Zaloguj się

Jak zapewnić bezpieczeństwo środkom kontrolowanym w magazynie hurtowni farmaceutycznej?

Zapewnienie bezpieczeństwa środkom odurzającym, substancjom psychotropowym lub prekursorom kat. 1 w magazynie hurtowni farmaceutycznej to priorytetowe zadanie, które wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa i procedur, a także stałego nadzoru. Aby móc przechowywać tego typu środki kontrolowane, magazyn musi spełniać odpowiednie wymagania, a hurtownia farmaceutyczna posiadać zezwolenie w tym zakresie wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF).

Autoryzacja dostępu

Środki kontrolowane można przechowywać wyłącznie w dedykowanych magazynach, które są odpowiednio przystosowane do tego, a dodatkowo są objęte zezwoleniem wydanym przez GIF. Ze względu na specyfikę takich produktów oraz ryzyko nadużycia ich oraz kradzieży, a przez to potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, dostęp to takich farmaceutyków musi być ograniczony. Dlatego powierzchnie magazynowe dedykowane środkom odurzającym, substancjom psychotropowym i prekursorom kat.1, muszą być zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przechowywaniu produktów należących do tej kategorii. Zatem zabezpieczenie powierzchni magazynowych przed dostępem nieupoważnionych osób, wyposażenie ich w systemy alarmowe i monitoring powinny być tutaj standardem.

– Aby hurtownia farmaceutyczna uzyskała zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 muszą zostać spełnione określone prawnie wymogi. Magazyn, w którym będą przechowywane środki kontrolowane powinien być objęty odpowiednimi zabezpieczeniami, aby nie trafiły one do osób nieupoważnionych. Takie produkty należy przechowywać w dedykowanych pomieszczeniach wyposażonych m.in. w alarm oraz drzwi o odpowiedniej konstrukcji zamykane na 2 zamki lub w zamykanych szafach i lodówkach, które są na stałe przymocowane do ścian i podłogi. Odpowiedni nadzór nad środkami kontrolowanymi ma niebagatelne znaczenie dla zdrowia i życia ludzkiego – wyjaśnia mgr farmacji Anna Gałecka, Osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami w Pharmalink.

Magazyny, w których przechowywane są środki kontrolowane podlegają surowym przepisom i regulacjom. Nie każda powierzchnia magazynowa, którą dysponują firmy farmaceutyczne, spełnia wspominane wymogi. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zlecenie przechowywania produktów z tej kategorii wykwalifikowanemu operatorowi logistycznemu świadczącemu usługi dla farmacji, który ma odpowiednio przygotowane zaplecze, przeszkolony personel, know-how i doświadczenie. Wtedy producent nie musi rozbudowywać lub przeorganizowywać swojej przestrzeni, a skupić się na magazynowaniu pozostałych produktów, dla których nie muszą być spełnione tak rygorystyczne wymagania. Jest to doskonały kompromis, ponieważ firma farmaceutyczna może kontynuować swoją działalność, a jednocześnie ma pewność, że środki kontrolowane są pod opieką specjalisty w tym zakresie.

Magazyn i farmaceutyki pod stałą kontrolą

Zaginięcie środka kontrolowanego może mieć poważne konsekwencje prawne dla przedsiębiorcy oraz osoby sprawującej nadzór nad takimi produktami. Dlatego nad magazynem dedykowanym środkom odurzającym, substancjom psychotropowym lub prekursorom kat. 1 w hurtowni farmaceutycznej stały nadzór pełni wyznaczona osoba, posiadająca odpowiednie kompetencje – jest magistrem farmacji i posiada min. dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z branżą farmaceutyczną (apteka lub hurtownia farmaceutyczna). Taka osoba musi mieć wyznaczone zastępstwo w przypadku nieobecności, aby zapewnić stały nadzór nad środkami kontrolowanymi. Dodatkowo do magazynu mają dostęp tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie obrotu środkami kontrolowanymi.

– Jeśli chodzi o przechowywanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1, niezwykle istotna jest świadomość personelu– zarówno pracowników magazynów, jak i kierowców doręczających przesyłki – w zakresie obrotu tymi produktami. Są to farmaceutyki o ścisłej kontroli i dostanie się ich w niepowołane ręce możne nieść negatywne konsekwencje prawne oraz dla zdrowia pacjenta. Dlatego w magazynach, w których przechowywane są takie produkty wszystkie czynności muszą odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami. Istotne jest także prowadzanie dokładnej ewidencji dotyczącej obrotu środkami kontrolowanymi, włącznie z ewentualnymi nieprawidłowościami – wszystko po to, aby do rąk pacjenta trafiał pełnowartościowy i bezpieczny farmaceutyk  – dodaje ekspertka Pharmalink.

Oprócz odpowiednich zabezpieczeń powierzchni magazynowej, taką przestrzeń należy wyposażyć w urządzenia, dzięki którym farmaceutykom zostaną zapewnione odpowiednie warunki do przechowywania, wymagane przez specyfikację producenta oraz przepisy prawa. Wśród nich można wymienić np. lodówki, ale także rejestratory temperatury i wilgotności. Auta operatora logistycznego także muszą być wyposażone w rejestratory temperatury, a dodatkowo w system alarmowy pojazdów i nadzór GPS, umożliwiający efektywne śledzenie transportu. Istotne jest dodatkowo bieżące monitorowanie zapasów magazynowych oraz dokładne sprawdzenie numerów serii produktów środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kat. 1, właściwe zabezpieczenie produktów niepełnowartościowych, które są niezdatne do użytku (zgodnie z przepisami) oraz przygotowanie awaryjnych procedur bezpieczeństwa i przeszkolenie z nich personelu. To wszystko przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów i najwyższą jakość świadczonych przez operatora logistycznego usług.

Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa i procedur, stały nadzór, a także zastosowanie odpowiednich rozwiązań i technologii, to podstawy magazynowania środków kontrolowanych. Wykwalifikowani operatorzy logistyczni, tacy jak np. Pharmalink są przygotowani na takie wyzwania.

Przechowywanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kat. 1 w magazynie hurtowni farmaceutycznej wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. Podsumowując, oto one:

  1. Dostosowanie magazynu do specyfiki produktów, odpowiednie zabezpieczania, wyznaczenie wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za nadzór nad środkami kontrolowanymi.
  2. Doświadczony zespół i przeszkolony personel z zakresu obrotu środkami kontrolowanymi.
  3. Działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Źródło: Pharmalink

Zaloguj się by skomentować