logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

P.U.P "Poczta Polska" przed 2009 rokiem. Konieczność zmian - cz. 3

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przygotowanie, uzgodnienie i przełożenie na konkretne zadania strategii
Oczywiście taka strategia istnieje. Nie powinien być to jednak dokument poufny, gdyż jak pracownicy i kierownicy mają realizować przygotowaną i zaakceptowaną przez najwyższe kierownictwo strategię? Uprzedzając zastrzeżenia dotyczące konieczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa stwierdzić można, że problem ten daje się efektywnie rozwiązać.

W większości polskich przedsiębiorstw dotychczasowe strategie były przygotowywane przez specjalnie zatrudnione w tym celu firmy. Przygotowywały one kilkusetstronicowe opracowania, będące w większej części analizą stanu istniejącego lub, co gorsza, przeszłego i tak naprawdę dość ogólnie odnoszące się do przyszłości. Jeszcze większym problemem było wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie strategii, przygotowanie harmonogramu jej realizacji i monitorowanie stopnia wdrożenia jej w życie. W takiej sytuacji wspomniana odpowiedzialność spadała na najwyższe kierownictwo, które w zaciszu gabinetów realizowało ową strategię. Ani średnie kierownictwo, ani tym bardziej pracownicy nie identyfikowali się z tym celem i misją firmy, a w niektórych sytuacjach całkiem nieświadomie działali przeciwko pożądanym i nakreślonym w przedsiębiorstwie kierunkom rozwoju. Remedium na tę sytuację wydaje się sporządzenie strategii w oparciu o metodę balanced scorecard, określanej często w języku polskim jako strategiczna karta wyników. Nie wnikając w szczegóły jej przygotowania, polega ona na włączeniu wszystkich pracowników firmy w preparowanie celów (które mają być osiągnięte) i sposobów ich osiągnięcia. W kolejnym etapie następuje przyporządkowanie odpowiednich środków, osób odpowiedzialnych i metod monitorowania, koniecznych do właściwej ich realizacji. Chociaż metoda ta do złudzenia przypominać może wspomnianą wcześniej praktykę większości firm, to zdecydowanie różni się od tamtej zaangażowaniem średniej kadry zarządczej w przygotowanie i implementację strategii. Inną, dość powszechną, wadą w tworzeniu strategii jest silne akcentowanie zmian strukturalnych, czy też – stosując inną nomenklaturę – organizacyjnych. Problem ten przywodzi na myśl powszechnie znaną, ale rzadko używaną maksymę: „najpierw strategia, a później struktura”. Najbardziej wskazanym rozwiązaniem byłoby, aby struktura wynikała wprost z procesów, jednak, biorąc pod uwagę fakt, że nie wszędzie i nie w takim samym czasie procesy te da się ustalić, można zastosować tylko metodę mieszaną: z jednej strony wynik procesów, a z drugiej cele i zadania strategii.

W przedsiębiorstwach niejednokrotnie zapomina się, że strategia nie powinna być dana raz na zawsze, a powinna podlegać stałej modyfikacji, wynikającej ze zmieniającej się sytuacji oraz z predykcji dotyczących przyszłości. Należy przy tym pamiętać o zjawisku swoistej konwergencji, czyli upodabniania się strategii różnych jednostek, które tak naprawdę prowadzą do upadku strategii źródłowej. Innym rodzajem zmian, w którym Poczta Polska pokłada nadzieje na lepsze, jest proces przekształcenia w holding. Usłyszeć można nawet głosy, że zmiana ta będzie generowała środki finansowe. Struktura holdingu posiada niewątpliwie szereg zalet, takich jak:
• konkurencja jednostek w ramach holdingu
• wzrost inicjatywy i przedsiębiorczości kierownictwa, usprawnienie systemu podejmowania decyzji
• rozłożenie ryzyka gospodarczego na określoną liczbę odmiennych podmiotów prawa
• możliwość prywatyzacji niektórych spółek
• spółka holdingowa nadrzędna (matka) nie będzie odpowiadała za zobowiązania spółek zależnych
• ułatwiona kontrola wewnętrzna
• spółka – matka będzie miała możliwość prowadzenia elastycznej polityki kapitałowej poprzez odprzedaż części udziałów, dopuszczenie nowych udziałowców, oddziaływania na rentowność poprzez między innymi politykę cenową, czynsze
• spółki – córki koncentrować się mogą na działalności operacyjnej i przekształcą się w centra zysku
• ułatwienie pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych
• zarząd spółki – matki i dyrektorzy biur mogą być skoncentrowani na podejmowaniu działań strategicznych
• działania restrukturyzacyjne umożliwią ograniczenie kosztów ogólnych
• wzmocnienie prestiżu kadry kierowniczej spółek córek,

ale i niesie następujące zagrożenia:
• koszty – opłaty rejestrowe przy zakładaniu spółek córek, opłaty skarbowe i notarialne, opłaty za usługi konsultingowe, szkolenie kadr menedżerskich i członków rad nadzorczych, opodatkowanie spółek zależnych
• utrudnienia podatkowe. Spółka – matka, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może odliczyć od podatku dochodowego podatku od otrzymanych dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach spółek – córek
• przy braku monitoringu kierownictwo holdingu może stracić nadzór merytoryczny nad spółkami – córkami
• na tle zróżnicowania płac w spółkach – córkach może dojść do presji na ich wyrównanie
• deficyt odpowiednio kwalifikowanych kadr.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2007.

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 styczeń 2008 15:24
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Wirtualne kojarzenie linii - Eurowings rozpoczyna dystrybucję biletów innych linii…

Wirtualne kojarzenie linii - Eurowings rozpoczyna dystrybucję biletów innych linii lotniczych

Klienci Eurowings mogą już rezerwować liczne połączenia transferowe w atrakcyjnych cenach. Jest to możliwe dzięki...

Alumast dostarczy ponad 200 kompozytowych słupów oświetleniowych dla PKP Polskich…

Alumast dostarczy ponad 200 kompozytowych słupów oświetleniowych dla PKP Polskich Linii Kolejowych

Spółka Alumast S.A. wygrała przetarg na dostarczenie 228 słupów z kompozytów polimerowych wraz z wysięgnikami...

Dachser przechodzi na technologię litowo-jonową i redukuje CO2

Dachser przechodzi na technologię litowo-jonową i redukuje CO2

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, do 2022 r. planuje zastąpić swoją przeszło sześciotysięczną flotę...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj