logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wyznaczanie lokalizacji logistycznego centrum dystrybucji w węźle transportowym - cz. 2

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kryteria dostępności zaplecza dowozowo-odwozowego

Miarą dostępności zaplecza w obszarze regionu szczecińskiego w danym kierunku transportowym jest czas przejazdu od LCD do granicy obszaru węzła transportowego. Miarą dostępności całego zaplecza dowozowo-odwozowego jest średni czas przejazdu do granic węzła transportowego. Najlepsza dostępność zaplecza w obszarze regionu szczecińskiego będzie cechowała ten wariant lokalizacji, dla którego średni czas przejazdu do granic obszaru węzła będzie najkrótszy. Czas ten powinien być liczony jako średnia ważona czasów przejazdu do punktów granicznych położonych na wszystkich głównych kierunkach wyjazdowych. Współczynniki wagi poszczególnych kierunków odpowiadają szacunkowemu obciążeniu dróg wyjazdowych przewozami do i z LCD.

Biorąc pod uwagę sieć dróg kołowych istnieje siedem głównych kierunków wyjazdu z obszaru węzła szczecińskiego. Na każdej z dróg wyjazdowych wyznaczono punkt graniczny węzła szczecińskiego. Szacunkowe obciążenie poszczególnych dróg wyjazdowych dowozami i odwozami z LCD, pokazuje tab. 2. Podane wielkości zostały obliczone na podstawie ilorazu liczby podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na danym kierunku transportowym do ogólnej liczby podmiotów w regionie.

Podstawowe znaczenie dla badania dostępności zaplecza w obrębie węzła szczecińskiego ma położenie stref koncentracji przemysłu i przebieg głównych ciągów komunikacyjnych węzła. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i plany rozwojowe miasta Szczecina, można przyjąć następujące założenia:
- podmioty gospodarcze, będące potencjalnymi klientami LCD, są rozproszone z jednakową gęstością w całym obszarze węzła
- ograniczona liczba połączeń drogowych wewnątrz węzła powoduje, że trasa przejazdu od LCD do klienta jest znacznie dłuższa w stosunku do odległości prostoliniowej.

Założenia powyższe eliminują wykorzystanie metod geometrycznych przy badaniu kryterium dostępności tego zaplecza. Miarą dostępności zaplecza w obrębie węzła szczecińskiego jest średni czas przejazdu do granic węzła transportowego. Czas ten powinien być liczony jako średnia arytmetyczna czasów przejazdu do punktów granicznych położonych na siedmiu głównych kierunkach wyjazdowych. Najlepsza dostępność zaplecza w obrębie węzła szczecińskiego będzie cechowała ten wariant lokalizacji, dla którego średni czas przejazdu do granic obszaru węzła transportowego będzie najkrótszy.

Badanie dostępności portów w Szczecinie i Świnoujściu sprowadza się do porównania jakości połączeń kolejowych LCD - port w Szczecinie i LCD - port w Świnoujściu, dla poszczególnych wariantów lokalizacji. Najważniejszym miernikiem tej jakości jest średni czas przejazdu w tych relacjach. Bierze się przy tym pod uwagę transport kolejowy jako podstawową gałąź transportu obsługującą polskie porty. Średni czas przejazdu powinien być liczony jako średnia ważona, a współczynniki wagi powinny odpowiadać procentowemu udziałowi poszczególnych portów w obrotach ładunków ciążących do LCD. Obliczenia szacunkowe wykazały, że w 2010 roku 2/3 tego typu ładunków przypada na port szczeciński. Najlepszą dostępność portów będzie miał ten wariant lokalizacji, dla którego średni czas przejazdu do obu portów będzie najkrótszy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 3/2003.
Ostatnio zmieniany czwartek, 06 wrzesień 2007 11:37
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym…

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym marketingiem nowej generacji

Firmy Dassault Systèmes i Toyota Motor Europe podpisały trzyletnią umowę, w ramach której będą pracować...

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Poczta Polska zawarła porozumienie z Krajową Administracją Skarbową Ministerstwa Finansów dotyczące współpracy w zakresie odprawy...

Neska wynajmuje powierzchnię na terenie portu w Düsseldorfie

Neska wynajmuje powierzchnię na terenie portu w Düsseldorfie

Neska, Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH, opracowuje zorientowane na klienta rozwiązania w zakresie obsługi przeładunku drobnicy...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj