Zaloguj się

Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach handlowych na przykładzie CZM CEZAL SA

  •  Dąbrowska-Mitek Magdalena
  • Kategoria: Logistyka
W rozwoju gospodarczym coraz większego znaczenia nabierają sfery dystrybucji i handlu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwuje się tendencję przesunięcia środka ciężkości z miejsc wytwarzania produktów na miejsca ich sprzedaży, w tym również do handlu detalicznego. Rola handlu wzrosła zarówno biorąc pod uwagę kontakty między producentem a pośrednikiem, jak i w całokształcie procesów gospodarczych.

Przejście od rynku producenta do rynku klienta wywarło wpływ na zmianę warunków, w jakich przedsiębiorstwa produkują i sprzedają swoje wyroby bądź usługi. Organizacje funkcjonujące na rynku są zmuszone nie tylko do poznania aktualnych wymagań klientów, ale przede wszystkim do przewidywania ich przyszłych potrzeb. Dotyczy to nie tylko wymagań jakościowych, ale także sposobu organizacji procesów logistycznych. W artykule autorka przedstawia organizację gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach handlowych na przykładzie Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA WROCŁAW.

Charakterystyka CZM CEZAL SA WROCŁAW
Początki firmy sięgają 1991 r., kiedy to we wrześniu Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA rozpoczęło swoją działalność. Z początkiem drugiej połowy lat 90. XX w. pracownicy firmy podjęli działania, których celem było przekształcenie CZM CEZAL SA we Wrocławiu z firmy regionalnej w spółkę o zasięgu krajowym. Strategia firmy polegała na aktywnym (w roli inwestora strategicznego) uczestnictwie w prywatyzacji kolejnych przedsiębiorstw dawnej sieci „Cezal”. W ten sposób rozpoczęto budowę Grupy Cezal Wrocław. Wnosząc kapitał i doświadczenie firma dokonywała gruntownej restrukturyzacji przejmowanych przedsiębiorstw, dostosowując je do rosnących wymagań rynku. Obecnie Grupa Cezal Wrocław jest największą firmą na polskim rynku w dziedzinie zaopatrzenia medycznego.

Grupę Cezal Wrocław tworzą:
• Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” SA Wrocław, posiadające oddział w Krakowie oraz filię w Opolu
• Centrum Zaopatrzenia Weterynaryjnego i Medycznego „Centrowet - Cezal” Sp. z o.o. w Poznaniu, posiadające oddziały w Słupsku i Gdańsku.
W skład Grupy weszło również Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal” w Słupsku, które po prywatyzacji zostało włączone w struktury CZM „Cezal” SA we Wrocławiu jako oddział oraz Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” Sp. z o.o. w Opolu - stanowiące obecnie filię wrocławskiej spółki.
Grupa Cezal Wrocław współpracuje z ponad 650 dostawcami z Polski i z przeszło 80 firmami z 24 państw z całego świata. Grupa jest dostawcą sprzętu z importu również dla innych odbiorców hurtowych. Grupa posiada sieć sklepów detalicznych na terenie całego kraju.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2007.

Ostatnio zmieniany w środa, 11 kwiecień 2007 12:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe