Zaloguj się

Kierunki zmian w działalności portu w sferze magazynowania - przykład Morskiego Portu Gdynia

  •  Kłopott Magdalena,Urbanyi-Popiołek Ilona
  • Kategoria: Logistyka

Magazynowanie towarów stanowi jeden z głównych obszarów działalności gospodarczej portów morskich. Technologię magazynowania determinuje z jednej strony podatność transportowa ładunku (rodzaj, właściwości fizyko - chemiczne towaru, sposób i rodzaj opakowania, wartość towaru), a z drugiej strony suprastruktura portu (możliwości składowania, wielkość i rodzaj powierzchni magazynowej) oraz przepisy prawne odnoszące się do składowania i zwyczaje portowe.

Specyfika magazynowania w porcie morskim
W literaturze przedmiotu i praktyce portową powierzchnię magazynową dzieli się na powierzchnię krytą, którą stanowią magazyny portowe i powierzchnię otwartą, tak zwane place składowe. W magazynach składowane są towary, które ze względu na swoje właściwości wymagają zróżnicowanej ochrony przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami i kradzieżą. Do tej grupy należą przede wszystkim różnego rodzaju ładunki drobnicowe, a także niektóre ładunki masowe (na przykład cement). Place składowe natomiast wykorzystywane są głównie na terminalach kontenerowych pod kontenery i pojazdy, ale także dla wielu ładunków masowych i ro-ro, charakteryzujących się odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Wśród magazynów portowych - ze względu na konstrukcję i wypełniane funkcje - można wyróżnić tak zwane magazyny (hangary) manipulacyjno - przelotowe oraz magazyny (składy) długoterminowe. Magazyny pierwszej grupy zlokalizowane są w bliskiej odległości od linii nabrzeża (stąd ich nazwa: magazyny I linii) i przeznaczone do składowania ładunków przez krótki czas. Podstawowymi czynnościami, wykonywanymi w magazynach I linii, jest przygotowanie towarów do załadowania na statek oraz przyjmowanie ładunków po wyładowaniu. Mogą również pełnić rolę składów buforowych w celu eliminowania ewentualnych opóźnień w dostawie towarów do portu. Z reguły są budowlami jedno- lub dwukondygnacyjnymi. W oddaleniu od nabrzeża portowego, często na terenach peryferyjnych portu lub poza jego terytorium zlokalizowane są składy długoterminowe (tak zwane magazyny II linii), nazywane także magazynami retencyjnymi. Magazyny długoterminowe, które przede wszystkim pełnią funkcję dystrybucyjną, są z reguły konstrukcjami dwu- lub wielokondygnacyjnymi.

Teren portu jest miejscem, w którym znajdziemy cały przekrój budowli magazynowych. Obok magazynów uniwersalnych, przeznaczonych do składowania ładunków drobnicowych nie wymagających szczególnej ochrony, znajdują się tu magazyny specjalne dla ładunków, które ze względu na swoje właściwości biologiczne, fizyczne, bądź chemiczne wymagają zapewnienia specyficznych warunków składowania. Są to na przykład silosy kopułowe do składowania ładunków masowych sypkich, zbiorniki stalowe dla ładunków masowych płynnych, elewatory zbożowe, czy chłodnie dla ładunków wymagających kontrolowanej temperatury składowania. Specyficznym rodzajem magazynu są tak zwane dojrzewalnie, w których steruje się procesem dojrzewania owoców. Wszelkie zmiany, jakie zachodzą w działalności magazynowej portów, są pochodną zmian zachodzących w technologii przewozu i składowania towarów, zarówno masowych, jak i drobnicowych (te w większości przewożone są w jednostkach ładunkowych) oraz wyzwań logistycznych. Ich skutkiem jest większe zapotrzebowanie na obszerne place składowe dla kontenerów i pojazdów oraz znacznie mniejsze wykorzystanie magazynów I linii. Przemiany te obserwujemy także w dynamicznie rozwijającym się porcie w Gdyni.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2008.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 12 październik 2012 12:51
Zaloguj się by skomentować