Zaloguj się

Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce 2008

  •  Nowak Iwo
  • Kategoria: Logistyka

W 2007 roku łączne obroty na krajowym rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne wyniosły 3,07 mld euro (o prawie 40% mniej niż w rekordowym roku 2006), co było spowodowane obniżeniem aktywności inwestorów ze względu na sytuację rynku kredytowego w USA, a także spadkiem gotowości banków do finansowania transakcji, przy równoczesnym podniesieniu wymaganego wkładu własnego oraz marży. Najaktywniejszym sektorem były nieruchomości handlowe (53% udziału w całym wolumenie obrotów). Nieruchomości biurowe (34% wartości transakcji) i logistyczno - przemysłowe (10% wartości transakcji) zajęły kolejne miejsca. Stopy kapitalizacji w minionym roku na rynku inwestycyjnym ustabilizowały się osiągając poziom: 5,25 - 5,50 dla najlepszych budynków biurowych; 5,50 - 5,75 dla najlepszych centrów handlowych, natomiast 6,75 - 7,00 - przy zakupie najlepszych obiektów logistycznych.

Rynek powierzchni magazynowej
Analizy rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych wykazują w ostatnich latach jego nieprzerwany, choć stopniowo stabilizujący się rozwój, na który składa się szereg przyczyn, w tym przede wszystkim popyt (i podążająca w ślad za nim podaż), wynikający z dogodnego położenia Polski w Europie (w tym z przynależności do Unii Europejskiej), dobra kondycja ekonomiczna państwa, powiększanie Specjalnych Stref Ekonomicznych, wysoka wartość inwestycji zagranicznych oraz zapowiadane inwestycje drogowe, związane z przygotowaniami do Euro 2012. Od stycznia 2005 roku do grudnia 2007 roku podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej wzrosła u nas ponad trzykrotnie, a jej zasoby osiągnęły poziom (w końcu ub. r.) 3 818 000 m kw. Pod koniec ub. r. wynajęto łącznie ponad 1 450 000 m kw., a w I kwartale tego roku podpisano umowy najmu na blisko 380 000 m kw. powierzchni. Przewiduje się, że w tym roku popyt - w ślad za podażą - ustabilizuje się. Na początku 2008 roku w budowie znajdowało się przeszło 1 428 000 m kw., z czego na część - jak wspomniano - zawarto już umowy najmu. Szacuje się, że w kwietniu br. zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych przekroczyły 4,19 mln m kw., a najwięcej magazynów powstaje w rejonie Poznania (420 000 m kw.), na Górnym Śląsku (280 000 m kw.), w Polsce Centralnej (260 000 m kw.) i we Wrocławiu (154 000 m kw.). W Warszawie i otaczających ją strefach aktywności inwestycyjnej realizowanych jest 270 000 m kw. nowoczesnych powierzchni magazynowych, co zmniejsza udział stolicy w stosunku do innych rynków regionalnych. Natomiast na uwagę zasługuje - zdaniem specjalistów - Kraków, gdzie obecnie realizuje się około 50 000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, a w planach jest dalsze 150 000 m kw.

W przekonaniu analityków, nadal największą popularnością cieszą się obiekty zlokalizowane głównie na obszarze stref warszawskich i wokół stolicy, a także w większych miastach regionalnych. Natomiast dzięki postępującemu rozwojowi infrastruktury drogowej widać już pojawianie się nowego popytu na magazyny w 2008 roku również na mniejszych rynkach lokalnych (zwłaszcza we wschodniej części kraju), gdzie tworzone są nowe centra logistyczne i dystrybucyjne. Związana jest z tym procesem też relokacja obecnych obiektów magazynowych. Urzeczywistnieniem tego jest między innymi rozpoczęcie budowy (na początku tego roku) nowoczesnych magazynów w Szczecinie; w planach są ponadto inwestycje w Bydgoszczy i Toruniu, a przewiduje się, że w 2009 roku rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych będzie rozwijał się znacząco w Lublinie i Rzeszowie - w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2008.

 
Ostatnio zmieniany w środa, 10 październik 2012 11:52
Zaloguj się by skomentować