Zaloguj się

Inwestowanie w innowacje przynosi niezliczone korzyści

  •  Arnaud Laine, GXO
  • Kategoria: Logistyka

Wydarzenia kilku ostatnich lat, takie jak Brexit, pandemia czy wojna na Ukrainie, sprawiły, że wiele firm logistycznych przyspieszyło swoje plany wdrażania rozwiązań opartych na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów logistycznych, aby jeszcze skuteczniej wspierać działania klientów i wzmacniać swój biznes. O tym, jak skutecznie działać w niepewnych czasach oraz o aktualnych trendach w branży logistycznej rozmawiamy z ARNAUD LAINÉ, Dyrektorem ds. rozwoju biznesu GXO w Europie Środkowej.

Michał Koralewski: Panie Dyrektorze, jak być skutecznym liderem w świecie VUCA – zmiennym, niepewnym i niestabilnym?
Arnaud Lainé: Wielu ekspertów twierdzi dziś, że świat VUCA zastąpiło BANI. BANI oznacza kruchość, niepokój, nieliniowość i niezrozumiałość. Myślę, że obydwa te opisy, VUCA i BANI, są trafne. Mamy utrzymujące się skutki pandemii, rekordową inflację, kryzys energetyczny, który jest znacznie poważniejszy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia w latach 70. ubiegłego wieku, zagrożenie globalną recesją, wojnę na Ukrainie i wiele innych wyzwań. Żyjemy w czasach, w których niezwykle trudno być skutecznym przywódcą. Wierzę jednak, że jednym ze sposobów może być uwolnienie się od myślenia w kategoriach VUCA, a szczególnie BANI. Postrzeganie świata jako niezrozumiałego uniemożliwia podejmowanie dobrych decyzji, z kolei niepokój paraliżuje i powoduje bezczynność, a to na pewno nie są cechy dobrego lidera. Nawet w świecie VUCA i BANI skuteczny lider musi umieć opracować i zakomunikować jasne cele, przejrzystą strategię oraz sposób na jej realizację poprzez dostosowanie się do nieprzewidywalnych sytuacji. Kiedy skuteczni liderzy podejmują działania, nie myślą o porażce ani o tym, jak się będą z niej tłumaczyć. W GXO mamy jasno określone cele i strategię na ich realizację. Potrafimy szybko dostosować się do zmieniających się okoliczności, dlatego nasza firma ma cechy skutecznego przywódcy.

M.K.: O „czarnych łabędziach” zaczęliśmy głośno mówić z chwilą wybuchu pandemii koronawirusa. Branża logistyczna bardzo mocno odczuła negatywny wpływ obostrzeń i zerwanych łańcuchów dostaw. W międzyczasie logistycy walczyli ze skutkami blokady Kanału Sueskiego, a następnie ze skutkami wojny w Ukrainie. Jakie nastroje panują obecnie wśród operatorów logistycznych?
A.L.: Nastroje są oczywiście różne, w zależności od operatora logistycznego. Malcolm Wilson, Prezes GXO, powiedział ostatnio na spotkaniu z inwestorami: „Jesteśmy spokojni o rok 2023”. Tę pewność dają nam zawarte w 2022 roku kontrakty, umowy podpisane z nowymi klientami oraz rozszerzeniu zakresu współpracy z obecnymi już klientami, z którymi mamy bardzo dobre relacje. Cały czas obserwujemy również rozwój outsourcingu magazynowego. W czasach niepewności gospodarczej, w których obecnie funkcjonujemy, typowe jest, że firmy zwracają się do operatorów, takich jak GXO, aby optymalizować operacje logistyczne poprzez obniżanie kosztów, podnoszenie wydajności i pozytywnych doświadczeń konsumentów. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem na całym świecie. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Interos, który w swoim raporcie o rezyliencji w logistyce wskazuje, że prawie dwie trzecie respondentów planuje dokonać znaczących zmian w swych łańcuchach dostaw”. Rozwój trendu związanego z outsourcingiem operacji logistycznych zdecydowanie działa na korzyść GXO.

laine gxo magazyn

M.K.: Jak wspomniane wcześniej wydarzenia wpłynęły na funkcjonowanie międzynarodowych operatorów logistycznych, takich jak GXO?
A.L.: GXO zawsze stawiało na innowacje w automatyzacji i nowe technologie, doskonałą obsługę klienta i ustawiczny rozwój, dlatego te nieprzewidywalne wydarzenia, jak: pandemia, wysoka inflacja, brak stabilności ekonomicznej, nie wpłynęły na nas w sensie zmiany naszych zobowiązań. Wydarzenia te sprawiły, że jeszcze bardziej przyspieszyliśmy we wdrażaniu rozwiązań, które wspierają klientów w rozwijaniu ich biznesów oraz wzmacniają naszą przewagę konkurencyjną w branży logistycznej. Dla przykładu, nasze wdrożenia technologii w Ameryce Północnej i Europie są w tym roku o ponad 50% wyższe niż w 2021 roku. Kiedy wdrażamy roboty i roboty współpracujące, czyli coboty, w naszych magazynach, widzimy, że pomagają one w optymalizacji operacji podnosząc produktywność, poprawiając dokładność i zmniejszając koszty. Technologia odgrywa również znaczącą rolę w budowaniu satysfakcji pracowników, poprawiając ich bezpieczeństwo i umożliwiając rozwój zawodowy oraz chęć pozostania w firmie. Te korzyści są szczególnie ważne, ponieważ nieustannie koncentrujemy się na tym, aby GXO było atrakcyjnym pracodawcą. Innym przykładem na to, w jaki sposób przybliżamy naszym klientom korzyści płynące z automatyzacji i technologii, jest nasze partnerstwo z globalną platformą inwestycyjną, łączącą korporacje i startupy technologiczne o wysokim potencjale. Dzięki temu mamy dostęp do nowatorskich pomysłów i skalowalnych rozwiązań, które odpowiadają na największe współczesne wyzwania związane z łańcuchem dostaw takie jak: zmienna przepustowość, większa produktywność, bezpieczeństwo pracowników i redukcja odpadów.

M.K.: W Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym od lat obserwujemy najważniejsze trendy w rozwoju logistyki. Coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania oparte na logistyce współdzielenia. Macie Państwo w tym zakresie konkretne wdrożenia i sukcesy. Czy może Pan o nich opowiedzieć?
A.L.: Nasze rozwiązanie oparte na ekonomii współdzielenia nazywa się GXO Direct, a jego szybki wzrost świadczy o dużym zainteresowaniu. GXO Direct jest zwinnym, efektywnym kosztowo sposobem na strategiczny rozwój firmy. Zapewniamy powierzchnię magazynową dokładnie w takim czasie i miejscu, gdzie, kiedy nasi klienci jej potrzebują, umożliwiając im szybką i efektywną reakcję na dynamicznie zmieniający się popyt. W obecnym środowisku ekonomicznym jest to zdecydowanie wyzwanie dla wielu firm. Dzięki temu rozwiązaniu nasi klienci mogą zmniejszyć swoje koszty stałe i wyeliminować potrzebę inwestowania w dedykowany magazyn. Otrzymują również dostęp do naszej globalnej skali, ogromnego doświadczenia i wiedzy, wiodącej w branży technologii, analityki predykcyjnej i innych korzyści.

laine gxo dronedog

M.K.: Pozostając w tematyce nowoczesnych trendów, nie sposób pominąć znaczenia automatyzacji i robotyzacji procesów magazynowych, a także zastosowania sztucznej inteligencji i pojazdów autonomicznych. Jakie korzyści biznesowe przynosi inwestycja w innowacje?
A.L.: Wcześniej wspomniałem o tym, że roboty i coboty mogą podnieść produktywność, poprawić dokładność i stworzyć bardziej atrakcyjne miejsce pracy. Oto kilka liczb potwierdzających zwrot z inwestycji: osiągamy 4-6 razy wyższą wydajność przy użyciu systemów robotycznych typu „towar do człowieka”. Nasi pracownicy współpracujący z cobotami są dwa razy bardziej wydajni, automatyzacja skraca czas kompletacji o 40%. Z kolei zastosowanie technologii redukuje czas szkolenia nawet o 80%, natomiast rotację pracowników nawet o 30%. Wykorzystujemy również technologię do poprawy bezpieczeństwa i ochrony. W czerwcu tego roku uruchomiliśmy zaawansowany system bezpieczeństwa DroneDog i DroneSentry w obiekcie o powierzchni ponad 90 tys. m2, który wymaga całodobowego monitorowania. Dron chroni naszych pracowników i produkty naszych klientów, zapewniając ciągły przekaz wideo na żywo z kamerą na podczerwień dla patroli nocnych. W ciągu najbliższego roku planujemy znacznie zwiększyć liczbę zautomatyzowanych systemów bezpieczeństwa, co sprawi, że GXO będzie posiadać jedną z największych na świecie flot powietrznych i naziemnych robotów ochronnych. Współpracujemy również z dostawcami rozwiązań w celu opracowania i wdrożenia pionierskiej technologii opartej na sztucznej inteligencji, która śledzi wzorce błędów i autonomicznie minimalizuje przestoje i interwencje człowieka w procesie kompletacji. Przykładem tego jest system Körber Operator Eye, który zmniejszył liczbę błędów przy kompletacji o 75%. Inwestowanie w innowacje przynosi niemal niezliczone korzyści. Chcemy mieć pewność, że będziemy mogli nadal to robić. Dlatego na początku tego roku zawarliśmy wyłączną umowę z producentem mobilnych robotów współpracujących, zapewniających naszym klientom znaczny, trwały wzrost wydajności operacyjnej. To gwarancja szybkiego wdrożenia popularnych robotów współpracujących w naszych magazynach, dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom.

M.K.: Nowoczesne, zautomatyzowane magazyny z kilometrami przenośników, automatycznymi sorterami, robotami kompletującymi i maszynami paletowymi są coraz częstszym krajobrazem polskich parków logistycznych. Gdzie w tym całym zrobotyzowanym świecie pozostaje miejsce dla człowieka? Czego nie da się jeszcze zautomatyzować?
A.L.: To bardzo trafne pytanie, które pozostaje wciąż aktualne, odkąd w latach 2000. zaczęliśmy wdrażać rozwiązania bazujące na robotyce oraz sztucznej inteligencji. W czasach, kiedy istnieją programy AI, które potrafią pokonać najlepszego na świecie szachistę i napisać muzykę klasyczną niemal nie do odróżnienia od twórczości wielkich kompozytorów, odpowiedź na pytanie, czego jeszcze nie można zautomatyzować, nie jest taka łatwa. Jednak bez wątpienia niezależnie od poziomu automatyzacji, potrzebujemy pracowników na każdym etapie naszej działalności. Zarówno we współpracy z robotami, czy cobotami oraz przy wykorzystaniu analityki danych do usprawnienia procesów, członkowie naszego zespołu są niezbędni dla sukcesu naszych działań.

laine gxo automatyzacja

M.K.: Porozmawiajmy chwilę o koncepcji zrównoważonego rozwoju, która jest tak bliska Panu i Pana firmie. Coraz częściej słyszymy o konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Ale przyjazne dla środowiska rozwiązania wymagają kompromisów w zakresie efektywności pracy firm logistycznych. Czy idea rozwoju z poszanowaniem środowiska i człowieka to tylko modne hasło czy już konieczność?
A.L.: Osobiście nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że „przyjazne dla środowiska rozwiązania wymagają kompromisów w zakresie efektywności pracy firm logistycznych.” Podam przykład oświetlenia niezbędnego w naszych magazynach. Inwestujemy w oświetlenie LED, aby obniżyć koszty energii i uzyskać kontrolę nad wykorzystaniem naszego oświetlenia, co było niemożliwe w przypadku wcześniejszych systemów. Innym przykładem są opakowania. Nasze rozwiązanie SOAP to maszyna, która nie tylko zwiększa wydajność pakowania, ale także automatycznie mierzy przedmioty, a następnie przycina pudełka do rozmiaru, zmniejszając ilość odpadów kartonowych o 10%-15%, czyli około 50 ton, i eliminując około 100 000 plastikowych kopert. Inwestujemy też w technologię, która może pomóc naszym klientom zmniejszać liczbę zwracanych produktów, które trafiają na wysypiska, ze średnio 25% do mniej niż 1%. A zatem odpowiedzialny rozwój biznesu przyjaznego dla środowiska to nie tylko hasła, ale wręcz konieczność. GXO ma konkretne i ambitne cele związane z ochroną środowiska. Nasi klienci coraz chętniej chcą korzystać z naszej wiedzy w tym obszarze, a ich klienci końcowi coraz częściej podejmują swoje decyzje zakupowe na podstawie oceny postawy marek wobec środowiska.

M.K.: Jak operator logistyczny może dbać o rozwój w zgodzie z ekologią?
A.L.: Jestem przekonany, że najlepszym sposobem na rozwój w zgodzie z ekologią jest wyznaczenie sobie jasnych i ambitnych celów. Meagan Fitzsimmons, Dyrektor GXO ds. Zgodności i ESG wielokrotnie powtarza, że w GXO to, „jak” robimy biznes jest tak samo ważne jak to, „co” robimy. Aby dotrzymać tego zobowiązania, opracowaliśmy i opublikowaliśmy konkretne i wymierne cele dotyczące zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach oraz emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania oświetlenia LED oraz wykorzystania energii odnawialnej, a także neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Prezes GXO Malcolm Wilson, którego cytowałem już wcześniej, doskonale to podsumował mówiąc: „Razem z naszymi klientami i partnerami wdrażamy nowe urządzenia i rozwiązania, aby zmniejszać nasz wspólny wpływ na planetę.” GXO rozwija się w szybkim tempie, jednak rośniemy w harmonii ze środowiskiem.

Wywiad z Arnaud Laine pochodzi z numeru 6/2022 czasopisma LOGISTYKA. Numer poświęcony cyfryzacji procesów logistycznych pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym roku!

Ostatnio zmieniany w czwartek, 22 grudzień 2022 12:00
Zaloguj się by skomentować