Zaloguj się

Centrum logistyczne w Dallas - Fort Worth oraz Seattle

  •  Mindur Maciej
  • Kategoria: Logistyka

Charakterystyka centrum logistycznego w Dallas - Fort Worth (stan Teksas)
Dallas - Fort Worth to największa aglomeracja miejska w Teksasie oraz największy ośrodek handlowy i bankowo - finansowy (przedsiębiorstwa naftowe, ubezpieczeniowe). Ma silnie rozwinięty przemysł lotniczy i elektroniczny oraz maszynowy i odzieżowy. Dallas - Fort Worth (D-FW) jest jednym z głównych węzłów lotniczych (2 porty lotnicze), a bezpośrednio przez centrum logistyczne (CL) przebiega 5 autostrad międzynarodowych oraz 19 autostrad stanowych i transkontynentalna autostrada I - 35 (Meksyk - USA - Kanada).
Obszar pokrywa gęsta sieć kolejowa. Położenie geograficzne Teksasu ułatwia CL szybki dostęp do najważniejszych rynków (Azja Południowo - Wschodnia, Australia, Europa, Bliski Wschód, Ameryka Południowa i Alaska), co przedstawiono na rysunku 1. CL Dallas - Fort Worth leży w samym centrum USA, między wschodnim i zachodnim wybrzeżem (mniej więcej w takiej samej odległości od 4 największych centrów biznesowych - Nowy Jork, Los Angeles, Toronto i Mexico City). W ciągu doby może dostarczyć towary (drogami lub koleją) do około 35% populacji Stanów Zjednoczonych oraz 79 rynków, a w 48 h może dotrzeć już do 98% populacji. Przewozy cargo są najszybciej rozwijającym się segmentem CL D-FW i od 2002 roku zwiększyły swój udział o 75%. W 2006 roku przeładowano 281 000 t towarów, a szacuje się, że w 2015 roku przeładunki wyniosą 1,9 mln t. Centrum Dallas - Fort Worth jest jednym z największych CL w USA. Przewiduje się, że do końca XXI w. będzie ono największym takim centrum na całej zachodniej półkuli, z uwagi na łatwy dostęp do najważniejszych rynków, bardzo dobrze rozwiniętą sieć transportową, najniższe koszty dystrybucji i wynajęcia powierzchni magazynowych w całych Stanach Zjednoczonych. D-FW jest także jednym z największych beneficjentów porozumienia o wolnym handlu NAFTA (North American Free Trade Agreement). Dzięki temu wymiana miedzy Dallas - Fort Worth, a Meksykiem i Kanadą w czerwcu 2007 roku zwiększyła się w stosunku do czerwca 2006 roku o 3,9%, osiągając 69,5 mld USD. Firmy, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie centrum nie płacą podatków stanowych, a obywatele stanu Teksas nie płacą podatku od dochodów osobistych; dodatkowo Dallas i Fort Worth nie pobierają podatku miejskiego. Ponadto, w porównaniu z innymi metropoliami, koszt energii elektrycznej jest niższy, gaz bardzo tani i powszechnie dostępny. Dzięki dynamicznemu rozwojowi CL D-FW zatrudnienie w tej aglomeracji osiągnęło w 2005 roku poziom 2,9 mln pracowników.

Na terenie CL D-FW swoje siedziby główne mają następujące firmy: Kimberly - Clark, Union Pacific Railroad, Burlington Northern Santa Fe Railway, Federal Express (FedEx), CompUSA, Southwest Airlines, JC Penny, Halliburton, Electronic Data Systems. Inne duże firmy: American Honda, BlockBuster, Ford Motor Company, General Electric, Home Dewot, JC Penny, Craft Foods, Mattel Toys, Mitsubithi Motor Sales, Nokia, Nestle, Panassonic, mają w Dallas - Fort Worth swoje centra dystrybucyjne. Centrum logistyczne Dallas - Fort Worth zajmuje powierzchnię około 4 200 ha; 1 250 ha powierzchni biurowych i przeszło 21 ha powierzchni magazynowych (100 publicznych magazynów). Kolejny magazyn, o powierzchni 2,17 ha, jest w trakcie budowy, co ma zakończyć proces rozbudowy powierzchni magazynowych. Centrum ma 7 pasów startowych, długości 2 926 m, które w przyszłości zostaną wydłużone do 3 962 m. Ponadto w planach jest budowa ósmego pasa startowego i inne inwestycje, na które przeznaczono 2,5 mld USD. CL D-FW jest zarazem jednym z najszybciej rozwijających się centrów wysokiej technologii. Zatrudnia 260 000 osób związanych z jego działalnością informatyczno - technologiczną. Według badań Instytutu Milkena z 1999 roku, centrum to jest drugim, co do wielkości, regionem USA o nasyceniu technologiami Hi-Tech. Region ten jest również ważnym węzłem telekomunikacyjnym, osiągając drugą pozycję w USA pod względem zatrudnienia w sektorze produkcji urządzeń telekomunikacyjnych. CL Dallas - Forth Worth skupia przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej, produkcji półprzewodników, technologii bezprzewodowych oraz produkcji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Dzięki temu powstaje efekt synergii, pozwalający osiągnąć przewagę konkurencyjną. Jako jedno z wiodących centrów technologicznych w USA, Dallas - Fort Worth zapewnia dostęp infrastruktury pozwalającej na zapewnienie szerokiego spektrum usług w tym zakresie.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2007.

Ostatnio zmieniany w piątek, 04 kwiecień 2008 12:37
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe