Zaloguj się

Koncentrujemy się na korytarzu północ - południe, w obszarze Trójmorza: Bałtyk - Adriatyk - Morze Czarne

Polecamy! Koncentrujemy się na korytarzu północ - południe, w obszarze Trójmorza: Bałtyk - Adriatyk - Morze Czarne

Janusz Mincewicz rozmawia z Maciejem Walczykiem, prezesem PKP Cargo International.

Janusz Mincewicz: PKP Cargo International to drugi kolejowy przewoźnik towarowy w Czechach…
Maciej WalczykMaciej Walczyk: Spółka PKP Cargo International, której główną przewagą konkurencyjną w stosunku do innych przewoźników jest przede wszystkim operatywność, elastyczność, długoletnie know-how i doświadczenie, zajmuje od wielu lat drugie miejsce na rynku czeskim z niemal 8 procentowym udziałem w ogólnej pracy przewozowej w 2020 r. Razem z działającą też w Czechach spółką matką PKP Cargo udział całej Grupy PKP Cargo na rynku czeskim dochodzi do 10%. Grupa PKP Cargo International posiada 150 lokomotyw i 4 500 wagonów, dysponuje ok. 330 km własnych torów i zatrudnia niespełna 1 800 pracowników.

J.M.: Dużym atutem Spółki jest jej terminal przeładunkowy Paskov koło Ostrawy. Jakie ma on znaczenie dla kolejowych przewozów towarowych w Czechach i w tej części Europy?
M.W.: Terminal Paskov o powierzchni 70 000 m kw. i aktualnej zdolności składowej 4 800 TEU należy do najważniejszych intermodalnych punktów przeładunkowych w Europie Środkowej. Jego ogromną zaletą jest lokalizacja w pobliżu stref inwestycyjnych oraz granicy z Polską i Słowacją. Kolejnym atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A1 i połączenie z ogólnokrajową siecią kolejową. W terminalu Paskov oferujemy kompleksową obsługę intermodalnego przeładunku towarów. Strategiczne położenie terminalu w sercu Europy sprzyja szybkim połączeniom z najważniejszymi portami i terminalami Europy. A ponieważ terminal Paskov cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, staramy się o jego ciągły rozwój, rozbudowę i modernizację. Poszczególne projekty w tym zakresie są realizowane także przy udziale dofinansowania z funduszy unijnych. Planujemy już czwarty etap jego modernizacji, która polegać będzie na kolejnym zwiększeniu zdolności przeładunkowych i rozbudowie sieci kolejowej.

J.M.: Zwiększacie udział przewozów intermodalnych. Jakie są ich główne kierunki rozwoju?
M.W.: W ramach dywersyfikacji przewozów, w związku ze stopniowym spadkiem wydobycia węgla, transport intermodalny jest przedmiotem naszej uwagi już od wielu lat. Pozwolę sobie na stwierdzenie, że nasza spółka była przy narodzinach transportu kombinowanego w Czechach, które wiążą się z otwarciem terminalu Paskov w 2007 r., i jest niejako pionierem tego segmentu przewozów na rynku krajowym. Rozwój transportu intermodalnego jest obecnie ważnym elementem strategii Grupy PKP Cargo International, jej udział w ogólnej pracy przewozowej ciągle rośnie. Koncentrujemy się głównie na korytarzu północ - południe w ramach zleceń przewozowych Grupy PKP Cargo realizowanych w obszarze Trójmorza: Bałtyk - Adriatyk - Morze Czarne. Dzisiaj potrafimy, za pomocą jednej lokomotywy i na podstawie własnej licencji, realizować przewozy kolejowe i obsługę intermodalną w relacjach z polskich portów nad Adriatyk i z powrotem. W wyniku nabycia słoweńskiej spółki Primol-Rail zdobyliśmy licencję w Słowenii, zapewniając sobie w ten sposób dostęp do ważnego europejskiego portu Koper na Adriatyku, którego potencjał znajduje się na pierwszym planie naszych zainteresowań.

J.M.: Działalność Spółki stanowi istotne rozwinięcie oferty Grupy PKP Cargo w przewozach na południe Europy. Jak to wykorzystujecie?
M.W.: Spółka jest członkiem Grupy PKP Cargo od 2015 r. Od tego czasu konsekwentnie rozwijamy synergię pomiędzy PKP Cargo a PKP Cargo International. Grupa PKP Cargo International posiada licencje na przewozy kolejowe w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Słowenii, dlatego jesteśmy ważnym elementem strategii rozwoju Grupy PKP Cargo. Jako grupa możemy własnymi siłami zrealizować przewozy wszelkich towarów w europejskim korytarzu północ - południe. To duża przewaga konkurencyjna wobec innych operatorów europejskich. W ten sposób możemy zaoferować klientom jeszcze szybszą i lepszej jakości obsługę.

Ostatnio zmieniany w piątek, 16 kwiecień 2021 09:58
Zaloguj się by skomentować