzeniami.

4. Wiarygodność danych
Coraz częściej współpraca ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia maksymalnej wartości, zaś zdolność wszystkich partnerów w ramach łańcucha dostaw do wspólnego działania i udostępniania wiarygodnych danych jest kluczem do wzmocnienia relacji. Aby zwiększyć wartość uzyskiwaną z tych informacji, wszyscy partnerzy muszą współpracować ze sobą dla lepszego zrozumienia dostarczanych danych. Ponadto muszą oni rozumieć, jak właściwie reagować, gdy dane wskazują na potrzebę zmian.

5. Efektywność kosztowa
Dokładne zarządzanie kosztami to tylko część procesu. Konieczne są również inwestycje w nowe rozwiązania i technologie, które zwiększają efektywność. Konsolidacja ma zasadnicze znaczenie dla generowania oszczędności kosztowych, szczególnie poprzez wykorzystanie urządzeń typu "share-user" i sieci LTL w celu dopasowania przesyłek na podstawie tras. W przyszłości innowacje technologiczne przyczynią się do powstania nowych rozwiązań zwiększających efektywność. Cyfrowe platformy towarowe są już wykorzystywane, aby połączyć zleceniodawców z dostawcami usług dla wyższej efektywności kosztowej, podczas gdy inne technologie można wdrażać w całym łańcuchu dostaw w celu automatyzacji procesów i zmniejszenia intensywności wykorzystania zasobów, obniżając w ten sposób koszty.

6. Zrównoważony rozwój
Zarówno przepisy, jak i świadomość konsumentów skłaniają partnerów w obrębie łańcucha dostaw do poprawy zrównoważonego charakteru ich działalności i zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Branża logistyczna musi brać pod uwagę nie tylko własne operacje, ale też wpływ, jaki wywiera jako część całego łańcucha dostaw. W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi w kwestiach środowiskowych i etycznych związanych z używanymi przez nich produktami, spedytorzy i dostawcy usług logistycznych będą musieli współpracować ze sobą, aby zminimalizować negatywny wpływ na klimat i przyrodę, wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne i działać z uwzględnieniem aspektów społecznych oraz środowiskowych.

Źródło: GEFCO

O zarządzaniu łańcuchem dostaw czytaj także:
- Popyt jako determinanta konfiguracji łańcucha dostaw
- Funkcjonowanie łańcucha dostaw w sytuacjach zagrożeń

Ostatnio zmieniany w wtorek, 24 listopad 2020 15:57
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe