Zaloguj się

Kurs na wózek widłowy - wymagania, ceny, zagadnienia 2023

Wózki jezdniowe podnośnikowe spotkać można obecnie prawie w każdym większym magazynie czy też przedsiębiorstwie, które w jakikolwiek sposób zajmuje się składowaniem towarów i wydawaniem zamówień. Obsługa tego typu urządzeń wymaga posiadania uprawnień operatorskich, a aby je zdobyć konieczne jest ukończenie kursu na wózki widłowe. Jak przebiega taki kurs? Kto może się na niego zapisać i jaki jest koszt szkolenia w 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

Wózki widłowe elektryczne, wózki widłowe spalinowe, paleciaki z napędem elektrycznym, wózki boczne czy nawet duże wózki terenowe - co łączy te wszystkie pojazdy? Każdy z nich podlega pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego ze względu na posiadany napęd mechaniczny. Dla każdego z tych pojazdów niezbędne jest także posiadanie uprawnień do prowadzenia i operowania. Dlaczego? Spowodowane jest to przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Kurs na wózki widłowe wraz z kończącym go egzaminem gwarantuje, iż operatorzy będą świadomi nie tylko sposobu obsługi urządzeń, ale również tego, jak funkcjonują ich mechanizmy, podzespoły i układy. W przypadku wózków z mechanicznym napędem podnoszenia, które na co dzień obsługują nawet kilkutonowe ładunki, niezwykle istotne jest zachowanie maksimum bezpieczeństwa podczas manewrowania wózkiem widłowym. Stąd też podjęta kilka lat temu decyzja dotycząca rezygnacji z możliwości nadawania imiennych uprawnień - ważnych tylko na terenie konkretnego zakładu; na rzecz ogólnopolskich, jednolitych zezwoleń obsługi wózków jezdniowych.

Kto może zostać operatorem wózka widłowego?

rss2
Jeśli zastanawiacie się, czy są jakieś specjalne warunki, które musi spełniać potencjalny kandydat do roli operatora wózka widłowego, to owszem - odpowiedź brzmi tak. Choć wymagania nie są nazbyt restrykcyjne, to warunek konieczny stanowi dobra sprawność fizyczna oraz psychoruchowa. O ile tężyzna fizyczna dla operowania wózkiem jezdniowym nie ma żadnego znaczenia, o tyle jednak, istotne jest, aby potencjalny operator wózka jezdniowego był sprawny oraz posiadał prawidłowe odruchy, gdyż zawsze podczas prowadzenia pojazdów istotny jest krótki czas reakcji.

Jakie jeszcze warunki musi spełniać potencjalny operator, który chciałby zapisać się na kurs na wózki widłowe?

 1. Każdy kandydat, który chce rozpocząć kurs na wózki widłowe musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Wymagane jest wykształcenie minimum podstawowe lub zawodowe.
 3. Konieczne jest zdanie psychotestów oraz przedstawienie zaświadczenia lekarskiego informującego o braku przeciwwskazań do prowadzenia wózka jezdniowego.

Przeciwwskazania
Istnieje kilka określonych przypadków, w których nie można ubiegać się o uprawnienia do operowania wózkiem widłowym. Wynika to ze względów bezpieczeństwa i nie jest podyktowane złą wolą, a jedynie realną oceną możliwości i sprawności psychoruchowej.

Kto nie uzyska uprawnień na wózki widłowe?

 • osoby niepełnoletnie;
 • osoby niepełnosprawne fizycznie lub/i umysłowo;
 • osoby chorujące na epilepsję;
 • osoby przyjmujące na stałe leki, które uniemożliwiają prowadzenie i obsługę pojazdów z napędem mechanicznym.

Wielu kandydatów, którzy chcą zapisać się na kurs na wózki widłowe zastanawia się, czy w tym przypadku atut i ułatwienie może stanowić posiadanie prawa jazdy. Na to pytanie odpowiemy w dalszej części naszego artykułu.

Uprawnienia UDT a prawo jazdy

rss3
W Internecie często pojawiają się pytania: czy prawo jazdy upoważnia do kierowania wózkiem widłowym? Czy prawo jazdy jest konieczne do kursu na wózki widłowe? Oraz czy osoba, która straciła prawo jazdy może zapisać się na kurs na wózek widłowy? W tym miejscu znajdziecie odpowiedzi.
Posiadanie prawa jazdy nie jest równoznaczne z posiadaniem uprawnień UDT na wózki widłowe. Oznacza to, iż nawet jeśli masz prawo jazdy na samochód nie możesz usiąść za kierownicą wózka widłowego. Dlaczego? Samochód, pomimo iż posiada napęd mechaniczny nie przypomina w obsłudze wózka widłowego. Tym bardziej, iż wózki podnośnikowe posiadają dodatkowe układy umożliwiające im unoszenie ładunków. Ze względów bezpieczeństwa operatorzy wózków widłowych muszą dodatkowo posiadać ukończony kurs obsługi wózków jezdniowych, a prawo jazdy nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku.
Tak samo jeśli chodzi o osoby, którym dokument ten został odebrany. Nadal mogą one zapisać się na kurs na wózki widłowe, a po pozytywnie zaliczonym egzaminie państwowym przystąpić do pracy w charakterze operatora.
Istnieje zaledwie jeden przypadek, w którym prawo jazdy jest niezbędne (natomiast nie samodzielnie, a razem z uprawnieniami operatorskimi) i jest to sytuacja, w której wózek widłowy porusza się nie tylko po terenie należącym do firmy, ale także po ogólnodostępnych, państwowych drogach. O ile zatem, wózek widłowy nie wyjeżdża poza granice magazynu, czy zakładu pracy operatorzy nie muszą posiadać prawa jazdy.

Jak wygląda kurs na wózki widłowe?

rss4
Kolejnym zagadnieniem nurtującym przyszłych kursantów jest to, jak wygląda sam kurs na wózki widłowe. Tradycyjnie kurs tego typu składa się z dwóch części:

 • teoretycznej - na której prezentuje się zasady funkcjonowania urządzeń oraz związane z tym przepisy,
 • praktycznej - w trakcie której kursanci zapoznają się z obsługą urządzeń oraz uczą się jazdy i podnoszenia ładunków za pomocą wózków widłowych.

Kursy na wózki widłowe przeprowadzane są zazwyczaj w kilku-kilkunastoosobowych grupach w pierwszej części, a następnie indywidualnie dla drugiej, tak aby każdy kursant miał możliwość ćwiczenia jazdy widlakiem. Liczba godzin szkoleniowych uzależniona jest od konkretnie wybranego szkolenia.
Poza tradycyjnymi kursami, gdzie zajęcia odbywają się zazwyczaj kilka razy w miesiącu popołudniami, istnieją jeszcze inne rozwiązania.

Kursy weekendowe
Weekendowe kursy na wózki widłowe przeznaczone są głównie dla osób, które poszukują skondensowanej dawki wiedzy i nie posiadają za wiele czasu wolnego. Korzystając z tego typu przyśpieszonego kursu, w który zazwyczaj wlicza się także nocleg oraz całodzienne zajęcia i wyżywienie, kursanci mają szansę w zaledwie jeden weekend zdobyć wszystkie niezbędne informacje dotyczące wózków jezdniowych podnośnikowych.
Jest to rozwiązanie wygodne dla osób dużo pracujących, którym trudno dopasować standardowe godziny szkoleń z godzinami pracy.

Szkolenia online

rss5
Coraz więcej centr szkoleniowych stawia także na nowoczesne rozwiązanie, jakim jest kurs, który w znacznej części odbywa się online. W zależności od wybranego trybu może to być w formie szkoleń na żywo odbywających się na różnego typu platformach lub też w postaci nagrań i prezentacji. Możliwość taka obejmuje oczywiście tylko i wyłącznie część teoretyczną kursu na wózki widłowe. Druga część - czyli nauka jazdy musi już odbywać się na żywo.

Czego nauczysz się z kursu na wózki widłowe?
Kurs na wózki widłowe ma dwa główne zadania:

 • przygotowanie do zaliczenia egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego,
 • naukę sprawnej i bezpiecznej obsługi urządzeń.

W trakcie odbywających się zajęć z wiedzy teoretycznej każdy kursant powinien zdobyć wiedzę dotyczącą:

 • podstaw budowy i funkcjonowania poszczególnych układów wózków jezdniowych podnośnikowych;
 • przepisów dotyczących wózków widłowych a także tych odnoszących się bezpośrednio do operatorów pojazdów;
 • odczytywania diagramu udźwigu wózka widłowego,
 • sporządzania dokumentacji dotyczącej pojazdów,
 • podstawowych, codziennych obowiązków operatora,
 • zasad BHP.

Z kolei odbywając zajęcia praktyczne można poznać tajniki jazdy wózkiem widłowym: ruszania, omijania przeszkód, pokonywania wzniesień zarówno z ładunkiem na widłach jak i bez; a także wszelkich czynności dotyczących obsługi ładunków: bezpiecznego podnoszenia, manewrowania paletami, składowania ich, ale także pobierania. W zależności od typu urządzenia, konkretne ćwiczenia praktyczne na wózkach widłowych mogą przebiegać różnie (np. inaczej będzie to wyglądało na wózkach widłowych bocznych, a inaczej na widlakach spalinowych).

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe 2023?

rss6
W tym miejscu warto również wspomnieć, że z uwagi na charakter odbywających się kursów, a także i inne dodatkowe finansowane elementy, ceny szkoleń na wózki widłowe mogą być różne.
Koszt najtańszego szkolenia, jakie można znaleźć to wydatek około 600 zł. Należy tutaj jednak pamiętać, że prawdopodobnie w przypadku tego konkretnego kursu kursanci nie mogą liczyć na wiele udogodnień, a także muszą ponosić wszelkie dodatkowe opłaty, np. te związane z badaniami lekarskimi, psychotestami, czy nawet ewentualnym wypożyczeniem sprzętu na czas przeprowadzenia egzaminu.
Standardowo za kurs na wózek widłowy 2023 zawierający w sobie większość opłat (w tym opłatę egzaminacyjną) należy zapłacić około 1000 zł.

Egzamin na wózki widłowe
Sam kurs na wózki widłowe to jeszcze nie wszystko. Nie wystarczy go ukończyć, by od razu stać się pełnoprawnym operatorem wózków widłowych. Konieczna jest jeszcze jedna formalność - czyli pozytywne zaliczenie egzaminu na wózki widłowe.
O ile sam kurs na wózki widłowe można ukończyć w dowolnym miejscu szkoleniowym, o tyle egzamin UDT stanowi już większe wyzwanie, ponieważ musi on zostać przeprowadzony przez państwową komisję.
Wniosek o sprawdzenie kompetencji można złożyć (wraz z opłatą oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań) w najbliższym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Następnie we wskazanym terminie należy zgłosić się na egzamin.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?
Podobnie jak kurs na wózki widłowe, egzamin składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej egzaminowany musi udzielić minimum 11 poprawnych odpowiedzi na przedstawionych mu 15 pytań (tutaj znajdziesz najczęściej padające pytania wraz z odpowiedziami). Pozytywne zaliczenie tej części egzaminu uprawnia do przejścia do drugiego etapu, jakim jest przedstawienie umiejętności obsługi wózków jezdniowych.
Podczas części praktycznej kandydat na operatora musi uruchomić pojazd i wykonać proste czynności, które wskażą egzaminatorzy dozoru technicznego, np. podniesienie ładunku, ominięcie przeszkody czy jazdę wózkiem widłowym do tyłu.
Po przejściu dwóch części, egzaminowany otrzymuje informacje zwrotną o wyniku egzaminu. Należy pamiętać jednak o tym, że uprawnienia na wózki widłowe ważne są okresowo i co kilka lat (w zależności od rodzaju uprawnień) należy je odnawiać.

Kurs na wózki widłowe - podsumowanie

rss7
Ukończony kurs na wózki widłowe to pozycja, którą warto posiadać w swoim CV. Szczególnie w przypadku pracowników, którzy ubiegają się o pracę w magazynach, czy centrach logistycznych. Wózki jezdniowe podnośnikowe to urządzenia, które stały się nieodłącznymi elementami przestrzeni wymagającej transportu oraz obsługi ładunków. A tylko i wyłącznie ukończony kurs wraz z pozytywnie zaliczonym egzaminem na wózki widłowe umożliwia podjęcie w Polsce legalnej pracy w roli operatora.
Szukasz sprawdzonych i polecanych kursów oraz szkoleń na wózki widłowe? Sprawdź tutaj!

 

Zaloguj się by skomentować