Zaloguj się

Zrównoważone łańcuchy dostaw w branży chemicznej

Pilna potrzeba redukcji emisji CO2 wymaga od firm działających w branży chemicznej zwiększania wydajności procesów, bardziej ekologicznego podejścia i poprawy efektywności energetycznej. Przy doborze skutecznych rozwiązań proekologicznych kluczowa jest wiedza na temat emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie prowadzonej działalności. Dlatego tak ważny jest wybór partnera logistycznego, który monitoruje i raportuje wielkość emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw.

Ostatnie dane Eurostat wyraźnie wskazują, że produkcja stanowi jedno z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych wśród wszystkich sektorów gospodarki. Na niechlubną czołówkę wysuwa się branża chemiczna, ze znaczącym udziałem w polskim PKB. To skłania do pilnego wdrożenia proekologicznych rozwiązań i zrównoważonych praktyk, które pozwolą zdekarbonizować tę branżę.

Jednym z obszarów optymalizacji w tym zakresie jest transport i logistyka produktów chemicznych. Punktem wyjścia do skutecznego zarządzania poziomem emisji jest wiedza na temat generowanego śladu węglowego. Skuteczne zarządzanie emisjami w całym łańcuchu dostaw pozwala nie tylko ograniczyć emisyjność na poszczególnych etapach procesów logistycznych, ale przede wszystkim pozwala obniżyć koszty operacji i wyróżnić się na tle konkurencji. Dlatego warto wybrać operatora logistycznego, który w oferuje raportowanie CO2.

Raportowanie CO2 – standard czy wyjątek?

Do poprawnego wyliczenia śladu węglowego ważne jest raportowanie emisji dwutlenku węgla generowanego przez transport. Oferowanie raportowania CO2 w standardzie, nie jest powszechną praktyką rynkową. Dlatego przy wyborze operatora logistycznego warto zwrócić uwagę na ten element oferty i metodykę kalkulacji. Jest to szczególnie istotne w kontekście obowiązku raportowania ESG, który nakłada Dyrektywa CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive.

– W DACHSER stawiamy na transparentność wszystkich procesów i przejrzysty system raportowania. Jesteśmy przekonani, że takie podejście pozwala nam wspierać naszych klientów, nie tylko w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw, ale także w realizacji strategii ESG i osiąganiu celów klimatycznych. Raporty COsą integralną częścią tych działań, stanowiące niezbędne narzędzie w procesie optymalizacji transportu, z którego coraz chętniej korzystają również nasi klienci – informuje Ewelina Staszewska-Kobiela, Kierownik Rozwoju Biznesu DACHSER Chem Logistics w Polsce.

Początkowo CSRD zacznie dotyczyć największych firm (liczących ponad 500 zatrudnionych) – od roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2024 roku, a pierwsze raportowanie wymagane jest w 2025 roku. Później ten obowiązek obejmie firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, a następnie średnie i małe przedsiębiorstwa – do 2028 roku. Rozumiejąc to wyzwanie DACHSER inwestuje w specjalistyczne narzędzia do monitorowania emisji i ma w swojej ofercie usługę raportowania CO2. Raport dostępny jest w trzech opcjach i obejmuje informacje o emisji wynikającej z transportu na jedną przesyłkę, z danego dnia lub z każdego etapu (tzw. noga) transportu na przesyłkę (np. podjazd short term do klienta, podjazd na cross dock, linia między hubami czy short term do odbiorcy).

Monitorowanie CO2 w DACHSER

DACHSER korzysta z certyfikowanego oprogramowania EcoTransIT World umożliwiającego obliczanie zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń powietrza i kosztów zewnętrznych dla wszystkich rodzajach transportu (drogowego, morskiego i lotniczego). Na życzenie klienta generuje przejrzysty i szczegółowy raport, który uwzględnia:

  • CO2TTW (w gramach) – ilość dwutlenku węgla (CO2) wynikająca bezpośrednio z eksploatacji pojazdu od chwili pobrania paliwa do momentu przekazania energii do kół pojazdu czyli Tank to Wheel,
  • CO2WTW (w gramach) – ilość dwutlenku węgla (CO2) wyemitowana podczas transportu w analizie Well to Wheel czyli wynikająca z dostarczenia energii od źródła do kół pojazdu,
  • CO2eTTW (w gramach) – ilość ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) uwzględniająca również inne gazy cieplarniane, wynikająca bezpośrednio z eksploatacji pojazdu od chwili pobrania paliwa do momentu przekazania energii do kół pojazdu czyli Tank to Wheel,
  • CO2eWTW (w gramach) – ilość ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) uwzględniająca również inne gazy cieplarniane, wyemitowana podczas transportu w analizie Well to Wheel czyli wynikająca z dostarczenia energii od źródła do kół pojazdu,
  • Cząsteczki stałe (w gramach) – ilość emisji pyłów pochodzących z użytkowania pojazdów,
  • NOx – zbiorcza emisja tlenków azotu.

Dla branży chemicznej pierwszym krokiem na drodze do neutralności emisyjnej i osiągnięcia celów klimatycznych jest dostęp do danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w logistyce i transporcie. Aktywne dążenie do zrównoważonego łańcucha dostaw wymaga współpracy z odpowiednim i zaangażowanym operatorem logistycznym.

Źródło: DACHSER

Zaloguj się by skomentować