Zaloguj się

Kolejny kraj sygnatariuszem konwencji ATA

Od 30 kwietnia 2024 r. możliwe jest wydawanie karnetów ATA dla przesyłek z przeznaczeniem Peru. Karnety ATA są akceptowane przez peruwiańską służbę celną. Tym samym państw sygnatariuszy konwencji ATA jest obecnie 79 w skali globalnej.

Zalety Karnetu ATA

Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów. Dotyczy to towarów wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego.

Karnet ATA eliminuje zawiłą procedurę celną. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy też składać depozytów na wszystkich przekraczanych granicach.

Konwencja ATA przewiduje następujące kategorie towarów, które mogą być przewożone z zastosowaniem karnetu ATA: próbki i wzory handlowe: wywożone za granicę w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego, towary przeznaczone na targi i wystawy: wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy stoisk, wystrój stoisk itp., wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.

Ograniczenia karnetu ATA

Karnety ATA nie mogą być stosowane w przypadku towarów spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży, przetworzenia, modernizacji lub naprawy.

Termin ważności karnetu ATA wynosi 12 miesięcy i nie może być przedłużany. Jednakże w niektórych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastąpienie karnetu ATA, który traci ważność – nowym, ważnym przez następne 12 miesięcy.

Przekroczenie terminu obowiązywania karnetu ATA wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat celnych.

Aby wyrobić karnet należy określić dokładną trasę podróży oraz liczbę wywożonych pozycji. Wydawanie karnetów jest odpłatne. Użytkownik karnetu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych (w kraju wywozu i krajach przywozu) oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z ich przekroczeniem lub nieprzestrzeganiem konwencji ATA.

Przekroczeniem lub nieprzestrzeganiem konwencji oznacza m.in.:

  • pozostawienie towaru na stałe na terenie państwa, do którego został wwieziony,
  • przekroczenie terminu obowiązywania karnetu,
  • poddanie towaru procedurze celnej.

Obowiązki posiadacza karnetu

Posiadacz karnetu ATA zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych, obowiązujących w Polsce i kraju przywozu oraz postanowień Konwencji.

Podstawowym obowiązkiem posiadacza karnetu jest przedkładanie go we wszystkich właściwych urzędach celnych tj. w Polsce, kraju przeznaczenia, ewentualnych krajach tranzytowych, czyli:

  • przedłożenie karnetu ATA w polskim wewnętrznym urzędzie celnym, potwierdzone stosownymi adnotacjami naniesionymi na zielonej okładce karnetu w polu przeznaczonym dla urzędu celnego, w lewym dolnym rogu, co równoznaczne jest z jego otwarciem,
  • potwierdzenie czasowego wywozu towarów w unijnym urzędzie granicznym, dokonane na żółtej karcie wywozowej (eksportowej),
  • poświadczenie wwozu towaru do kraju przeznaczenia, odnotowane na białej karcie przywozowej (importowej),
  • przedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie powrotnego wywozu towaru z kraju przeznaczenia, potwierdzone adnotacjami celnymi na białym odcinku powrotnego wywozu (re-eskportowym),
  • ostateczne zamknięcie odprawy czasowej na karnecie ATA w unijnym urzędzie celnym granicznym lub polskim wewnętrznym urzędzie celnym (w zależności od wymagań danego urzędu celnego) dokonane na żółtej karcie powrotnego przywozu (re-importowej).

– Przystąpienie Peru do konwencji ATA oznacza znaczne uproszczenie procedury celnej w relacjach gospodarczych pomiędzy Europą a Ameryką Południową oraz ułatwienie nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych szczególnie, że jest to pierwsze państwo Ameryki Południowej, które przystąpiło do konwencji – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Kolejne kraje, które wyraziły chęć przystąpienia do konwencji, to Arabia Saudyjska i Filipiny, jednak termin akcesji jest jeszcze nieokreślony.

Państwa zrzeszone w łańcuchu gwarancyjnym ATA  to obecnie: Albania, Algieria, Andora, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Kazachstan, Republika Korei, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Peru, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Źródło: AC Porath

Zaloguj się by skomentować